Grzegorz Grabowski

Tarcza antykryzysowa – szczegóły pakietu rządowego dla przedsiębiorców w okresie pandemii (część 1)

(część 1 artykułu, część 2 znajdziesz tutaj)

Przedstawiam subiektywny wybór elementów tarczy antykryzysowej ukierunkowanych na przedsiębiorców oraz kwestii, moim zdaniem, ewentualnie istotnych dla branży nieruchomości.

W pierwszej połowie marca 2020 Rząd RP zapowiedział tarczę antykryzysową, w niedzielę 22 marca 2020 pojawiła się w sieci wersja robocza ustawy nowelizującej Specustawę z 2 marca 2020, a ostateczna wersja tarczy 1.0 pojawiła się w pojawiła się w Dzienniku Ustaw 31 marca 2020.

Tarcza 2.0 pojawiła się w Dzienniku Ustaw 17 kwietnia 2020.

Nie będę komentować nocnych i politycznych wrzutek np. kwestii Kodeksu Wyborczego, ponieważ wykracza to poza tematykę tego bloga.

Obecnie procedowana jest kolejna edycja tarczy (a właściwie nawet dwie).

Zaznaczam więc, że ten artykuł był i będzie aktualizowany – przepraszam z góry, jeśli zawiera jakieś błędy. Przepraszam też, jeśli nie będę nadążał z jego aktualizacją w miarę pojawiania się kolejnych wersji tarczy 😉 W tym momencie ten artykuł opisuje elementy wsparcia z uwzględnieniem tarczy 2.o (czyli wspomnianej wyżej ustawy z 16 kwietnia 2020).

Uwagi ogólne do pakietu wsparcia

Posłużę się tutaj cytatami, które przeczytałem w sieci bądź usłyszałem w trakcie dyskusji o tarczy przedstawionej przez rząd:

Tarcza Antykryzysowa to betonowe koło ratunkowe dla polskich przedsiębiorców (Sławomir Mentzen w wywiadzie dla jednej z gazet);

Tarcza kryzysowa to próba gaszenia pożaru lasu przy pomocy zabawkowego pistoletu na wodę (nie pamiętam źródła tego cytatu);

Gospodarka jest jak postrzelona z armaty, a rząd z premierem przychodzi z plasterkiem (jeden z posłów podczas dyskusji w Sejmie 27 marca 2020).

Moim zdaniem, tarcza antykryzysowa nie uratuje nikomu firmy, co najwyżej lekko wspomoże, jeśli któryś z przedsiębiorców zdecyduje się jednak nie zwalniać pracowników i nie zatrzymać/zamykać firmy.

Abstrahując jednak od tego, czy tarcza jest wystarczającym narzędziem do uratowania polskiej gospodarki, to poniżej przedstawiam swoje ogólne uwagi dotyczące pakietu.

Niestety, przyznanie wsparcia nie jest automatyczne – wszystkie ulgi, dofinansowania czy zwolnienia w tarczy wymagają złożenia wniosku do jakiejś instytucji (najczęściej do ZUS-u, urzędu pracy, Polskiego Funduszu Rozwoju za pośrednictwem banku, Agencji Rozwoju Przemysłu, BGK). Te urzędy czy instytucje też przecież mają w tym momencie ograniczone składy osobowe, z dużą częścią personelu pracującą zdalnie. Nawet gdyby nie istniały ograniczenia wynikające z pandemii i instytucje te pracowałyby pełną parą, to i tak zatkają się, gdy kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy przedsiębiorców złoży wnioski albo tylko zadzwoni, żeby dopytać o szczegóły.

Jeden z posłów podczas dyskusji nad pakietem ustaw tarczy 1.0 w Sejmie stwierdził, że wprowadzają one 24 nowe procedury administracyjne, których nie da się wdrożyć w krótkim czasie w obecnych warunkach epidemii i przy wynikających z niej ograniczeniach.

Dodatkowo, ustawa to zlepek twórczości kilku resortów, jest długa i nie zawsze spójna.

Stosuje różne kryteria i definicje dla różnych elementów wsparcia, często też stosuje zamiennie różne pojęcia (np. przestój i przestój ekonomiczny) albo określenia nigdzie nie zdefiniowane (np. negatywne konsekwencje ekonomiczne), odwołuje się do różnych wskaźników np. minimalnego wynagrodzenia, prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 czy też przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, a wnioski o wsparcie trzeba wysyłać w różny sposób do wielu różnych instytucji, z których każda może inaczej, często uznaniowo, do nich podchodzić.

Niestety, można odnieść wrażenie, że uzyskanie wsparcia nie będzie łatwym procesem i że część przedsiębiorców z tego powodu po prostu zrezygnuje ze starania się o nie.

Nie ma też jasnej informacji, z których elementów można korzystać łącznie, a z których nie (czyli czy promocje się łączą 😉), choć można to wyczytać częściowo z zapisów rozłożonych po całej ustawie oraz w instrukcjach opublikowanych przez poszczególne instytucje.

Większość tych ewentualnie znaczących elementów wsparcia jest jednorazowa lub zaplanowana na 3 miesiące (aczkolwiek wsparcie z PFR czy ARP ma trochę dłuższy horyzont). W niektórych przypadkach zastrzeżono możliwość przedłużenia danego elementu przez rząd, nie wiemy jednak, jakie będą kryteria oceny i działania rządu za kilka miesięcy.

Należy wziąć również pod uwagę, że środki, które te instytucje mogą przeznaczyć na wsparcie, są ograniczone. W ustawie nie jest to wprost napisane, ale sposób wnioskowania i procedowania wniosków dowodzi, że nie każdy, kto złoży prawidłowy wniosek, to wsparcie dostanie.

Pewnym ryzykiem dla społeczeństwa jest również fakt, że niektóre z wprowadzonych przepisów zostają z nami na dłużej (a niekoniecznie powinny).

Gdzie szukać materiałów?

Rządowe materiały informacyjne oraz wnioski do złożenia w ZUS albo w urzędach pracy pojawiły się praktycznie następnego dnia po publikacji pakietu w Dzienniku Ustaw.

Specustawa (wersja jednolita) zawierająca większość elementów gospodarczych (czyli tzw. tarcza antykryzysowa) jest tutaj.

A oprócz tego warto zajrzeć do:

Poniżej przedstawiam opis proponowanych elementów tarczy. Zaznaczam, że poniższy opis nie obejmuje wszystkich elementów pakietu, ale tylko subiektywny wybór elementów ukierunkowanych na mikro, małe i średnie firmy oraz kwestii, moim zdaniem, ewentualnie istotnych dla branży nieruchomości.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla firm do 9 osób oraz dla firm 10-49 osób

Dla kogo:

 • Płatnik składek, zgłoszony jako płatnik 1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., lub 2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., lub 3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (art. 31zo ust. 1 Specustawy) i który nie opłaca składek wyłącznie za siebie (bo w takim przypadku skorzysta ewentualnie z następnego opisanego w tym artykule zwolnienia).
 • Płatnik składek, zgłoszony jako płatnik 1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., lub 2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., lub 3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych (art. 31zo ust. 1a Specustawy).

Oznacza to, że z tego zwolnienia skorzystają firmy do 49 osób (nie ma natomiast limitu przychodu). Moim zdaniem, w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, do tego limitu liczy się również sam przedsiębiorca, ponieważ on też jest zgłoszony do ubezpieczenia społecznego (a także osoby z nim współpracujące np. rodzina, zgłoszone do ubezpieczeń społecznych). Do limitu liczą się również osoby zatrudnione na umowę zlecenie czy członkowie rady nadzorczej zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych, natomiast nie liczą się osoby, za które płacimy tylko zdrowotne albo osoby, które zatrudniamy na podstawie umów nieoskładkowanych (umów o dzieło i niektórych umów zleceń np. ze studentami do 26 lat). Do limitu nie uwzględnia się pracowników młodocianych (art. 31zo ust. 6 Specustawy).

Płatnikiem składek, czyli podmiotem uprawnionym do tego zwolnienia, jest też spółka osobowa i kapitałowa (o ile nie przekracza limitu osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych).

Wg informacji na stronie ZUS, “ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.”. Odsyłam tu do tego artykułu.

Zwolnienie dotyczy także osób korzystających z tzw. preferencyjnego ZUS-u (pierwsze 2 lata działalności) i tzw. małego ZUS-u plus (składki od przychodu), przy czym, oczywiście, ich oszczędności będą wtedy odpowiednio mniejsze.

Z analizy ustaw wynika także, że z tego zwolnienia nie skorzystają osoby korzystające tzw. ulgi na start, ponieważ w rozumieniu Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie prowadzą one działalności (aczkolwiek tarcza 3.0 ma to zmienić).

Co:

 • Płatnicy do 9 osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych: zwolnienie z nieopłaconych składek ZUS (wszystkich: społecznych, zdrowotnych, FP, FS, FGŚP i FEP) za marzec – maj 2020, za przedsiębiorcę i za pracujące dla niego osoby;
 • Płatnicy od 10 do 49 osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych: zwolnienie z nieopłaconych składek ZUS (wszystkich: społecznych, zdrowotnych, FP, FS, FGŚP i FEP) za marzec – maj 2020, za przedsiębiorcę i za pracujące dla niego osoby, w wysokości 50% kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji (art. 31zo ust. 1a Specustawy);
 • Zwracam uwagę na słowo “nieopłaconych”, co oznacza, że jeśli płatnik ureguluje składki, to ZUS mu już ich nie zwróci; Tarcza 2.0 wprowadziła mały wyjątek od tej zasady, mianowicie opłacone za marzec składki również podlegają zwolnieniu (to dobra wiadomość dla tych, którzy już opłacili składki za marzec, a podlegają pod zwolnienie). Zapłacone składki za marzec będą stanowić nadpłatę do zwrotu (art. 113 Ustawy z dnia 16 kwietnia);
 • W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność i osób z nią współpracujących zwolnienie dotyczy wyłącznie składek ustalonych od najniższej podstawy wymiaru tych składek (art. 31zo ust. 4 Specustawy).

Jak:

 • Wniosek o zwolnienie z opłacania składek, złożony do ZUS, nie później niż do 30 czerwca 2020 (art. 31zp ust. 1 Specustawy);
 • Wniosek zawiera dane płatnika składek, inne informacje niezbędne do umorzenia składek (w ustawie nie podano, o jakie informacje chodzi) i podpis (art. 31zp ust. 2 Specustawy);
 • Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 31zp ust. 4 Specustawy);
 • Za okres marzec – maj 2020 normalnie składamy deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne (art. 31zq ust. 1 Specustawy), nie później niż do 30 czerwca 2020 (art. 31zq ust. 3 Specustawy), a ZUS ma 30 dni na zwolnienie z opłacania składek (art. 31zq ust. 2 Specustawy) i musi nas o tym powiadomić (art. 31zq ust. 5 Specustawy);
 • Ewentualna odmowa zwolnienia następuje w drodze decyzji i można złożyć wniosek do ZUS o ponowne rozpatrzenie (art. 31zq ust. 7 i 8 Specustawy);
 • W przypadku osoby prowadzącej działalność i osób z nią współpracujących zwolnienie z opłacania składek nie powoduje utraty prawa do świadczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa (o ile podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020), a także świadczeń zdrowotnych (art. 31zs Specustawy);
 • Przychody z tytułu zwolnienia ze składek nie stanowią przychodów w rozumieniu Ustawy o PIT i Ustawy o CIT (art. 31zx Specustawy).

Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych i wspólników spółek

To zwolnienie jest przypadkiem szczególnym poprzedniego, więc funkcjonuje tak samo, z pewnym bardzo istotnym ograniczeniem oraz pewnymi dodatkowymi elementami.

Dla kogo:

 • Płatnik składek,  będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność (także jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., jawnej, komandytowej i partnerskiej), opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, który prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 i przychód z tej działalności w rozumieniu Ustawy o PIT uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 (art. 31zo ust. 2 Specustawy);

Z zapisów wynika, że to zwolnienie dotyczy także płatników zatrudniających inne osoby w oparciu o umowy, które nie są oskładkowane np. o dzieło lub niektóre umowy zlecenie (m.in. studenci do 26 lat).

Zgodnie z ostateczną wersją ustawy, powinniśmy brać pod uwagę przychód z pierwszego miesiąca, za który jest składany wniosek, np. z marca 2020 i limit przychodu wynosi 3 x  5227 zł = 15681 zł. Jeśli w marcu przekroczyliśmy ten limit, możemy złożyć wniosek za kwiecień i maj albo tylko za maj (o ile, oczywiście, kwietniu lub maju nie przekroczymy limitu) i uzyskamy zwolnienie, odpowiednio, za kwiecień i maj albo tylko maj. W przypadku wspólnika spółek osobowych do limitu liczymy przychód przypadający na tego wspólnika ze wszystkich spółek, w których jest wspólnikiem oraz z indywidualnej działalności gospodarczej.

Wg informacji na stronie ZUS, “ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.”. Odsyłam tu do tego artykułu.

Zwolnienie dotyczy także osób korzystających z tzw. preferencyjnego ZUS-u (pierwsze 2 lata działalności) i tzw. małego ZUS-u plus (składki od przychodu), przy czym, oczywiście, ich oszczędności będą wtedy odpowiednio mniejsze.

Z analizy ustaw wynika także, że z tego zwolnienia nie skorzystają osoby korzystające tzw. ulgi na start, ponieważ w rozumieniu Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie prowadzą one działalności (aczkolwiek tarcza 3.0 ma to zmienić).

Tarcza 3.0 być może też wprowadzi kryterium dochodowe dla osób, które przekraczają ww. limit.

Co:

 • Zwolnienie z nieopłaconych składek ZUS (wszystkich: emerytalnych, rentowych, wypadkowych, dobrowolnych chorobowych, zdrowotnych, FP, FS) za marzec – maj 2020 (art. 31zo ust. 2 Specustawy), przy czym dotyczy wyłącznie składek ustalonych od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru tych składek (art. 31zo ust. 4 Specustawy);
 • Zwracam uwagę na słowo “nieopłaconych”, co oznacza, że jeśli płatnik ureguluje składki, to ZUS mu już ich nie zwróci; Tarcza 2.0 wprowadziła mały wyjątek od tej zasady, mianowicie opłacone za marzec składki również podlegają zwolnieniu (to dobra wiadomość dla tych, którzy już opłacili składki za marzec, a podlegają pod zwolnienie). Zapłacone składki za marzec będą stanowić nadpłatę do zwrotu (art. 113 Ustawy z dnia 16 kwietnia);
 • Zwolnienie dotyczy wyłącznie składek ustalonych od najniższej podstawy wymiaru tych składek (art. 31zo ust. 4 Specustawy).

Jak:

 • Wniosek o zwolnienie z opłacania składek, złożony do ZUS, nie później niż do 30 czerwca 2020 (art. 31zp ust. 1 Specustawy);
 • Wniosek zawiera dane płatnika składek, oświadczenie, że nie przekroczyliśmy ww. limitu przychodu, inne informacje niezbędne do umorzenia składek (w ustawie nie podano, o jakie informacje chodzi) i podpis (art. 31zp ust. 2 Specustawy);
 • Oświadczenie, że nie przekroczyliśmy ww. limitu przychodu składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula o treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
 • ZUS w formie elektronicznej informuje Szefa KAS o wysokości przychodu, który wykazaliśmy w oświadczeniu (czyli trzeba będzie podać wysokość tego przychodu, a nie tylko oświadczyć, że nie przekroczyliśmy kwoty 15681 zł?), Szef KAS weryfikuje kwotę i jeśli będą rozbieżności, będziemy musieli zapłacić składki wraz z odsetkami (art. 31zu Specustawy);
 • Pozostałe warunki tego zwolnienia są opisane w poprzednim zwolnieniu.

Odroczenie ZUS-u za luty-kwiecień 2020

Dla tych, którzy nie załapią się na opisane wyżej zwolnienia z ZUS, pozostaje ewentualnie opcja odroczenia terminu płatności ZUS-u. Wg mnie takie odroczenie nie uratuje nikomu biznesu, ale być może dla niektórych skorzystanie z tego będzie miało sens.

Dla kogo:

 • Przedsiębiorcy, którym epidemia wpłynęła na sytuację finansową i spowodowała brak możliwości opłacenia składek w terminie.

Co:

 • Odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres luty-kwiecień 2020

Jak:

 • Wniosek o odroczenie płatności składek, złożony do ZUS, złożony zgodnie z zasadami opisanymi tutaj;
 • Możliwość odroczenia składek istniała już wcześniej (więc nie jest elementem tarczy), a w wyniku medialnej krytyki ZUS uprościł jedynie wniosek (wcześniej wniosek miał ponad 3 strony i wymagał wyspowiadania się z przychodów, kosztów, majątku firmowego i prywatnego za ostatnie 3 lata).

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Dla kogo:

 • Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (art. 15zq ust. 1 Specustawy);
 • Jeśli doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą działalność (art. 15zq ust. 3 Specustawy);
 • W przypadku prowadzenia działalności świadczenie przysługuje, jeśli osoba rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 i:
  • Nie zawiesiła prowadzenia działalności oraz jeżeli przychód z niej w rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
  • Zawiesiła prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r. (art. 15zq ust. 4 Specustawy);
  • W przypadku osób korzystających z karty podatkowej i zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 Ustawy o VAT powyższe ograniczenie nie obowiązuje (art. 15zq ust. 6 Specustawy), są one traktowane nieco inaczej (patrz niżej).

Co:

 • Świadczenie postojowe w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia w 2020, czyli 80% x 2600 zł = 2080 zł, wypłacane nie więcej niż trzykrotnie (art. 15zr ust. 1 Specustawy);
 • W przypadku osób korzystających z karty podatkowej i zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 Ustawy o VAT świadczenie postojowe to 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł, wypłacane nie wiecej niż trzykrotnie (art. 15zr ust. 3 Specustawy);
 • W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego, przysługuje tylko jedno świadczenie (art. 15zr ust. 4 Specustawy);
 • Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przyznać ponowną wypłatę świadczenia (art. 15zt Specustawy);
 • Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego (art. 4 Specustawy dodający art. 52m do Ustawy o PIT).

Jak:

 • Wniosek składany do ZUS (art. 15zs ust. 1 Specustawy)
 • Wniosek zawiera dane osoby uprawnionej, oświadczenie potwierdzające przestój w prowadzeniu działalności, oświadczenie, że przychody spadły o 15%, inne informacje niezbędne do umorzenia składek (w ustawie nie podano, o jakie informacje chodzi) i podpis (art. 15zs ust. 3 Specustawy);
 • Powyższe oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula o treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” (art. 15zs ust. 5 Specustawy);
 • Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 15zs ust. 6 Specustawy);
 • Wniosek o świadczenie może być złożony najpóźniej 3 miesiące od miesiąca w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii (art. 15zs ust. 7 Specustawy);
 • ZUS wypłaca świadczenie niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania (co w praktyce oznacza brak jakichkolwiek „twardych” terminów na wypłatę!) i robi to na rachunek bankowy (art. 15zu Specustawy); Wypłata świadczenia jest jednocześnie decyzją o przyznaniu;
 • Kolejna wypłata (łącznie maksymalnie trzy) może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu poprzedniej wypłaty świadczenia postojowego, a warunkiem ponownej wypłaty jest wykazanie w oświadczeniu, że nasza sytuacja materialna nie uległa poprawie (art. 15zua Specustawy).
 • Ewentualna odmowa świadczenia następuje w drodze decyzji i można się od niej odwoływać do sądu (art. 15zv Specustawy);
 • ZUS w formie elektronicznej informuje Szefa KAS o wysokości przychodu, który wykazaliśmy w oświadczeniu, Szef KAS weryfikuje kwotę i jeśli będą rozbieżności, będziemy musieli zwrócić świadczenie wraz z odsetkami (art. 15zy Specustawy) albo zostanie ono z nas ściągnięte (art. 15zx Specustawy);

Świadczenie postojowe dla osób na umowach cywilnoprawnych

Dla kogo:

 • Osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”;
 • Jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (art. 15zq ust. 1 Specustawy);
 • Jeśli doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę/zamawiającego (art. 15zq ust. 3 Specustawy); Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy (art. 2 pkt 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy);
 • W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie przysługuje, jeśli:
  • umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 kwietnia 2020 a przychód z niej w rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS, obecnie 3 x 5198,58 zł, czyli 15596 zł (art. 15zq ust. 5 Specustawy);

Co:

 • Świadczenie postojowe w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia w 2020, czyli 80% x 2600 zł = 2080 zł, wypłacane nie więcej niż trzykrotnie (art. 15zr ust. 1 Specustawy);
 • W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych nie przekroczyła 50% minimalnego wynagrodzenia (czyli 50% x 2600 zł = 1300 zł), świadczenie postojowe równa się sumie tych przychodów (art. 15zr ust. 2 Specustawy);
 • W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego, przysługuje tylko jedno świadczenie (art. 15zr ust. 4 Specustawy);
 • Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przyznać ponowną wypłatę świadczenia (art. 15zt Specustawy);
 • Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego (art. 4 Specustawy dodający art. 52m do Ustawy o PIT).

Jak:

 • Wniosek składany do ZUS, który w przypadku osób wykonujących umowę cywilnoprawną składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego (art. 15zs ust. 2 Specustawy)
 • W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną podajemy dane zleceniodawcy/zamawiającego, za pośrednictwem którego składany jest wniosek, a tenże zleceniodawca/zamawiający dołącza do wniosku oświadczenie o przestoju, datą zawarcia i wynagrodzenie wynikające z umowy, oświadczenie, że zleceniobiorca nie przekroczył limitu przychodu, oświadczenie o otrzymaniu oświadczenia od zleceniobiorcy „że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych” oraz kopię umów cywilnoprawnych (art. 15zs ust. 4 Specustawy);
 • Powyższe oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula o treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” (art. 15zs ust. 5 Specustawy);
 • Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 15zs ust. 6 Specustawy);
 • Wniosek o świadczenie może być złożony najpóźniej 3 miesiące od miesiąca w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii (art. 15zs ust. 7 Specustawy);
 • ZUS wypłaca świadczenie niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania (co w praktyce oznacza brak jakichkolwiek „twardych” terminów na wypłatę!) i robi to na rachunek bankowy (art. 15zu Specustawy);
 • Kolejna wypłata (łącznie maksymalnie trzy) może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu poprzedniej wypłaty świadczenia postojowego, a warunkiem ponownej wypłaty jest wykazanie w oświadczeniu, że nasza sytuacja materialna nie uległa poprawie (art. 15zua Specustawy).
 • Ewentualna odmowa świadczenia następuje w drodze decyzji i można się od niej odwoływać do sądu (art. 15zv Specustawy);
 • ZUS w formie elektronicznej informuje Szefa KAS o wysokości przychodu, który wykazaliśmy w oświadczeniu, Szef KAS weryfikuje kwotę i jeśli będą rozbieżności, będziemy musieli zwrócić świadczenie wraz z odsetkami (art. 15zy Specustawy) albo zostanie ono z nas ściągnięte (art. 15zx Specustawy);

Świadczenie na dofinansowanie wynagrodzeń i środki na składki społeczne od tych wynagrodzeń z FGŚP

Dla kogo:

 • Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa przedsiębiorców (czyli osoba fizyczna lub prawna wykonująca działalność gospodarczą, także wspólnik spółki cywilnej),
  • u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
   • nie mniej niż o 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dowolnych 2 miesięcy (lub dowolnych kolejnych 60 dni) po 1 stycznia 2020 do dnia złożenia wniosku w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku lub
   • nie mnie niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnego miesiąca kalendarzowego (lub dowolnych kolejnych 30 dni) po 1 stycznia 2020 do dnia złożenia wniosku w porównaniu do poprzedniego miesiąca (lub poprzednich kolejnych 30 dni); (art. 15g ust. 9 Specustawy)
  • który nie ma zaległości w składkach ZUS i podatkach do końca trzeciego kwartału 2019  i
  • wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości (art. 15g ust. 3 Specustawy);
  • który nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15g ust. 18 Specustawy); Oznacza to, że ten element wsparcia może być łączony z innymi elementami, jednak pomoc nie może dotyczyć tych samych pracowników/tytułów wypłat;
 • Pracownikiem, którego wynagrodzenie może być objęte dofinansowaniem, jest osoba fizyczna z umową o pracę, umową zlecenia lub inną umową, jeżeli z jej tytułu podlega pod ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 15g ust. 4 Specustawy);
 • Pomoc nie zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Co:

 • Świadczenie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy i środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawcy od tych świadczeń, przez łączny okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku (art. 15g ust. 16 Specustawy), z możliwością przedłużenia przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia (art. 15g ust. 19 Specustawy);
 • Świadczenia i środki są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (art. 15g ust. 5 Specustawy);
 • Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy i to wynagrodzenie jest dofinansowywane z FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia: 50% x 2600 zł = 1300 zł plus 233,09 zł na składki społeczne od tej kwoty (przy założeniu, że składka wypadkowa wynosi 1,67%; ta kwota zależy od wysokości składki wypadkowej), przy czym nie dotyczy to pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS (obecnie 3 x 5198,58 zł, czyli 15596 zł) (art. 15g ust. 6 i 7 Specustawy);
 • Przedsiębiorca może też obniżyć wymiar czasu pracy o maksymalnie 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy i to wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS, czyli nie więcej niż 40% x 5198,58 zł = 2079,43 zł plus 372,84 zł na składki społeczne od tej kwoty (przy założeniu, że składka wypadkowa wynosi 1,67%; ta kwota zależy od wysokości składki wypadkowej), przy czym nie dotyczy to pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS (obecnie 3 x 5198,58 zł, czyli 15596 zł) (art. 15g ust. 8 i 10 Specustawy); Uwaga, te limity mogą się zmienić, a wysokość pomocy jest wyliczana na dzień złożenia wniosku i opiera się o przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które może się zmienić;
 • Przy obliczaniu wysokości pomocy uwzględniany jest wymiar czasu pracy.

Jak:

 • Wniosek do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy;
 • Pracodawca zawiera z pracownikami porozumienie, w którym określa warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (grupy zawodowe objęte przestojem lub obniżeniem wymiaru, wymiar pracy i okres, którego dotyczą te rozwiązania) i przekazuje kopię tego porozumienia do okręgowego inspektora pracy w ciągu 5 dni roboczych (art. 15g ust. 11-15 Specustawy).

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę

Dla kogo:

 • Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa przedsiębiorców (czyli osoba fizyczna lub prawna wykonująca działalność gospodarczą, także wspólnik spółki cywilnej), będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu tej samej ustawy (art. 15zzb ust. 5 Specustawy)
  • u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 30% obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dowolnych 2 miesięcy (lub dowolnych kolejnych 60 dni) po 1 stycznia 2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku (art. 15zzb ust. 3 Specustawy), przy czym wysokość dofinansowania zależy od spadku obrotów (patrz niżej); Takie sformułowanie oznacza najprawdopodobniej, że z tej formy dofinansowania nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy działają krócej niż rok;
  • który nie ma zaległości w składkach ZUS i podatkach do końca trzeciego kwartału 2019  i
  • wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości (art. 15zzb ust. 10 Specustawy);
  • który nie uzyskał bądź uzyska dofinansowanie na te same koszty z innych środków publicznych (art. 15zzb ust. 12 Specustawy);
 • Pracownikiem, którego wynagrodzenie może być objęte dofinansowaniem, jest osoba fizyczna z umową o pracę, umową zlecenia lub inną umową, jeżeli z jej tytułu podlega pod ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 15zzb ust. 2 Specustawy).

Co:

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zzb ust. 1 Specustawy), na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku (art. 15zzb ust. 5 Specustawy), z możliwością przedłużenia przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia (art. 15zzb ust. 6 Specustawy):
  • W przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej sumy 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i składek na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika, czyli np. 50% x 2600 zł (minimalne wynagrodzenie) + 50% x 466,18 zł (składki emerytalne, rentowe i wypadkowe) = 1533 zł;
  • W przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej sumy 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i składek na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika, czyli np. 70% x 2600 zł (minimalne wynagrodzenie) + 70% x 466,18 zł (składki emerytalne, rentowe i wypadkowe) = 2146 zł;
  • W przypadku spadku obrotów o co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej sumy 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i składek na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika, czyli np. 90% x 2600 zł (minimalne wynagrodzenie) + 90% x 466,18 zł (składki emerytalne, rentowe i wypadkowe) = 2760 zł (art. 15zzb ust. 4 Specustawy);
 • Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania. W przypadku niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (art. 15 zzb ust. 8 i 9 Specustawy).

Jak:

 • Wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (art. 15zzb ust. 10 Specustawy);
 • Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie zawartej umowy (art. 15zzb ust. 1 Specustawy);
 • Wniosek zawiera oświadczenia o spadku obrotów, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu w regulowaniu podatków i ZUS do końca trzeciego kwartału 2019, statusie mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem, ich wynagrodzeniu i należnych składkach społecznych, numer rachunku (art. 15zzb ust. 10 Specustawy);
 • Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane (art. 15zzb ust. 7 Specustawy);.
 • Wszystkie powyższe oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula o treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” (art. 15zzb ust. 11 Specustawy).

Dofinansowanie przez starostę części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych

Dla kogo:

 • Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, będący osobą fizyczną (art. 15zzc ust. 1 Specustawy)
  • u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 30% obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dowolnych 2 miesięcy (lub dowolnych kolejnych 60 dni) po 1 stycznia 2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku (art. 15zzc ust. 2 Specustawy), przy czym wysokość dofinansowania zależy od spadku obrotów (patrz niżej); Takie sformułowanie oznacza najprawdopodobniej, że z tej formy dofinansowania nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy działają krócej niż rok;
  • który nie ma zaległości w składkach ZUS i podatkach do końca trzeciego kwartału 2019  i
  • wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości (art. 15zzc ust. 8 Specustawy);
  • który nie uzyskał bądź uzyska dofinansowanie na te same koszty z innych środków publicznych (art. 15zzc ust. 10 Specustawy).

Co:

 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc ust. 1 Specustawy), na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku (art. 15zzc ust. 3 Specustawy), z możliwością przedłużenia przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia (art. 15zzc ust. 4 Specustawy):
  • W przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% – w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (czyli 1300 zł);
  • W przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% – w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (czyli 1820 zł);
  • W przypadku spadku obrotów o co najmniej 80% – w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (czyli 2340 zł)(art. 15zzc ust. 3 Specustawy);
 • Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie (art. 15zzc ust. 6 Specustawy);
 • Dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi, bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty(art. 15zzc ust. 7 Specustawy).

Jak:

 • Wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (art. 15zzc ust. 8 Specustawy);
 • Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie zawartej umowy (art. 15zzc ust. 1 Specustawy);
 • Wniosek zawiera oświadczenia o spadku obrotów, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu w regulowaniu podatków i ZUS do końca trzeciego kwartału 2019, przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, numer rachunku (art. 15zzc ust. 8 Specustawy);
 • Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych (art. 15zzc ust. 5 Specustawy);
 • Wszystkie powyższe oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula o treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” (art. 15zzc ust. 9 Specustawy).

Jednorazowa pożyczka z FP dla mikroprzedsiębiorcy, przyznawana przez starostę

Dla kogo:

 • Mikroprzedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 Prawa przedsiębiorców (czyli osoba fizyczna lub prawna wykonująca działalność gospodarczą, także wspólnik spółki cywilnej, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 (art. 15zzd ust. 1 Specustawy); Uwaga, w tym przypadku mówimy o zatrudnionych zgodnie z Kodeksem pracy, a nie na umowy cywilnoprawne.

Co:

 • Jednorazowa pożyczka do 5000 zł (art. 15zzd ust. 3 Specustawy):
  • o stałym oprocentowaniu równym 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku, czyli 0,05 x 1,05% = 0,0525% (art. 15zzd ust. 4 Specustawy);
  • okresie spłaty nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, z możliwością przedłużenia przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia (art. 15zzd ust. 5 i 6 Specustawy);
 • Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu (na wniosek), pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie prowadził działalność gospodarczą (art. 15 zzd ust. 7 Specustawy);
 • Przychody z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowią przychodu w rozumieniu Ustawy o PIT oraz Ustawy o CIT (art. 15zzd ust. 10 Specustawy).

Jak:

 • Wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (art. 15zzd ust. 2 Specustawy);
 • Pożyczka jest przyznawana na podstawie zawartej umowy (art. 15zzd ust. 1 Specustawy);
 • Wniosek o umorzenie zawiera oświadczenie o prowadzeniu działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia pozyczki (art. 15zzd ust. 7 Specustawy); Uwaga, na złożenie wniosku mamy 14 dni od dnia spełnienia warunku prowadzenia działalności przez 3 miesiące (to wynika ze wzoru umowy pożyczki udostępnionej przez urzędy pracy);
 • Oświadczenie są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula o treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” (art. 15zzd ust. 8 Specustawy).

Komentarz dotyczący opisanej wyżej pożyczki: w obecnym kształcie sugerowałbym skorzystanie z tego wsparcia, ponieważ oprocentowanie tej pożyczki jest praktycznie zerowe (0,0525% rocznie), a warunek ewentualnego jej umorzenia, czyli prowadzenie działalności przez 3 miesiące, jest prosty do spełnienia i udowodnienia (a jeśli go nie spełnimy, to zwrócimy pożyczkę).

Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

29 kwietnia 2020 rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Tarcza jest przeznaczona dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Poniżej opisuję kilka szczegółów dla podmiotów mikro.

W przypadku mikrofirm (do 9 osób zatrudnionych) warunki skorzystania to m.in.: zatrudnianie co najmniej 1 osoby (umowa o pracę, na dzień 31.12.2019), spadek obrotów w miesiącu po 1.02.2020 o 25% (rok do roku lub miesiąc do miesiąca). 

Aplikację składa się poprzez współpracujące z PFR banki. 

Wysokość subwencji zależy od liczby pracowników i spadku obrotów. Wynosi 12 tys. zł, 24 tys. zł lub 36 tys. zł na pracownika, w zależności od procentu spadku obrotów, co oznacza, że maksymalna kwota możliwa do uzyskania to 324 tys. zł.

Subwencję trzeba będzie zwrócić w ciągu 24 miesięcy licząc od 13 miesiąca po jej uzyskaniu, przy czym przy utrzymaniu zatrudnienia trzeba zwrócić 25% otrzymanej subwencji. Część podlegająca zwrotowi zwiększa się wraz z procentowym spadkiem zatrudnienia (jeśli taki nastąpił).

Warunki dla małych, średnich i duzych firm są nieco inne (dla MŚP maksymalna subwencja to 3,5 mln). 

Tę pomoc można łączyć z innymi elementami wsparcia (z zastrzeżeniem ograniczenia wysokości łącznej pomocy publicznej).

Nie będę w tym artykule wchodził w szczegóły subwencji z PFR, ponieważ są one dość dobrze opisane na stronach PFR.

Pożyczki płynnościowe POIR z Banku Gospodarstwa Krajowego

BGK uruchomił Pożyczki Płynnościowe z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla mikro, małych i średnich firm. Jest to pomoc dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Pożyczki płynnościowe na zapewnienie płynności finansowej firmy w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.

Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Wsparcie z Agencji Rozwoju Przemysłu

Oferta wsparcia przez ARP nie jest raczej przeznaczona dla mikrofirm. Agencja proponuje:

 • Leasing operacyjny z karencją w spłacie dla klientów sektora transportu drogowego;
 • Pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym (do 5 mln);
 • Pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.

Dwa pierwsze elementy są dla małych i średnich firm o obrotach powyżej 4 mln zł i dodatnich wynikach za 2019 (EBITDA i wynik netto).

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

To jest część 1 artykułu. W kolejnej, którą znajdziesz tutaj, przeczytasz o innych elementach rządowej tarczy m.in. dotyczących podatku dochodowego, VAT-u, podatku od nieruchomości, umów najmu i innych.

31 marca 2020 przeprowadziłem webinar na temat tarczy antykryzysowej. Tutaj możesz obejrzeć nagranie (uwaga, webinar powstał na bazie wersji ustawy tarczy 1.0 przesłanej do Senatu).

29 kwietnia 2020 omówiłem tarczę antykryzysową 2.0 oraz wsparcie z PFR podczas rozmowy na żywo na Facebooku z Marią Kobryń. Tutaj możesz obejrzeć nagranie.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *