Ubezpieczenie OC najemcy

W dużym skrócie, polisa OC najemcy chroni najemcę mieszkania przed koniecznością pokrywania strat w wynajmowanym mieszkaniu, które powstały w wyniku przypadkowego zniszczenia przez najemcę.

Dzięki temu wykupienie polisy jest korzystne również dla wynajmującego/właściciela mieszkania – najemca, dzięki niej, jest w stanie sfinansować ewentualne szkody poczynione przez niego w mieszkaniu.

Polisa jest przypisana do najemcy, a nie do właściciela i działa także po zmianie mieszkania na inne. Nie jest więc problemem to, że najemca może mieć z Tobą umowę na okres krótszy niż rok (polisę wykupuje się na okres 12 miesięcy).

Dlaczego warto skorzystać z OC najemcy?

Standardowe ubezpieczenie mieszkania nie pokrywa wszystkich szkód, a w szczególności nie pokrywa szkód spowodowanych przypadkowo przez najemcę. W sytuacji, gdy najemca zniszczy sprzęt AGD/RTV, gdy jego pies zrujnuje tapicerkę, a dziecko wybije szybę, ubezpieczyciel nie będzie miał podstaw do wypłaty odszkodowania ze standardowej polisy nieruchomości.

Gdy powstanie szkoda z winy najemcy na wyposażeniu mieszkania, czy  w częściach stałych mieszkania, można je pokryć z OC najemcy – ile takie ubezpieczenie wykupi.

OC najemcy jest też dobrym uzupełnieniem kaucji, którą pobierasz od najemcy (absolutnie jednak tej kaucji nie zastępuje).

Jakie szkody pokryje OC najemcy? 

OC najemcy pokryje szkody dokonane przez najemcę w sposób nieumyślny. Obejmuje zarówno zniszczenia ruchomości będące na wyposażeniu mieszkania (np. meble, sprzęt RTV AGD) oraz  elementy stałe (takie, jak szafy wnękowe, zabudowa kuchenna, ściany, armatura). 

Działa także wtedy, gdy szkód dokona dziecko, zwierzę lub osoba zatrudniona przez najemcę, np. niania czy pomoc domowa. Dotyczy również innych szkód dokonanych nieumyślnie poza domem takich, jak np. zarysowany samochodu na parkingu, czy zalanie mieszkania sąsiada.

Zapisy w umowie – co warto wiedzieć?

Dobrą praktyką jest dodanie do umowy najmu klauzuli zobowiązującej najemcę do wykupienia ubezpieczenia.

W razie obiekcji najemcy (“Dlaczego mam ponosić dodatkowy koszt?”) warto mu wytłumaczyć, że polisa chroni przede wszystkim jego i jego rodzinę, nie tylko w mieszkaniu, a dodatkowy koszt jest niewspółmiernie niski w stosunku do potencjalnego kosztu naprawy zniszczeń w mieszkaniu.

Zapis powinien wyglądać w następujący sposób:

§ … Ubezpieczenie najemcy

1. Wynajmujący i Najemca zgodnie ustalają, że nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania Lokalu, Najemca wykupi na własny koszt polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (dalej „Ubezpieczenie”) oraz będzie ją utrzymywał (opłacał składki) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy najmu. Zakres Ubezpieczenia będzie obejmował odpowiedzialność cywilną Najemcy za szkody powstałe w mieniu znajdującym się w przedmiocie najmu na sumę Ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

2. W przypadku dokonania Ubezpieczenia Najemca prześle skan polisy oraz potwierdzenie opłacenia składki Wynajmującemu mailem na adres: …………

3. W przypadku niewykupienia Ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Najemca oświadcza, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód w mieniu znajdującym się w Lokalu, z wyjątkiem sytuacji, gdy szkody te powstaną na skutek działań zawinionych przez Wynajmującego.

Ile kosztuje OC najemcy?

Koszt zależy od ubezpieczyciela oraz, przede wszystkim, od sumy gwarancyjnej.

Dla sumy gwarancyjnej w wysokości 50 tys. zł (moim zdaniem to wystarczająca kwota) koszt ubezpieczenia zaczyna się od 39 zł za rok. 

Nie jest to więc znacząca kwota dla najemcy, skoro najczęściej wynajmuje mieszkanie za kwotę ponad 1000 złotych miesięcznie albo więcej.

Jak wykupić?

Przede wszystkim, ubezpieczenie powinno być wykupione przez najemcę. Dobrą praktyką jest wytłumaczenie mu, że może je wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, ale jednocześnie można mu przesłać link, poprzez który można wykupić polisę online, bez wychodzenia z domu.

Poniżej link, który można wykorzystać:

WYKUP OC NAJEMCY

Uwaga: otwarcie przyznaję, że powyższy odnośnik to link afiliacyjny, więc jeśli najemca wykupi polisę za jego pośrednictwem, ja uzyskam niewielką prowizję. Jeśli Ci to nie odpowiada, skorzystaj z innego źródła.

Polecam jednak powyższą polisę. Sam korzystam z tych polis – wykupują je moi najemcy jak również sam wykupuje ją dla siebie, ponieważ też jestem najemcą. Robię to od kilku lat i jestem zadowolony.

Jak zgłosić szkodę z polisy?

Szkodę może zgłosić zarówno ubezpieczony, jak i poszkodowany. Należy przygotować dane osoby ubezpieczonej (imię, nazwisko, numer polisy). Szkodę należy zgłosić w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zdarzeniu! Zgłoszenia można dokonać: