Grzegorz Grabowski

Najem okazjonalny dla firm

Najem okazjonalny31 października 2013 roku prezydent podpisał Ustawę z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa ta, poza tym, że wprowadza szeroko dyskutowany program “Mieszkanie dla Młodych” (o którym mam negatywną opinię), mimochodem wprowadza też pewną istotną zmianę w Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Po wejściu w życie podpisanej przez prezydenta ustawy dopuszczalny staje się najem okazjonalny prowadzony przez firmy.

Art. 29 ww. ustawy zmienia definicję umowy najmu okazjonalnego. Zamiast zapisu art. 19a Ustawy o ochronie praw lokatorów o brzmieniu:

Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawar-ta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

obowiązujące będzie następujące brzmienie art. 19a Ustawy o ochronie praw lokatorów:

Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Oznacza to, że najem okazjonalny, w teorii mający zapewnić wynajmującemu większą ochronę przed negatywnymi konsekwencjami zachowań złych najemców, będzie dostępny nie tylko dla osób fizycznych, ale także dla osób prowadzących najem w ramach działalności gospodarczej oraz podmiotów prawnych. Natomiast obowiązek zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego będzie dotyczyć wyłącznie osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Co to oznacza dla rynku i osób wynajmujących komuś swoje mieszkanie?

Rynek wynajmu, przynajmniej w teorii, stanie się bezpieczniejszy dla  przedsiębiorstw wynajmujących mieszkania. Firmy, mające niewykorzystane zasoby mieszkaniowe (np. developerzy, którzy mają problem ze sprzedaniem wybudowanych mieszkań), będą bardziej skłonne do przekształcenia niesprzedanych mieszkań w lokale na wynajem. Być może pojawią się też kolejni gracze instytucjonalni, inwestujący w mieszkania na wynajem np. zagraniczne fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne.

Popularność najmu okazjonalnego jest nadal w Polsce znikoma – w 2012 roku w całym kraju tylko około 3 tys. podatników zgłosiło umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego. Być może dopuszczenie najmu okazjonalnego dla firm zwiększy popularność tej konstrukcji prawnej, a w rezultacie, z czasem, przyzwyczajenie najemców do podpisywania takich umów. Czego sobie i innym wynajmującym życzę.

Wzór umowy najmu okazjonalnego możecie znaleźć na moim blogu.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *