Grzegorz Grabowski

Dominujący wspólnik sp. z o.o. nie podlega pod ZUS

Pojawiła się uchwała 3 sędziów Sądu Najwyższego (uchwała SN z 21 lutego 2024 r., sygn. akt III UZP 8/23), która w końcu zakończyła kuriozalną praktykę ZUS polegającą na naliczaniu składek społecznych dla dominującego wspólnika dwuosobowych spółek z o.o.

Art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność (a więc podlegającą pod ubezpieczenie społeczne) uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Przez wiele lat ZUS twierdził, że w przypadku gdy spółka ma dominującego wspólnika posiadającego np. 99% udziałów, należy go traktować jako wspólnika spółki jednoosobowej. Twierdził, że drugi wspólnik, posiadający mniejszość np. 1% udziałów, jest wspólnikiem iluzorycznym.

Sędziowie SN stwierdzili, że ustawa mówi jasno o jednoosobowej spółce i nie ma znaczenia, że któryś ze wspólników dominuje. Sędzia sprawozdawca stwierdził:

“Jeśli jest dwóch wspólników spółki, to nie ma mowy o jednoosobowej działalności gospodarczej w spółce z o.o. i nie ma znaczenia, czy wspólnik dominuje ze względu na posiadane udziały czy nie […] Przepis o ubezpieczeniu więc nie ma zastosowania, schodzi na bok kwestia, czy wspólnik dominuje w spółce czy nie, gdyż trzeba się trzymać ściśle ustawy.”

Treść uchwały:

​Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *