Grzegorz Grabowski

Zakaz cesji umów rezerwacyjnych i deweloperskich

Od 16 lipca 2023 obowiązują ograniczenia cesji umów rezerwacyjnych oraz deweloperskich (czyli tych, które podpisujesz, jak kupujesz mieszkanie od dewelopera).

Ograniczenia te zostały wprowadzone do ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (czyli tzw. nowej ustawy deweloperskiej) poprzez ustawę o Bezpiecznym Kredycie 2 proc., ale dotyczą nie tylko nieruchomości kupowanych z wykorzystaniem tego kredytu.

To, niestety, kolejna niekorzystna zmiana dla branży nieruchomości.

Co w praktyce oznaczają te nowe przepisy?

Po pierwsze, wprowadzają zakaz cesji umowy rezerwacyjnej, chyba że na rzecz osób najbliższych, czyli tych zaliczanych do I albo II grupy podatkowej.

Dokonanie takiej cesji umowy rezerwacyjnej wbrew przepisom jest nieważne.

Po drugie, wprowadzają ograniczenie możliwości cesji umowy deweloperskiej tj. mogą jej dokonać tylko osoby, które nie dokonały takiej cesji w okresie ostatnich trzech lat i taka cesja może dotyczyć nie więcej niż jednej nieruchomości.

Podobnie jak w przypadku umowy rezerwacyjnej, ograniczenie to nie obowiązuje, jeśli zrobimy cesję na rzecz osób najbliższych.

Inaczej niż w przypadku umowy rezerwacyjnej, dokonanie cesji umowy deweloperskiej wbrew przepisom nie oznacza nieważności tej cesji (chodzi o ochronę interesów kupujących).

Dodatkowo, te cesje umowy rezerwacyjnej i deweloperskiej wymagają formy aktu notarialnego.

Uwaga, powyższe zmiany dotyczą tylko umów zawieranych na bazie nowej ustawy deweloperskiej. Te umowy zawarte jeszcze na podstawie poprzedniej ustawy deweloperskiej nie podlegają pod te ograniczenia.

Jak myślicie, jak to wpłynie na tzw. flipy robione na rynku pierwotnym?

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *