Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w serwisie nie są poradami prawnymi, księgowymi, finansowymi, podatkowymi i nie mogą być traktowane jako profesjonalne doradztwo. Są jedynie wyrażeniem opinii autora i bazują na najlepszej wiedzy i doświadczeniach autora, ale należy wziąć pod uwagę to, że mogą nie mieć zastosowania w danej sytuacji. Skorzystanie z podanych informacji należy poprzedzić analizą ich zastosowania do konkretnego przypadku, a w odniesieniu do kwestii podatkowych, księgowych, prawnych należy skonsultować się z profesjonalnymi doradcami.

Publikacje zamieszczone w serwisie podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. Wykorzystanie ich w inny sposób niż do użytku osobistego wymaga zgody autora.