Grzegorz Grabowski

Czy przy wynajmie mieszkań trzeba mieć kasę fiskalną?

Kasa fiskalna

Poniższy artykuł dotyczy zwolnień z kasy fiskalnej na 2013 i 2014 rok. Przeczytaj artykuł o zwolnieniach w 2015 i 2016 roku.

Pierwsza informacja jest taka: zgodnie z art. 111 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (czyli tzw. Ustawy o VAT) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W skrócie oznacza to, że jeśli wynajmujesz mieszkanie bądź mieszkania na rzecz osób fizycznych (a większość rynku wynajmu to właśnie ten przypadek), masz obowiązek korzystania z kasy fiskalnej.

Zanim jednak popadniesz w przerażenie i zaczniesz gorączkowo zastanawiać się, gdzie kupić kasę fiskalną, przeczytaj dalej. Istnieją bowiem legalne (bo zakładam, że nikt nielegalnych nie bierze pod uwagę) sposoby na uniknięcie tego przykrego obowiązku.

Te sposoby są określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to definiuje katalog zwolnień z obowiązku instalowania kasy fiskalnej na 2013 i 2014 rok. Wystarczy spełnić jeden z warunków zwolnienia wymienionych poniżej.

 

Zwolnienie pierwsze: obrót poniżej 20 000 zł

Art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia mówi, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Jeśli zaś zaczęliśmy prowadzenie wynajmu w trakcie poprzedniego roku podatkowego, to limit ten zmniejsza się proporcjonalnie do okresu wykonywania tych czynności.

Art. 3 ust. 1 pkt 2 dotyczy podatników, którzy zaczęli wynajmować po 31 grudnia 2012 – wtedy limit 20 000 zł dotyczy przewidywanego obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym. Przykładowo, jeśli rozpoczęliśmy wynajem w lipcu, limit będzie wynosił 6/12 rocznego limitu, czyli 10 000 zł.

Jeśli więc z wynajmu dla osób fizycznych osiągasz nie więcej niż 20 000 zł rocznie, nie musisz się stresować kasą fiskalną.

 

Zwolnienie drugie: dokumentowanie całości obrotu fakturą

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, w którym to:

  • w pozycji 21 wymienione są usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych),
  • w pozycji 24 wymienione są wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  • w pozycji 25 wymienione są usługi związane z obsługą rynku nieruchomości.

 

A art. 2 ust. 2 rozporządzenia nakłada jeszcze warunek, że zwolnienia z pozycji 21, 24 i 25 mają zastosowanie, jeżeli usługi w całości dokumentowane są fakturą.

Co ważne, za faktury uznaje się również rachunki, o których mowa w art. 87 i 88 Ordynacji podatkowej. Potwierdził to Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 7140, a także Izba Skarbowa np. w interpretacji podatkowej o sygnaturze IPPP2/443-1699/08-2/AZ.

Nie chcesz się martwić kasą fiskalną – wystawiaj zawsze najemcom rachunek/fakturę za wynajem.

 

Zwolnienie trzecie: wpłaty najemców w całości na konto

Ponownie, zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia oraz zgodnie z treścią pozycji 37 załącznika do rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zadbaj więc o to, żeby najemca zawsze wpłacał czynsz na konto, prawidłowo opisując przelew, a kasa fiskalna nie będzie dla Ciebie problemem.

 

Podsumowanie

Przypominam, że wystarczy spełnić jeden z wymienionych wyżej warunków, żeby uniknąć obowiązku rejestrowania obrotu z wynajmu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej. Wydaje mi się, że wiele osób wynajmujących mieszkania spełnia co najmniej jeden z powyższych warunków, nawet o tym nie wiedząc.

Niemniej, warto być świadomym tych wymagań i np. odmówić najemcy możliwości wpłaty czynszu najmu gotówką, żeby uniknąć konieczności kupowania kasy fiskalnej.

Pamiętajmy też, że opisane powyżej rozporządzenie definiuje zwolnienia na 2013 i 2014 rok. Można się spodziewać, że pod koniec 2014 roku pojawi się kolejne rozporządzenie, ale lista zwolnień w nim określona może być już węższa lub z mniejszymi limitami.

Jeśli masz jakiś komentarz, przykre doświadczenia związane z kasą fiskalną i urzędem skarbowym, albo inny pomysł czy opinię na ten temat – gorąco zapraszam do komentowania.

Powyższy artykuł dotyczy zwolnień z kasy fiskalnej na 2013 i 2014 rok. Przeczytaj artykuł o zwolnieniach w 2015 i 2016 roku.

 

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *