Grzegorz Grabowski

29-krotnie wyższy podatek od nieruchomości, jeśli wynajmujesz w ramach firmy? Jak się bronić? [video]

Na kanale Youtube Wynajmistrza pojawił się nowy film. Zapraszam do obejrzenia:

>> 29-krotnie WYŻSZY Podatek od NIERUCHOMOŚCI, jeśli wynajmujesz w ramach firmy? Jak się bronić? <<

Z nagrania dowiesz się:

  • Co to znaczy, że mieszkanie jest zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • Jak fiskus uzasadnia to, że wynajem w ramach firmy oznacza wyższy podatek od nieruchomości,
  • Co odpowiedziało Ministerstwo Finansów na interpelację w tej sprawie,
  • Co mówią sądy,
  • Jak się bronić przed wyższym podatkiem.

 

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, zapraszam Cię do lektury poniższego artykułu:

Wynajmujesz komuś mieszkanie i rozliczasz to w ramach firmy?

Organy uważają, że powinieneś płacić 29-krotnie wyższy podatek od nieruchomości, nawet jeśli wynajmujesz lokal wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Sam fakt rozliczania najmu w ramach firmy jest dla nich wystarczającą przesłanką do uznania, że mieszkanie jest zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej!

Czyli za 50 metrowe mieszkanie, zamiast około 57 zł rocznie, zapłacisz około 1650 zł rocznie.

Jak działa podatek od nieruchomości w przypadku firm i mieszkań?

Podatek od nieruchomości w przypadku wynajmowanego mieszkania zasadniczo działa w ten sposób:

  • jeśli wynajmowany przez Ciebie lokal jest wykorzystywany przez najemcę na cele mieszkaniowe, to płacisz niski podatek 1,15 zł za metr kwadratowy mieszkania rocznie (stawki na 2024 rok, pominięto dla uproszczenia podatek od udziału w gruncie pod budynkiem).
  • jeśli najemca wykorzystuje ten lokal wyłącznie na potrzeby firmowe np. ma tam biuro, pracowników, przyjmuje klientów, to stosujemy 29-krotnie wyższą stawkę (33,1 złotego za metr kwadratowy mieszkania rocznie), właściwą dla lokali mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Takie podejście wydaje się być zgodne z literą i duchem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Organy chcą wyższego podatku od przedsiębiorców

Niestety, od jakiegoś czasu lokalne organy podatkowe, stymulowane przez pewne wyroki sądowe, prezentują kuriozalny pogląd, że w przypadku gdy wynajmującym jest przedsiębiorca, to zastosowanie zawsze znajduje ta wyższa stawka podatku od nieruchomości, właściwa dla lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Nawet jeśli ten przedsiębiorca wynajmuje lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe!

Organy żądają, powołując się na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) ze stycznia 2020 roku (sygn. akt: II FSK 2064/19, II FSK 2483/19, II FSK 1252/19 i II FSK 1511/19), wyższego podatku od nieruchomości za ostatnie pięć lat, od przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na cele mieszkaniowe, co często grozi tym przedsiębiorcom bankructwem bądź poważnymi problemami finansowymi.

Organy, powołując się na te wyroki, twierdzą, że sformułowanie „zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej” nie oznacza fizycznego zajęcia lokalu na firmę.

Organy twierdzą, że istotne jest tylko, czy ten lokal wykorzystywany jest do realizacji celów gospodarczych przedsiębiorcy, czyli osiągania zysku poprzez aktywność polegającą na wynajmie mieszkań na cele mieszkaniowe.

W styczniu 2023 r. Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację jednego z posłów w tej sprawie.

Niestety, zaprezentowało pogląd niekorzystny dla podatników, powołując się ponownie na ww. wyroki NSA.

Linia orzecznicza nie jest jednolita

Zarówno organy podatkowe jak i Ministerstwo Finansów kompletnie zignorowały to, że oprócz wyroków, na które się powołują, są również inne, prezentujące przeciwne podejście do tego zagadnienia.

Nie można tu absolutnie mówić o jednolitej linii orzeczniczej.

Przykładowo, w lipcu 2023 NSA wydał wyrok korzystny dla podatników (12 lipca 2023 r. III FSK 250/23).

Sąd stwierdził, że za „zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej” nie będą mogły być uznane te części budynku mieszkalnego, które są wykorzystywane na cele mieszkalne, nawet wówczas, gdy dzieje się to w ramach komercyjnego najmu.

Sąd jasno wyłożył, że przez „zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej” należy rozumieć rzeczywiste i fizyczne wykorzystywanie całości albo określonej części budynku mieszkalnego na prowadzenie działalności.

Tak więc sprawa nie jest jednoznaczna i w razie, gdy organ będzie chciał wyższego podatku od nieruchomości, warto najczęściej wykorzystać drogę sądową.

Sprzeczne z konstytucją podejście organów

Zachowanie się organów i Ministerstwa pokazuje, że fiskus wykorzysta każdą możliwą okazję, żeby wyciągnąć więcej pieniędzy od obywateli, nawet jeśli jest to sprzeczne z konstytucyjnym nakazem wspierania polityki zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli.

Nie bierze w ogóle pod uwagę tego, że wyższy podatek od nieruchomości oznacza wyższe czynsze najmu dla najemców.

Kłóci się to z deklarowaną polityką prospołeczną i prorodzinną, w ramy której na pewno nie mieści się opodatkowanie lokali mieszkalnych najwyższą możliwą stawką podatku od nieruchomości.

Polskie przepisy zawierają wielorakie preferencje dla „mieszkaniówki” np.

  • zwolnienie z VAT najmu na cele mieszkaniowe,
  • obniżona stawka VAT dla „budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym”,
  • zwolnienie z PIT w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej.

Te preferencje mają wspólny cel, czyli zapewnienie taniego dostępu do mieszkań dla obywateli, a stosowanie najwyższej stawki podatku od nieruchomości na pewno tego celu nie wspiera.

Niestety, obawiam się, że ustawodawca może zmienić przepisy w tym obszarze, w kierunku niekorzystnym dla przedsiębiorców, a przez to także dla najemców.

Należy pamiętać, że te wyroki, o których mówiłem, dotyczą wynajmu długoterminowego na cele mieszkaniowe.

W przypadku tzw. wynajmu krótkoterminowego prowadzonego w mieszkaniu zastosowanie znajdzie wyższa stawka podatku od nieruchomości.

Więcej o podatku od nieruchomości mieszkalnych znajdziesz w tym artykule.

Napisz w komentarzu poniżej, co jeszcze Twoim zdaniem warto o podatku od nieruchomości wiedzieć.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *