Adres do umów najmu okazjonalnego

Dlaczego umowa najmu okazjonalnego?

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego ma tę przewagę nad zwykłą umową najmu, że pozwala na szybsze przeprowadzenie eksmisji lokatora, który po wygaśnięciu umowy nie chce opuścić lokalu.

Nie dość, że szybsze to przede wszystkim legalne.

W praktyce wygląda to tak, że nie musisz składać do sądu wniosku i czekać latami na wyrok eksmisyjny.

Mając podpisaną umowę najmu okazjonalnego jesteś w posiadaniu rygoru egzekucji z art. 777 kpc, w którym najemca zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu. W tej sytuacji sąd rozpatruje wniosek w trybie zaocznym.

Aby jednak móc skorzystać z możliwości szybkiej i zgodnej z prawem eksmisji lokatora trzeba pamiętać o kilku ważnych elementach.

O czym należy pamiętać podpisując umowę najmu okazjonalnego?

Załączniki do umowy najmu okazjonalnego?

  1. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji z art. 777 kpc. i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego;
  2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia najmowanego lokalu;
  3. oświadczenie właściciela lokalu (lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu) o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących (w razie ich eksmisji z najmowanego lokalu);

Co zatem w sytuacji, kiedy Twój potencjalny najemca nie ma możliwości wskazania adresu do eksmisji
wymaganego przy umowach najmu okazjonalnego? (Częsta sytuacja w przypadku obcokrajowców).

Jest na to rozwiązanie.

Zajrzyj na stronę www.okazjonalny.info

Spółka NAJEM OKAZJONALNY jest właścicielem nieruchomości w Polsce, do których będzie mógł być eksmitowany najemca, gdyby doszło do procedury wykonania egzekucji opróżnienia i opuszczenia lokalu mieszkalnego.

Z usługi możesz skorzystać gdy:

Jak skorzystać z usługi?

Wejdź na stronę www.okazjonalny.info

Kliknij „Zamów oświadczenie”

Zaloguj się i wypełnij formularz internetowy.

W razie pytań dzwoń:
tel. 881 625 360
tel. 883 625 360
tel. 884 925 360
najem@okazjonalny.info