Podatek od najmu w 2016 – ryczałt czy na zasadach ogólnych?

sroda20stycznia2016(Uwaga – artykuł dotyczy 2016 roku. Zapraszam do przeczytania podobnego artykułu dotyczącego 2017 roku)

Jak co roku, przypominam o tym, że 20 stycznia 2016 roku mija nieprzekraczalny termin na ewentualne złożenie do urzędu skarbowego kilku istotnych oświadczeń. Są to m.in.:

 • oświadczenie dotyczące wyboru formy opodatkowania,
 • oświadczenie dotyczące kwartalnego rozliczania ryczałtu,
 • oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów/dochodów z najmu współwłasności małżeńskiej przez jednego ze współmałżonków.

Wg mnie najważniejsze jest to pierwsze, czyli wybór formy opodatkowania. W tym artykule skupię się więc na tym temacie tj. jak wybrać optymalny dla Ciebie sposób rozliczania najmu. Opiszę jednak również kwestię kwartalnego rozliczania ryczałtu oraz rozliczania całości najmu przez jednego ze współmałżonków.

poradnik-banner-m-bp

Przypominam, że osoby rozliczające najem poprzez działalność gospodarczą mają jeszcze kilka innych możliwych oświadczeń do złożenia np. dotyczące zmiany formy opodatkowania działalności (podatek liniowy lub zasady ogólne), wyboru zaliczek uproszczonych, wyboru rozliczania podatku dochodowego w trybie kwartalnym lub miesięcznym. Jedną z rzeczy, którą zawsze sugeruję, jest ujednolicenie trybu rozliczania PIT i VAT (tak, żeby obydwa podatki były rozliczane kwartalnie albo obydwa były rozliczane miesięcznie).

Poniższy artykuł skupia się jednak na najmie prywatnym.

Podstawowe formy opodatkowania najmu

Na początek warto przeanalizować, jakie formy opodatkowania najmu mamy do wyboru. Przede wszystkim, należy podjąć decyzję, czy będziemy rozliczać nasz najem:

 • jako najem prywatny (czyli odrębne źródło przychodów), czy
 • w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej.

W przypadku najmu prywatnego mamy do wyboru ryczałt (8,5% od przychodu) oraz zasady ogólne (18% i 32% od dochodu). Działalność gospodarcza może być z kolei rozliczana na zasadach ogólnych (18% i 32% od dochodu) lub na zasadach podatku liniowego (19% od dochodu).

Formy opodatkowania najmu

Oczywiście, to są tylko podstawowe i najbardziej popularne formy opodatkowania najmu. Można sobie wyobrazić rozliczanie najmu także poprzez różnego rodzaju spółki prawa handlowego, jednak spotykam się z nimi stosunkowo rzadko.

W mojej opinii to wynajmujący (czyli Ty) decyduje, którą formę opodatkowania najmu wybiera.

Oczywiście, są pewne ograniczenia czy też konsekwencje tych wyborów np. w przypadku rozliczania działalności gospodarczej na zasadach podatku liniowego tracimy możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem.

Czasami też możemy nie mieć możliwości rozliczania najmu prywatnego, gdyż nasz najem będzie stanowił już działalność gospodarczą i wyłącznie jako taki może być rozliczany.

Jak wybrać formę opodatkowania najmu?

Oczywiście, naturalnie nasuwającym się kryterium wyboru formy opodatkowania najmu jest wysokość podatku, który zapłacimy. Należy jednak wziąć pod uwagę inne czynniki, które są nieco mniej przeliczalne na konkretne kwoty np. ilość pracy, którą chcemy (lub możemy) wykonywać, długoterminowe konsekwencje, a także nasz główny cel. Inaczej przecież podejdziemy, jeśli zależy nam wyłącznie na minimalizacji podatku, a inaczej, jeśli budujemy zdolność kredytową.

Czynniki, które są mniej mierzalne (mniej przeliczalne na pieniądze), a które warto wziąć pod uwagę, to:

 • formalności, których musimy dopełnić na początku najmu – przykładowo, rozliczanie poprzez działalność gospodarczą z reguły wymaga jej zarejestrowania, znalezienia biura rachunkowego itp.;
 • konieczność prowadzenia ewidencji przychodów i ewentualnie kosztów – przy ryczałcie tych formalności jest zdecydowanie mniej (rejestrujemy wyłącznie przychody), a przy działalności gospodarczej trzeba prowadzić formalną księgowość;
 • sposób rozpoznawania przychodów – w najmie prywatnym stosujemy zasadę kasową, w działalności gospodarczej podstawą określenia przychodu są kwoty należne;
 • rozliczenie roczne, które trzeba wysłać do US;
 • konieczność odprowadzania składek ZUS;
 • dopuszczalna skala najmu prywatnego.

Jak już przeanalizujemy czynniki mniej mierzalne, możemy podejść do oszacowania podatku do zapłacenia dla każdej z podstawowych form rozliczenia.

Podejście jest proste - spójrzmy na przychody oraz koszty najmu z poprzedniego roku (tego, który właśnie się skończył) i spróbujmy oszacować, jakie będziemy mieli przychody i koszty w kolejnym roku. Najczęściej najsensowniej jest przyjąć, że będą one podobne do tych z poprzedniego roku. Oczywiście, należy też uwzględnić nasze plany inwestycyjne np. zakup kolejnego mieszkania oraz inne zmiany, które mogą nastąpić np. podwyżkę czynszu dla najemców, którą planujemy.

Poniżej przedstawiam takie oszacowanie, stworzone na podstawie przykładu rzeczywistego trzypokojowego mieszkania na warszawskich Bielanach. Załóżmy, że jego właścicielem jest Marek.

Zacznijmy od przychodów.

Marek ma już najemców, którzy mieszkają tam od 1,5 roku i wydaje się, że jeszcze długo pomieszkają – w związku z tym Marek nie spodziewa się pustostanu:

12 miesięcy najmu x 2350 zł czynszu najmu miesięcznie = 28 200 zł rocznie.

Do tego najemcy wpłacają mu dodatkowo 300 zł miesięcznie na pokrycie kosztów zużytych przez nich mediów (które są rozliczane potem zgodnie ze zużyciem), więc całkowity przychód roczny wyniesie 31 800 zł.

Przejdźmy do kosztów.

Amortyzacja – Marek stosuje stawkę 1,5% rocznie (nie może zastosować indywidualnych stawek, ponieważ kupił mieszkanie od developera), co przy wartości początkowej 330 tys. zł daje roczny koszt amortyzacji 4950 zł.

Opłaty administracyjne ponosi Marek, więc po stronie kosztów pojawia się:

12 miesięcy x 660 zł miesięcznie = 7920 zł rocznie.

Koszty mediów to wspomniane wyżej 300 zł miesięcznie (Marek założył, że najemcy wpłacą mu kwoty równe kosztom zużycia):

12  miesięcy x 300 zł miesięcznie = 3600 zł rocznie.

Dodatkowo, Marek spodziewa się jeszcze, że zapłaci za ubezpieczenie mieszkania (260 zł jednorazowo).

Marek nie planuje w tym roku żadnych remontów, nie przewiduje też kosztów szukania najemców (spodziewa się, że obecni najemcy pomieszkają jeszcze dłużej niż rok).

Poniższa tabela podsumowuje nasze wyliczenia oraz pokazuje wysokość podatku do zapłacenia.

 

Formy opodatkowania najmu - jak wybrać

Opis kolumn powyższej tabeli:

 1. Podatek od najmu w ramach najmu prywatnego według skali podatkowej, podatnik nie wchodzi w drugi próg podatkowy;
 2. Podatek od najmu w ramach najmu według skali podatkowej, podatnik wchodzi w drugi próg podatkowy;
 3. Podatek od najmu w ramach najmu prywatnego rozliczanego ryczałtem (8,5% od całkowitej kwoty wpłacanej nam przez najemcę, obejmującej czynsz najmu oraz opłaty eksploatacyjne i media);
 4. Podatek od najmu w ramach najmu prywatnego rozliczanego ryczałtem (8,5% od czynszu najmu, ponieważ opłaty eksploatacyjne i opłaty za media uiszczane są przez najemcę);
 5. Podatek od najmu rozliczanego w ramach działalności gospodarczej według skali podatkowej, podatnik nie wchodzi w drugi próg podatkowy;
 6. Podatek od najmu rozliczanego w ramach działalności gospodarczej według skali podatkowej, podatnik wchodzi w drugi próg podatkowy;
 7. Podatek od najmu rozliczanego w ramach działalności gospodarczej na zasadach podatku liniowego.

 

Wyjaśnienia wymagają jeszcze:

 • Odliczenie składek społecznych – składki na ubezpieczenia społeczne, które należy odprowadzać, gdy prowadzi się działalność gospodarczą. Składki te można odliczyć od dochodu. Niemniej, Marek pracuje na etat i składki te odprowadza już pracodawca (pracownik prowadzący równocześnie działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tylko ze stosunku pracy wtedy, gdy jego wynagrodzenie z tego stosunku pracy nie jest niższe od płacy minimalnej). W przypadku, gdy ktoś nie pracuje na etat, należy te składki uwzględnić w obliczeniach.
 • Odliczenie składek zdrowotnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne, które należy odprowadzać, gdy prowadzi się działalność gospodarczą (niezależnie od tego, czy prowadzenie działalności gospodarczej łączy się z pracą na etat). Większą część składki można odliczyć od podatku. Uwaga, kwota w tabeli powyżej to odliczenie składek zdrowotnych za 2015 rok, ponieważ z momencie publikacji tego artykułu nie znałem jeszcze odliczeń za 2016 rok.

Jak widać, w przypadku najmu prowadzonego przez Marka, o ile jego szacunki pokryją się z rzeczywistością, najniższy podatek daje rozliczenie ryczałtem, zwłaszcza, jeśli udałoby się media oraz opłaty administracyjne przerzucić na najemców (kolumna nr 4).

Sprawdźmy jednak, co by się stało, gdyby to mieszkanie było kupione na kredyt. Doliczmy do kosztów odsetki od tego kredytu (generalnie, w kosztach możemy rozliczać wyłącznie odsetkową część rat kredytowych). Marek mógłby sprawdzić, jakie odsetki zapłacił w ostatnim miesiącu 2015 roku, a potem powinien przemnożyć tę kwotę przez 12 miesięcy.

 

Formy opodatkowania najmu - jak wybrać (uwzględniono odsetki)

 

Jak widać, po doliczeniu odsetek do kosztów, podatek rozliczany na zasadach ogólnych (niezależnie od tego, czy Marek wchodzi w drugi próg podatkowy, czy nie) jest najniższy.

Pliki Excel zawierające przykłady kalkulacji podatku od najmu rozliczanego różnymi metodami są częścią pakietu załączników do mojego poradnika.

Kiedy ryczałt, a kiedy zasady ogólne – podsumowanie

W przypadku Marka najniższy podatek dało rozliczanie ryczałtem, jednak gdy uwzględniliśmy w kosztach odsetki od kredytu, bardziej opłacalne będą dla niego zasady ogólne.

Pamiętaj jednak, że każdy przypadek jest inny i dla każdego przypadku należy to po prostu policzyć.

Wszystko zależy od ponoszonych kosztów i innych kwestii np. wartości początkowej zastosowanej do obliczenia amortyzacji.

Można jednak wskazać pewne generalne zasady. Gdy występują wysokie koszty np. wysoka amortyzacja, odsetki od kredytu, najczęściej bardziej opłacalne jest rozliczanie się według skali podatkowej. Gdy tych kosztów nie ma (mieszkanie jest spłacone, ma niską wartość początkową), ryczałt najczęściej daje niższy podatek. Rozliczanie ryczałtem ma też inną cechę – jest najprostszą metodą opodatkowania najmu.

Opodatkowanie najmu poprzez specjalnie do tego zarejestrowaną działalność gospodarczą rzadko ma sens ze względu na występujące dodatkowo koszty prowadzenia tej działalności oraz większą ilość wymaganej pracy i formalności.

Wynajem rozliczany jest często w ramach działalności gospodarczej, gdy wynajmujący tak czy inaczej musi tę działalność zarejestrować albo już prowadzi własną firmę (choć w mojej opinii również wtedy trzeba decyzję o wciągnięciu najmu do działalności dobrze rozważyć). Działalność gospodarcza wydaje się być też dobrym wyborem, gdy posiadamy więcej mieszkań. Eliminujemy wówczas ryzyko, że urząd skarbowy stwierdzi, że przy takiej liczbie mieszkań nie możemy już rozliczać się poprzez najem prywatny (bo nasz najem spełnia definicję działalności gospodarczej).

Zainteresował Cię ten artykuł? Zostaw swój email, to powiadomię Cię o kolejnych

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego

Jeśli zdecydujesz się na rozliczanie najmu w ramach działalności gospodarczej, należy taką działalność po prostu zarejestrować. W Internecie znajdziesz sporo artykułów opisujących, jak to zrobić.

W przypadku, gdy zdecydujesz się na jedną z form najmu prywatnego, należy dokonać formalnego wyboru formy opodatkowania.

Wybór formy opodatkowania najmu prywatnego poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do naczelnika US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania możliwy jest tylko raz w roku:

 • na jego początku (do 20 stycznia) bądź
 • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynajmujący osiągnął pierwszy przychód z tytułu najmu (jeśli rozpoczynamy wynajem w trakcie roku podatkowego), albo
 • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód pojawił się w grudniu.

W przypadku, gdy nie złożymy oświadczenia w odpowiednim terminie, automatycznie rozliczamy się według skali podatkowej, chyba, że w poprzednim roku rozliczaliśmy się ryczałtem, wtedy w tym roku możemy kontynuować tę formę rozliczania bez powiadamiania US. Oznacza to, że wynajmujący dopiero zaczynający rozliczać najem, którzy wybrali rozliczanie według skali podatkowej, nie muszą składać oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

Pisemne oświadczenie do US powinniśmy złożyć, jeśli w poprzednim roku rozliczaliśmy się według skali podatkowej, a chcielibyśmy przejść na ryczałt bądź odwrotnie – płaciliśmy ryczałt, a chcielibyśmy przejść na zasady ogólne według skali podatkowej.

Oświadczenie nie ma oficjalnego druku. Niektóre urzędy skarbowe udostępniają jednak wzory takich oświadczeń i czasami wręcz wymuszają ich stosowanie. Wg mojej wiedzy, możemy, ale nie musimy, z nich skorzystać. Możesz też skorzystać ze wzoru załączonego do mojego poradnika w wersji na 2016 rok.

Przy okazji, przypominam, że wybór formy opodatkowania dotyczy podatnika, a nie każdej jego nieruchomości osobno. Nie można więc jednego mieszkania rozliczać ryczałtem, a drugiego mieszkania na zasadach ogólnych (aczkolwiek, jak zwykle, istnieją sytuacje, w których można to ograniczenie ominąć).

Kwartalne rozliczanie ryczałtu

Jeśli rozliczasz najem prywatny według skali podatkowej, możesz to robić wyłącznie w trybie miesięcznym.

W przypadku, gdy zdecydujesz się opłacać podatek od najmu prywatnego ryczałtem, masz możliwość wyboru trybu miesięcznego lub kwartalnego (art. 21 ust. 1 i 1a Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Rozliczanie kwartalne może jednak wykorzystać jedynie podatnik, którego przychody osiągnięte w poprzednim roku nie przekroczyły 25 000 Euro (art. 21 ust. 1b Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Przeliczenia tej kwoty na złotówki dokonuje się, stosując średni kurs ogłaszany przez NBP, obowiązujący 1 października poprzedniego roku podatkowego. Biorąc pod uwagę średni kurs Euro z 1 października 2015 roku, w 2016 roku kwartalnie mogą rozliczać się osoby, których przychody w 2015 roku nie przekroczyły 106 092,5 zł.

W przypadku osiągania przychodów z tego samego źródła przez małżeństwo, powyższy limit 25 000 Euro przypada dla każdego z nich z osobna.

Warunkiem rozliczania ryczałtu w trybie kwartalnym jest również zawiadomienie o tym naczelnika US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania do 20 stycznia danego roku  (art. 21 ust. 1c Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Ponieważ jest to jedyny wymieniony w ustawie termin, dla podatników rozpoczynających najem w trakcie roku podatkowego (po 20 stycznia danego roku) nie ma możliwości wyboru trybu kwartalnego. Powinni oni w danym roku rozliczać się w trybie miesięcznym, a dopiero od początku kolejnego roku podatkowego mogą wybrać tryb kwartalny (o ile oczywiście ich przychody nie przekroczą 25 000 Euro).

Jeśli zdecydowaliśmy się rozliczać ryczałtem i spełniamy warunki umożliwiające kwartalne rozliczanie, sugeruję z takiego trybu rozliczania skorzystać. Zamiast 12 rozliczeń w roku, będziemy musieli zrobić tylko 4 – oszczędzamy czas, a także pieniądze, ponieważ kwoty podatku będą dłużej leżeć na naszym koncie bankowym (aczkolwiek obecnie najprawdopodobniej słabo oprocentowanym).

Podatnicy, którzy po raz pierwszy wybiorą kwartalne rozliczanie ryczałtu, powinni zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania do 20 stycznia danego roku  (art. 21 ust. 1c Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

W przypadku, gdy nie złożymy oświadczenia albo złożymy je w nieodpowiednim terminie, rozliczamy ryczałt miesięcznie, chyba że w poprzednim roku rozliczaliśmy ryczałt kwartalnie, wtedy w tym roku możemy kontynuować ten tryb rozliczania bez powiadamiania urzędu skarbowego.

Oświadczenie nie ma oficjalnego druku. Niektóre urzędy skarbowe udostępniają jednak wzory takich oświadczeń i czasami wręcz wymuszają ich stosowanie. Wg mojej wiedzy, możemy, ale nie musimy, z nich skorzystać. Możesz też skorzystać ze wzoru załączonego do mojego poradnika w wersji na 2016 rok.

Opodatkowanie całości przychodu/dochodu z najmu współwłasności przez jednego ze współmałżonków

W najmie prywatnym dochody/przychody z najmu mieszkania, które stanowi współwłasność małżeńską, powinny być opodatkowane przez każdego z małżonków osobno (art. 8 ust. 1 i 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 5 i 6 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Należy się do tego stosować zarówno przy wpłacie zaliczek w trakcie roku podatkowego jak i przy rozliczeniu rocznym.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość, żeby całość dochodów/przychodów z najmu współwłasności rozliczał jeden z małżonków, pod warunkiem że:

 • między małżonkami jest wspólnota majątkowa;
 • małżonkowie złożą w odpowiednim terminie w US odpowiednie oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu/przychodu przez jednego z małżonków (art. 8 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 6 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Możliwość rozliczania przez jednego z małżonków dotyczy tylko wspólnego majątku. W przypadku majątku odrębnego jego właściciel (mąż albo żona) musi samodzielnie rozliczyć przychody/dochody z najmu tego majątku.

W przypadku, gdy mamy nieruchomości należące do męża, należącego do żony, a także będące współwłasnością, nie ma prostego sposobu na rozliczanie wszystkich przez jedną osobę. Gdy jednak tylko jedna osoba posiada majątek odrębny (wynajmowane mieszkanie), a oprócz tego wynajmujemy też współwłasność małżeńską, warto, żeby całość rozliczała ta jedna osoba.

Dodam też, że powyższa możliwość dotyczy wyłącznie małżonków, między którymi istnieje wspólnota majątkowa.

W przypadku ryczałtu oświadczenie o wyborze opodatkowania całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków, podpisane przez oboje małżonków, należy złożyć naczelnikowi US właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania do 20 stycznia danego roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 12 ust. 7 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych oświadczenie o wyborze opodatkowania całości dochodu z najmu przez jednego z małżonków, podpisane przez oboje małżonków, należy złożyć właściwemu naczelnikowi US najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności (art. 8 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Do 2014 roku oświadczenie o wyborze rozliczania najmu przez jednego z małżonków, jeśli chcieliśmy w kolejnym roku podatkowym rozliczać się tak samo, należało składać ponownie (i ponawiać je w każdym roku), w terminie do 20 stycznia danego roku.

Wiele osób o tym zapominało, co generowało potem konieczność korekt i wyjaśnień w urzędzie skarbowym.

Na szczęście, od 2015 roku sytuacja się zmieniła. W Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawiły się zapisy, że wybór zasady opodatkowania całości przychodu/dochodu przez jednego z małżonków dotyczy również lat następnych, chyba że małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu/dochodu przez jednego z małżonków (art. 12 ust. 8a Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz art. 8 ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Uwaga, dopiero oświadczenie złożone na początku 2015 roku obowiązuje przez kolejne lata. Tych złożonych na początku 2014 roku i wcześniej ta zasada nie dotyczy (interpretacja z 25 maja 2015 roku o sygnaturze IPPB1/4511-309/15-4/ES).

Oświadczenie nie ma oficjalnego druku. Niektóre urzędy skarbowe udostępniają jednak wzory takich oświadczeń i czasami wręcz wymuszają ich stosowanie. Wg mojej wiedzy, możemy, ale nie musimy, z nich skorzystać. Możesz też skorzystać ze wzoru załączonego do mojego poradnika w wersji na 2016 rok.

Dopiero zaczynasz albo myślisz o rozpoczęciu wynajmu? Mam dla Ciebie propozycję – kliknij tutaj.

Podoba Ci się ten wpis? Podziel się tym ze znajomymi:

113 Comments

Pawel 04-01-2016, 16:18

Mam pytania: Chcę rozliczać najem ryczałtem kwartalnie. Dochody z najmu nie będą przkraczały 25.000€. Dochody z umowy o pracę przekraczają 25.000€. Czy mogę stosować rozliczenie kwartalne?

Reply
Grzegorz Grabowski 16-01-2016, 03:52

Wg mnie ten limit 25K EURO nie obejmuje umowy o pracę.

Reply
Pawel 19-01-2016, 12:08

Dziękuję za odpowiedź. Sprawdziłem jeszcze w moim US – twierdzą że limit 25k€ dotyczy tylko PIT28 czyli ryczałtu.

Reply
Ania 04-01-2016, 18:50

Czy jeśli wynajmuję od 1.2016 mieszkanie kupione na kredyt w 12.2015 planuję w tym roku zakup kolejnego mieszkania na wynajem powinnam wybrać ryczałt aby zwiększyć zdolność kredytową?

Reply
Grzegorz Grabowski 16-01-2016, 03:54

Ania, kwestia zdolności kredytowej i rozliczania podatków od najmu to szeroki temat, nie czuję się w nim ekspertem. Proponuję podpytać doradcę kredytowego. Niemniej, najczęściej osoby, które chcą podbudować swoją zdolność kredytową, wybierają ryczałt.

Reply
Olga 05-01-2016, 23:55

Mam pytanie, czy jesli biorę kredyt na wykończenie mieszkania pod wynajem, czy mogę odsetki od tego kredytu odliczyć od przychodu z najmu? Mieszkanie nie jest obciążone kredytem.

Reply
Grzegorz Grabowski 16-01-2016, 03:59

Olga, najczęściej odsetki na kredyty związane z wydatkami na mieszkanie są kosztem uzyskania przychodu, ale muszą spełniać warunki wymienione w art. 22 Ustawy o PIT. Przykładowo, nie może to być kredyt gotówkowy, który w umowie ma określenie „na dowolny cel”, ale przeznaczony na remont.

Reply
Tomek 07-01-2016, 18:12

Bardzo ciekawy artykuł.
Sam wynajmuje mieszkanie od lipca 2015 roku na zasadach ogolnych.
Mam pytanie odnosnie rozliczenia mieszkania, otoz pierwszy podatek od najmu nalezy zaplacic w momencie przekroczenia kwoty wolnej od podatku? Dobrze zrozumialem Pania w US? Biorac pod uwage amortyzaje mieszkania, wszelkie koszty, remont na dzien dzisiejszy jestem -500zl, wiec i tak na dobra sprawe nie zarobilem nic, wiec nie ma obowiazku rozliczania sie z US. Ale tak czy siak trzeba zlozyc pit do konca kwietnia, nawet jak mieszkanie przynosi straty, dobrze mysle?

Pozdrawiam

Reply
Grzegorz Grabowski 16-01-2016, 04:01

Tomek, w przypadku zasad ogólnych pierwszą ZALICZKĘ na podatek wpłaca się dopiero w momencie przekroczenia kwoty wolnej. Oznacza to, że można w ciągu roku nie zapłacić żadnej zaliczki (gdy dochód narastająco od początku roku w żadnym miesiącu nie przekroczy kwoty wolnej dochodu). Tak jak napisał „Podatnick” poniżej, trzeba jednak ten najem wykazać w PIT do końca kwietnia.

Reply
Tomek 24-04-2016, 21:07

Tak więc nadchodzi miesiąc kiedy to przekroczę kwotę wolną od podatku. W miesiącu maju przekroczę kwotę wolną od podatku 3091zł. Na dzień dzisiejszy zarobiłem na najmie 3000zł.
W maju gdy otrzymam kolejną zapłatę +1500zł, w sumie od stycznia będzie to już kwota 4500zł.

Żeby była jasność jak poprawie obliczyć wysokość zaliczki, obliczam:
Dochód (np.1500) – wszelkie koszta związane z mieszkaniem (czynsz, ubezpieczenie, amortyzacja) (np. 900) = 600zł * 18% = 108zł ? Dobrze myślę?
Czy mam to liczyc w ten sposób:
4500 – 3091 = 1409-900 * 18% = 509 *18% = 91,62zł ?
Kolejny miesiąc:
6000 – 3091 = 2909 – 900 * 18* = 361zł?
czy
1500 – 900 = 600 * 18% = 108zł?

Prosiłbym o pomoc, pozdrawiam

Reply
Tomek 13-01-2016, 17:46

A propos wyboru formy opodatkowania. Posiadam trzy kawalerki. W zeszłym roku wystąpiłem o intepretację indywidualną w pewnej sprawie związanej z opodatkowaniem najmu prywatnego z tych trzech kawalerek. Teraz otrzymałem odpowiedź z Izby Skarbowej, że najem trzech kawalerek to już działalność gospodarcza, więc w ogóle przepisy regulujące najem prywatny nie stosują się do mnie. W efekcie właśnie musiałem zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie najmu.

Wygląda na to, że obecne orzecznictwo mówi, że kilka mieszkań to już działalność gospodarcza – a to wyraźnie zawęża możliwość wyboru formy opodatkowania.

Reply
Grzegorz Grabowski 16-01-2016, 04:03

Tomek, jeśli wynajmujesz te kawalerki na cele mieszkalne, to jestem negatywnie zdziwiony, że fiskus uznał to za działalność gospodarczą. Wysłałem do Ciebie maila z prośbą o kopię interpretacji – chętnie się z nią zapoznam. Pozdrawiam!

Reply
Podatnick 14-01-2016, 11:09

@Tomek. Tak, musisz złożyć odpowiedni PIT do końca kwietnia, nawet jeśli wykażesz stratę. Niezłożenie PIT-u w terminie niesie za sobą przykre konsekwencje.

Reply
Iwona 16-01-2016, 18:32

Witaj, mam następujące pytanie:
prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, dodatkowo uzyskuję dochody z najmu prywatnego zgłoszonego również na zasadach ogólnych – oba źródła rozliczam miesięcznie.
Moje pytanie brzmi:
czy ustalając miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy mogę złączyć przychody z najmu i przychody z działalności i odjąć od tej kwoty koszty z najmu i koszty z działalności a następnie od tak ustalonej podstawy obliczyć zaliczkę na podatek odejmując składki zus zdrowotne z działalności.
czy muszę osobno co miesiąc ustalać podstawę i podatek do każdego dochodu

będę wdzięczna za pomoc.
Pozdrawiam
Iwona

Reply
Dorota 18-01-2016, 09:36

Witam, bardzo dzięuję za przydatny blog, mam pytanie odnosnie amortyzacji mieszkań. Od 2012 roku wynajmowałam 2 mieszkania na cele mieszkalne i rozliczałam się ryczałatem, w tym roku planuję zakup jeszcze jednego mieszkania na wynajem i ze względu na przewidywane koszty remontó i wyposażenia planuję zmianę zasad rozliczania tych dochodó z ryczałtu na zasady ogólne. Nie wiem tylko jak rozliczyć mortyzację tych dwóch mieszkań. Data pzryjęcia do używania mieszkiań był to rok 2012, jednak wtedy nie rozliczałm amortyzacji bo korzystałam z ryczałałtu. Czy w tym przypadku na rok 2016 mogę przyjąć , że jest to początek mojej amortyzacji? Z góry dziękuję i przepraszam za moje naiwne pytanie.

Reply
Kasia 30-03-2016, 09:52

Witam,
w sumie już „po ptokach”, bo po 20tym stycznia, ale mnie również bardzo nurtuje powyższa kwestia.
Panie Grzegorzu,
może chociaż wskazówka, gdzie można szukać jakichś szczegółów odnośnie amortyzacji, jeśli był wcześniej ryczałt a teraz chcemy przejść na zasady ogólne?

Reply
Ewa 18-01-2016, 10:33

Witam,

mam pytanie dotyczące opodatkowania dochodu z wynajmu prywatnego w całości przez jednego współmałżonka na zasadach ogólnych: czy w takiej sytuacji możliwe jest wspólne rozliczenie roczne małżonków (PIT-37)?

Dziękuję za odpowiedź,
Ewa

Reply
Malina 18-01-2016, 12:06

Witajcie,

mam pytanie o PIT28. W 2015 roku wynajmowałam mieszkanie od kwietnia do grudnia. Za wszystkie miesiące zapłaciłam podatek (ryczałt) jeszcze w 2015. W PITcie natomiast:
1) pod sam koniec, w pozycji 109 proszą, aby wpisać tam kwotę należnego ryczałtu od stycznia do listopada.
2) kwota do zapłaty (poz. 110) to ryczałt za cały rok minus kwota z pozycji 109 (ta od stycznia do listopada).
Jeśli uzupełnię to tak, jak opis PITu, to zapłacę podatek za grudzień 2 razy.

Nie rozumiem tego, albo jest tutaj jakaś oczywista oczywistość, której niestety nie widzę.

Pomóżcie proszę!

Pozdrawiam
Malina

Reply
Radek 18-01-2016, 19:41

Witaj.
Pospieszyłaś się po prostu z podatkiem za grudzień, który powinnaś zapłacić po wypełnieniu PIT28.

Reply
Kasia 19-01-2016, 12:08

Ja też pospieszyłam się z zapłaceniem za grudzień. Urząd Skarbowy ku mojemu zdziwieniu oddał mi te pieniądze, po prostu zauważyłam wpłatę na moim koncie z US:)

Reply
Malina 20-01-2016, 10:34

Aha :) Ok, zobaczymy, czy też mi odda :) Dzięki wielkie za odpowiedź!

Pozdrawiam
Malina

Reply
Teresa 18-01-2016, 21:49

Witajcie,
PIT 28 składam do 20 stycznia, a ratę za IV kw. do kiedy muszę zapłacić?

Reply
a 30-04-2016, 17:43

Pit-28 do końca stycznia, rata albo do 20 stycznia albo do końca stycznia wraz z PIT-28 np. PIT-28 składany 30 stycznia to wpłata 30 stycznia bez konsekwencji.

Reply
Kasia 19-01-2016, 12:15

Witam, mieszkanie wynajmuję od listopada 2014 r. W listopadzie też złożyłam oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu przychodów przez 1 z małżonków. Jednak nie zrobiłam tego w styczniu 2015 roku – przeoczyłam. Co powinnam zrobić? Czy jest jakiś sposób, aby wspólnie rozliczyć przychód za 2015?

Reply
Agnieszka 19-01-2016, 19:46

Witam,
wynajmowałam mieszkanie (rozliczanie ryczałtem)od kwietnia do grudnia 2015, jaki powinnam wpisac przychód? Czy zaliczke za grudzień zapłacona w styczniu (jutor 20.01) tez w to wliczyć? Czy jezeli rozliczam sie z najmu sama – mieszkanie jest tylko moja własnością to , czy co roku musze pisać oswiadczenie o wyborze sposobu obiczania podatku (ryczałt) czy wystarczy , że złożyłam je w 2015r. pozdrawiam

Reply
Mariusz 19-01-2016, 23:50

Witam. 1) Co bedzie gdy amortyzowane meszkanie (stawką 10%) sprzedam przed uplywem 10 lat – amortyzacja jest przecież min 10 lat?
2) czy 10% amortyzacji mozna stosować tylko gdy kupione mieszkanie przed zakupem było używane 60 miesięcy, czy także gdy ja mieszkałem w nim 60 miesięcy i po tym okresie mogę po raz pierwszy wprowadzić je do ewidencji środków trwałych i zastosować 10% ?

Reply
Bartek 27-01-2016, 15:06

Hej wszystkim :)

Jedno pytanie – co w sytuacji, gdy podpisałem umowę najmu w listopadzie 15′, złożyłem deklarację do urzędu skarbowego, że podatek zacznę odprowadzać ryczałtem od lutego 16′ (pierwszy przychód), zaś obecnie najemca się rozmyślił i zerwał umowę? Czy informuję o tym formalnie urząd w formie jakiegoś pisma?

Dzięki za odpowiedź!

Reply
Sławek 20-01-2016, 14:18

Witam,
nurtuje mnie pewne zagadnienie ale zanim zacznę szukać interpretacji to może otrzymam odpowiedź tutaj – płacę ryczałt, bez działalności, mieszkania nigdy formalnie nie ujmowałem jako środka trwałego i nigdy nie amortyzowałem – czy w przypadku sprzedaży mieszkania muszę się liczyć z konsekwencjami tego, że było wynajmowane i w związku z tym będzie inaczej opodatkowane niż prywatne mieszkanie ? Jak rozumiem w przypadku amortyzowania należny jest zryczałtowany podatek 10% od przychodu ze sprzedaży mieszkania ?

Reply
Kasiek 20-01-2016, 23:36

Witam,
Mieszkanie wynajmuje od 5 lat na zasadach ogólnych, zawsze rozliczałam się na PIT36 bo nie osiągam innych dochodów na terenie Polski. W tym roku chcąc się rozliczyć za pośrednictwem e-Deklaracja nie ma opcji wyboru PIT36. Czy coś w tej kwestii się zmieniło czy po porostu błąd aplikacji? Napisałam zapytanie na maila „pomoc” w e-Deklaracja brak odpowiedzi niestety.
Z góry dziękuje za pomoc.

Reply
Iwona 23-01-2016, 09:46

witaj,
spróbuj rozliczyć się przez darmowy program e-pity po wypełnieniu formularza, aby go wysłać automatycznie jest on przenoszony do e-deklaracje.
z tego co wiem, nie ma zmian , nadal rozliczasz się na PIT-36 jeśli najem był związany z działalnością gospodarczą na zasadach ogólnych, lub na PIT-37 jeśli najem był prywatny na zasadach ogólnych.

Może jeszcze MF nie udostępniło tego formularza PIT-36 do wysyłki drogą elektroniczną i dlatego go jeszcze nie widzisz.
pozdrawiam

Reply
Biedronka 12-02-2016, 22:40

Jestem w podobnej sytuacji, mieszkam i pracuje za granica. Moim jedynym przychodem w Pl jest wynajem mieszkania. Przez kilka lat dla latwosci rozliczalam sie ryczaltem ale mysle o remoncie wiec chcialabym odpisac ten koszt od podatku. Mysle wiec o zmianie sposobu rozliczania na rozliczanie na zasadach ogolnych, czy w ten sytuacji musze deklarowac w Polsce moje dochody z zagranicy?

Reply
Kasia 23-01-2016, 17:06

W e-Deklaracjach jest PIT36. prawdopodobnie musisz zaktualizować aplikację.
Pozdrawiam,
Kasia

Reply
Beata 30-01-2016, 13:08

Mąż posiada działalność, z której rozlicza się w formie ryczałtu. W rodzaju działalności ma wykonywanie instalacji elektrycznych oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami. Płaci zus. Mamy jedno mieszkanie, które jest naszą wspólnotą majątkową i które chcemy wynająć. Czy mąż może rozliczać wynajem tego mieszkania w ramach prowadzonej przez siebie działalności (ryczałt)i jeśli tak to w którą rubrykę powinien wpisać dochód w pit-28? z działalności prowadzonej na własne nazwisko (skoro ma jako formę prowadzenia działalności najem), czy w najmu, podajmu? Czy może odliczyć sobie od dochodu za wynajem składki zus? Czy musimy jakiś dokument złożyć do urzędu skarbowego, że on będzie czerpał dochód z wynajmu? Bardzo proszę o pilną odpowiedź.
Pozdrawiam
Beata W.

Reply
Majka 01-02-2016, 22:14

Świetny artykuł. Bardzo dobrze wyjaśnione kiedy czego używać. Ja przez 4 lata wynajmowałam i rozliczałam się ryczałtem 8,5 procent. Z artykułu wynika, że dobrze robiłam. Mieszkanie otrzymałam od rodziców, wiec nie było na nim kredytu.

Reply
kate7521 05-02-2016, 08:54

Witam, pilnie potrzebuje pomocy w wyliczeniu podatku od najmu nie wiem od jakich kwot i co z kwotą wolną od dochodu .

Reply
maak 13-02-2016, 00:20

Witam
posiadam 5 mieszkań na wynajem, które rozliczałam na zasadzie ryczałtu. prowadzę działalnośc i chciałabym 3 mieszkania rozliczać podatkiem liniowym w ramach działalności a 2 pozostawić na ryczałcie. Czy to jest mozliwe? I kolejne pytanie.
Mieszkanie rozliczane jest w ramach działalności, odliczana jest amortyzacja 10% . czy po upływie 10 lat, gdy chcę sprzedać takie mieszkanie musze zapłacic podatek 19% ? czy sa moze inne rozwiązania?

Reply
Patrycja 15-02-2016, 22:34

Grzegorz, pytanie do Ciebie (gorąco liczę na to, że mi odpowiesz :). Kiedyś na szkoleniu w Gdańsku przestraszyłeś mnie, kiedy powiedziałeś o podatkach zw. z flipami. Stwierdziłam, że idę w najem. Chcę wynajmować mieszkanie na zasadzie najmu prywatnego studentom w ciągu roku, latem turystom. Chcę wszystko robić zgodnie ze sztuką, więc założę działalność gosp, wyższy podatek od nieruchom., klimatyczne, będę wystawiała wszystkim fv (nie chcę kasy fiskalnej, nie będę vatowcem – obrót poniżej 150 tys). Jeżeli do tej pory wszystko ok, to w końcu pytanie – co z amortyzacją? Jeżeli zacznę odliczać amortyzację w najmie prywatnym, to czy mogę ją odliczać podczas tych dwóch miesięcy działalności gospodarczej i wrócić po wakacjach do odliczania amortyzacji w najmie prywatnym? Czy amortyzację mogę rozpocząć odliczać np po dwóch latach najmu i 3 latach od zakupu mieszkania? I to samo, jeżeli chodzi o odliczanie odsetek od kredytu?

Reply
Kamila 22-02-2016, 15:20

Dzień dobry. Czy żeby uznać że opłaty administracyjne i za media są przerzucone na najemcę, wystarczy jeśli w umowie będzie zapis że najemca płaci to sam za moim pośrednictwem, czy też najemca musi fizycznie sam robić przelewy do spółdzielni itp?

Reply
Biedronka 23-02-2016, 14:06

Ja mam te koszty ujete w umowie jako ponoszone przez najemce (a wiec wylaczone z kwoty podlegajacej opodatkowaniu), ale umowilam sie z najemca, ze beda placic za moim posrednictwem. Wole rachunki regulowac osobiscie, zgodnie z zasada ‚ograniczonego zaufania’.

Reply
w.z. 29-02-2016, 07:56

Witam!
Również mnie dręczy to pytanie. Wynajmuję mieszkania spółdzielcze-własnościowe. Czy dla US wystarczy sam zapis w umowie, że za media (prąd, gaz), opłaty eksploatacyjne (czynsz do spółdzielni – woda, CO, podatek, śmieci itp.) płaci najemca, czy też należy np. w energetyce lub gazowni przepisać liczniki na najemcę tak by jego nazwisko figurowało na fakturze? W spółdzielni nie da się tego chyba przepisać formalnie na najemcę.
Czy najemcy powinienem wystawiać jakiś rachunek za otrzymane pieniądze?

Reply
Julia 27-02-2016, 15:22

Dzień dobry! Dziękuję za ciekawy artykuł!
Mam zarejestrowaną działalność jednoosobową w dziedzinie branży graficznej (opodatkowanie na zasadach ogólnych).
Zamierzam od tego roku wynająć swoje mieszkanie. Czy dochód rozliczać przez swoją firmę czy jako osoba prywatna? Jaką formę opodatkowania wybrać?
Będę wdzięczna za wszelką pomoc!

Reply
IzaBJ 19-04-2016, 12:17

Dzień dobry,
Cy mogę wpisać amortyzację w koszty, jeśli wynajmuję mieszkanie, które kupiłam w 1999 r. Jaką wówczas wartość mieszkania powinnam przyjąć – czy tą z umowy kupna (od dewelopera) czy średnią obecną rynkową w okolicy? Dziękuję za radę.

Reply
Dawid 29-02-2016, 13:39

Witam,

mam pewien dylemat.
Jak sformułować treść umowy z najemcą, aby sens miało postępowanie:
- najemca wpłaca mi 950 zł i jest to i wartość czynszu, którą ja płacę do spółdzielni + nadwyżka, która jest moim dochodem. W jednym miesiącu czynsz jest niższy, w drugim jest korekta za wodę i jest wyższy, potem rozliczenie ciepła i muszę dopłacić do spółdzielni… jak to ogarnąć w umowie, żeby wszystko co płacę do spółdzielni było kosztem? Czy każdą na każdą kwotę, którą płacę do spółdzielni wystawiać rachunki dla najemcy i po sprawie, czy jednak jakoś inaczej to uregulować, żeby US nie czepiał się?
Do tego, jak np. dostanę rozliczenie za wodę to umawiam się z najemcą, że dopłaca tą różnicę.
Ale umówiłam się z najemcą na 950 i tego mniej więcej się trzymam, więc nie chce wpisu w umowie, że odstępne jest np. 500 + czynsz do spółdzielni, bo wtedy całe 500 jest moim dochodem, a faktycznie czynszu płacę czasem ponad 500 zł. Raczej w drugą stronę…tylko jak, żeby nie zabrnąć w ślepy zaułek.

Druga wątpliwość dotyczy opłat do spółdzielni. Co w sytuacji, gdy czynszu powinienem wpłacić 450zł, a ja wpłacam 500,00 (dla świętego spokoju), czy w koszty wrzucam 500zł i rachunek na najemce wystawiam też 500, czy jednak zgodnie z rachunkiem ze spółdzielni, czyli 450zł?
To samo dotyczy podatku od nieruchomości. Jeśli płacę 100 zł (na zapas, bo miałem zapłacić 50zł), to wliczam w koszty od razu 100, czy tyle ile powinnam?

Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Dawid

Reply
Krzysiek 01-03-2016, 00:06

Witam,
mam wątpliwość odnośnie opisanej tutaj sytuacji. W przypadku zakupu mieszkania w odnowionej kamiennicy w której nabywca musi wykończyć mieszkania od stanu developerskiego do mieszkań nadających się do wynajmu.
Czy do wartości początkowej mieszkania oprócz ceny zakupu, kosztów notariusza, pośrednika nieruchomości i remontu mogę wliczyć również koszty wyposażenia czyli np meble, sprzęt AGD, RTV, oświetlenie, żarówki, baterie prysznicowe, szafki wiszące, półki itd?

Reply
Monika 12-03-2016, 12:37

Ten temat też mnie interesuje. Jak oszacować wartość wyposażenia mieszkania do amortyzacji? Czy jest możliwe uznanie „własnej” roboty przy remoncie? N.p. malowanie mieszkania we własnym zakresie, gdzie nie ma faktury lub paragonu?

Reply
Maja 06-03-2016, 15:45

Dzień dobry, odnośnie wyboru formy opodatkowania mam taki dylemat. Planuję w lokalu remont, nie mam jeszcze konkretnego najemcy, czy mogę zgłosić najem prywatny do US na zasadach ogólnych, zrobić remont i później wynająć lokal? Generalnie prace są konieczne by można było zamieszkać. Trapi mnie też co zrobić jeśli nie znajdę nikogo w tym roku, rozliczyć na PIT-36 rok 2016 wykazując tylko koszty i stratę by móc ją uwzględniać w latach kolejnych czy nie będzie do tego prawa jeśli nie znajdę kogoś z kim podpiszę umowę najmu? Proszę o podpowiedź, bo niestety muszę się na coś zdecydować. Dziękuję i pozdrawiam.

Reply
Dominika 09-03-2016, 16:36

Witam,
A czy kredyt wzięty na remont mieszkania wynajmowanego tez można odliczyć sobie? to znaczy. wzięliśmy kredyt na remont mieszkania, żeby je wynająć. Remont sie skończył mieszkanie wynajęte i teraz pytanie czy odsetki od raty kredytu można tez odliczyć? Mam jeszcze pytanie, bo razem z mężem jesteśmy współwłaścicielami, ale maż ma na siebie działalność gospodarcza założona czy mimo to jako osoby prywatne możemy sie rozliczyć z najmu?
Pozdrawiam

Reply
Marta 15-03-2016, 12:30

Dzień doby,
w 2015 roku wynajęłam jako prywatna osoba budynek gospodarczy za kwotę 1200 zł rocznie płatną jednorazowo, jak mam się z tego rozliczyć w PIT-36 (wg skali podatkowej, bo nie składałam do US żadnych oświadczeń o wynajmie), czy nie muszę tego wykazywać, ponieważ nie osiągam z wynajmu kwoty wolnej od podatku i rozliczyć się tylko z umowy o pracę jak zawsze w PIT-37.

Reply
a 30-04-2016, 17:47

Rozliczasz wszystko w PIT-36, kwotę z najmu w polu najem, przychód, koszty, dochód, nie będzie w tym wierszu podatku i tyle, ale wykazać trzeba.

Reply
krzychod 17-03-2016, 20:51

Witam,
nie znalazłem informacji o przerzuceniu kosztów na najemcę i rozliczaniu się wg skali. Chcę się upewnić. Jeżeli w umowie jest napisane, że przerzucam koszty wynajmu na najemcę, a on i tak przelewa mi całą kwotę na konto sumując odstępne, czynsz do spółdzielni i opłaty za media (ja później opłacam wszystkie rachunki), to w PIT wykazuję przychód w wysokości odstępnego czy jednak muszę wszystko sumować?

Reply
Lukasz 18-03-2016, 13:22

Dzień dobry. Właśnie dziś otrzymałem informacje od pracownika US w Poznaniu ze od zeszłego 2015 roku wystarczy raz złożyć takie oświadczenia (oświadczenie o wyborze formy opodatkowania i dochodów najmu ze współwłasności małżeńskiej) i nie ma potrzeby ich tego co roku… takie wiec oświadczenia złożone w roku 2015 są ważne w roku 2016 i następnych. Czy ktoś coś podobnego? dziekuje

Reply
Michał 21-03-2016, 16:46

Dziękuję za bardzo fajny poradnik na ten temat :) Lubię czytać tego bloga a i dzięki temu rozwijam swoją wiedzę na temat wynajmu mieszkań :)

Reply
Karola 29-03-2016, 15:40

Witam, myślę o wynajęciu mieszkania, które wzięłam na kredyt. Wartość mieszkania to 220 000 tyś zł, czyli amortyzacja 1,5% to 3 300 zł. Mieszkanie planuję wynająć za 900 zł- odsetki z kredytu to ok 400 zł więc zostaje 500zł. Czy dziele te pieniądze z amortyzacji te 3300 zł na 12 mc i odliczam od dochodu mc z wynajmu? to wychodzi 275 zł czyli 500 zł – 275 zł = 225 zł. Czy tą kwotę odliczam od podatku? Bardzo proszę o odpowiedz naczytałam się sporo ale dalej mam wątpliwości …..

Reply
Wiesław 29-03-2016, 18:21

Panie Grzegorzu,

myślę, że przydatnym rozszerzeniem funkcjonalności Pana arkuszy kalkulacyjnych byłoby zaimplementowanie w nich zasad zaokrąglania kwot amortyzacji – tak by za grudzień kwota amortyzacji była obliczana z ewentualną korektą wyrównującą roczną kwotę amortyzacji.

Pozdrawiam serdecznie,
Wiesław

Reply
Anna 09-04-2016, 16:21

Panie Grzegorzu,
Mam pewien problem z rozliczeniem podatku, a mianowicie wynajęłam dom od czerwca 2015, najemca do wpłacił mi czynsz zgodnie z umową za cały okres 2015, natomiast wpłacił mi też dodatkowo na przód w grudniu za pierwsze 3 miesiąca roku 2016, w banku jest to zaksięgowany w grudniu 2015, natomiast przy opisaniu wpłaty pisze że jest to styczeń-marzec 2106. Tą dodatkową wpłatę za 2016 kiedy powinnam ująć w rozliczeniu podatkowy, w tym za rok 2015, czy dopiero w tym za rok 2016?

pozdrawiam

Reply
a 30-04-2016, 17:34

Otrzymane w 2015 – rozliczane za 2015.

Reply
Michał 12-04-2016, 16:19

Załóżmy, że mam nieruchomości zakupione na kredyt prywatny (tzn na cele mieszkaniowe) rozliczam najem poprzez działalność i amortyzuje stawka 10%. Co w przypadku sprzedaży tych nieruchomości ?

Reply
Piotrek 18-04-2016, 19:04

Witam,
Mam pytanie dot. wyboru sposobu opodatkowania dochodu z najmu mieszkania, a mianowicie posiadam już jedno mieszkanie, które rozliczam na zasadach ryczałtu od 10.2015r. natomiast w tym roku od 03.2016 zacząłem wynajmować kolejne mieszkanie, czy w związku z tym do 20.04.2016 powinien wysłać kolejne oświadczenie o wyborze sposobu rozliczania jeśli planuję dalej rozliczać sie na zasadach ryczałtu czy tylko zwiększyć kwotę odprowadzanego podatku z tytułu ryczałtu?

Reply
Tomasz 19-04-2016, 19:41

Witam, do kiedy należny zapłacić ryczałt kwartalny za wynajem mieszkania za I kwartał? Czy wystarczy przelew do odpowiedniego US?

Reply
a 30-04-2016, 17:31

Podatek płacisz do US zgodnie z miejscem swojego zamieszkania do 20 kwietnia, rachunek bankowy na PPE powinien być podany na stronie US, w sumie najczęściej jest taki sam jak na PIT.

Reply
Monika 25-04-2016, 11:07

Wynajelam mieszkanie w pazdzierniku 2015. Dochod (1.800 PLN) jest ponizej kwoty wolnej od podatku (tak mi mowi program podatkowy). Czy musze od pierwszego rozliczenia brac pod uwage amortyzacje? Czy moge zrobic rozliczenie „na szybko” za 2015 rok, a dopiero od 2016 dokladnie rozliczac amortyzacje, koszty i dochod? Bardzo prosze o odpowiedz, bo nie moge nic konkretnego znalezc w internecie. Mieszkam za granica, wiec nie mam mozliwosci isc do urzedu i zapytac, jak to wyglada. Dziekuje.

Reply
Robert 26-04-2016, 12:32

Witam,
Mam pytanie czy można zastosować przyspieszoną amortyzację w takiej sytuacji:
- od developera kupiłem mieszkania wspólnie z inną osobą (z rodziny) (podział udziałów 70/30)
- po ponad 5 latach odkupiłem udziały
- mieszkanie użytkowane ponad 60 miesięcy do chwili odkupienia udziałów

Czy odkupienie udziałów można traktować jako ulepszenie i z tego tytułu skorzystać z przyspieszonej amortyzacji (cena odkupienia udziałów przekracza 30% pierwotnej wartości moich udziałów z dnia nabycia i 30% pierwotnej ceny całości)
Czy korzystanie z mieszkanie przez okres ponad 60 miesięcy i nabycie reszty udziałów daje prawo do przyspieszonej amortyzacji z tytułu używania mieszkania ponad 60 miesięcy przed jego nabyciem (tu w rozumieniu całkowitego nabycia)?

Czy też sytuacja nie jest na tyle prawnie klarowna, że warto wystąpić o interpretację?

Reply
Andrzej 27-04-2016, 07:53

Witam
czy można nie uwzględnić w rozliczeniu rocznym straty z tytułu najmu przy przychodzie 800,- i wypełnić tylko PIT37 (przychód z etatu)

Reply
Ewelina 29-04-2016, 14:58

Witam,
otrzymałam kwotę 1000 zł od najmującego z tytułu kary za wcześniejsze rozwiązanie przez niego umowy najmu lokalu mieszkalnego. Płacę podatek ryczałtowy 8,5% miesięcznie. Czy od tych 1000 zł powinnam standardowo zapłacić podatek ryczałtowy od najmu 8,5%? czy powinnam to wykazać w zeznaniu rocznym jako przychód z pozostałych źródeł?

Reply
Maja 30-04-2016, 17:29

A ja mam taką wątpliwość – mam dom, który chcę wynająć, nie mam jeszcze umowy ani potencjalnego chętnego, a ponoszę koszty by przygotować dom do używania. Myślę rozliczać na PIT i teraz pojawiła się zagadka – czy jeśli nie uda się znaleźć najemcy=nie będzie umowy w tym roku, a co za tym idzie przychodu to czy poniesione koszty można będzie wpisać w stratę w PIT-36 za ten rok czy przepadną?
Dziękuję za pomocny klik.

Reply
Darek 10-05-2016, 08:04

Jeśli mieszkanie zostało odziedziczone przez jednego z małżonków przed zawarciem ślubu i występuje współwłasność majątkowa, nie ma obowiązku składaniu deklaracji o rozliczeniu przez jednego z małżonków?
Spotkałem się też z interpretacją, iż sam przychód z mieszkania nienależącego do majątku wspólnego, zaliczany jest do majątku wspólnego.

Reply
Lukasz 17-05-2016, 11:01

Witam,

Czy jeśli najemca wpłaca mi 2 odrębne kwoty jedna to czynsz a druga to koszty (energia, woda, administarcja) w osobnych przelewach odp. opisanych to czy dla opodatkowania ryczałtem mogę jako przychód traktować tylko kwotę za czynsz ?

Dziękuję z góry za odp.

Reply
Barbara Kowalewska 17-05-2016, 17:28

Dnia 05 maja 2016 r podpisałam umowę ,że 09 maja 2016r wynaję mieszkanie lokatorom. 10 maja zgłosiłam w US że chcę się rozliczać ryczałtem co miesiąc. Kiedy mam wpłacić ryczałt w maju czy do 20-go czerwca…?

Reply
Sylwia 18-05-2016, 11:32

Witam. Jeżeli kredyt jest zaciągnięty na wykończenie mieszkania a nie na mieszkanie to czy mogą być na zasadach ogólnych również odliczone odsetki od kredytu? dzięki za info,pozdrawiam

Reply
Dawid 19-05-2016, 20:23

Jeżeli czynsz będzie zapłacony w maju to do 20 czerwca.

Reply
Michał 28-05-2016, 08:46

Witam chciałbym zapytać bo nie znalazłem odpowiedzi w książce, a mianowicie mam mieszkanie kupione razem z rodzicami i chce je wynająć z racji, że nie mam kredytu chce płacić podatek ryczałtowy i teraz udziały po połowie ja 50 % i rodzice 50% ja odprowadzę swoją połowę do US u rodziców tata będzie zgłoszony w US do rozliczania się, do tej pory rozliczali się we wspólnym pice czy dalej tak mogą?, a tata dodatkowo ma wypełnić pit 28? Bo nie bardzo to rozumiem, a nie chce ich wprowadzić w błąd?

Reply
Grzegorz 02-06-2016, 21:37

Witam

czy ktos orientuje sie jaka jest interpretacja US w kwestii odliczenia od dochodu (na zasadach ogolnych) ubezpieczenia na zycie wykupionego razem z kredytem hipotecznym (w celu obnizenia marzy) na wynajmowane mieszkanie.

pozd
/Grzegorz

Reply
Jacek M 07-06-2016, 19:42

Osoba mieszkająca na stałe za granicą ma mieszkanie w Polsce i go wynamuje, jak ma się rozliczać z najmu w Polsce?

Reply
basia 04-07-2016, 16:57

Grzegorzu,
przepraszam jeśli w złym miejscu poruszam wątek. Czy da się jakoś wrzucić w koszt najmu ogrodzenie kamienicy, w której wynajmujemy lokale ? Pytanie blondynki. Ukłony, cieszę się, że działasz.
basia-krakusek-żoliborzanka

Reply
Grzegorz Grabowski 11-07-2016, 09:46

Basia, czy za to przypadkiem nie płaci wspólnota i potem rozlicza to w opłatach miesięcznych właścicieli? Nie znam sytuacji, ale generalnie wygląda mi to na koszt związany z utrzymaniem mieszkania, więc uzasadniony.

Reply
Krzysiek 10-07-2016, 23:24

Witam
Mam pytanie czy wynajem sezonowy krótkoterminowy może być rozliczany ryczałtem i czy przychód z wynajmu jest wliczany do przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej nie mającej niczego wspólnego z najmem.
Dziękuję za odpowiedź.

Reply
Edyta 25-07-2016, 08:43

Witam serdecznie Grzegorzu , mam pytanie.Mamy z mężem wsp. majątkowa, wynajmujemy dom i mąż się rozlicza w formie ryczałtu (wybór przez jednego z małżonków) jest ok, ale teraz będzie możliwość wynajęcia kawałka ziemi na której ma stanąć słup, ziemię ja dostałam w formie darowizny od brata i jest zapisana tylko na mnie, aczkolwiek mąż z racji tego że jest moim mężem :) jest przypisany i ma tam gospodarstwo rolne -opłaca krus dla siebie, no i jak teraz z podatkiem, też chcielibyśmy na 8,5 % ale w takiej sytuacji ponieważ notarialnie ja jestem właścicielką to ja powinnam składać rozliczenie do US?

Reply
Lukasz W 18-07-2016, 14:02

Czy remont mieszkania na wynajem moze w jakis sposob pomiejszyc nasz podatek jak np. ryczalt?

Reply
Ela 16-08-2016, 08:46

Witam,
zamierzam dopiero wynająć mieszkanie, które jest kupione na kredyt. Koszty ubezpieczenia mieszkania poniosłam już w marcu, więc czy dobrze rozumiem, że skoro wynajmuję np. od września, to kwotę zapłaconego ubezpieczenia uwzględniam w kosztach tylko w 1/4? Mam jeszcze pytanie, bo nie do końca zrozumiałam, co to są za koszty „opłaty administracyjne”? Czy chodzi o czynsz?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam

Reply
Sebastian 05-09-2016, 11:14

Ja mam pytanie co jest ,a co nie jest traktowane jako opłata (ktora moze byc przerzucona na najemce)-przy ryczałcie dla osób fizycznych 8,5%, z wymienionych: czynsz do administracji, czynsz za miejsce garażowe, podatek od nieruchomości do urzędu miasta, ubezpieczenie nieruchomości, oplata za użytkowanie wieczyte od nieruchomosci oraz miejsca garazowego, Co z tego jest mozan przerzuci na najemce (jako oplata)- a co jest kosztem ktorego nie mozna przerzuci na najemce? pozdrawiam

Reply
Iza 09-09-2016, 17:12

Panie Grzegorzu,

Widziałam w komentarzach pytania odnośnie wynajmowania mieszkań przez Polaków mieszkających poza granicami kraju, jednak nie znalazłam odpowiedzi na moje pytania.
Jestem zameldowana w Poznaniu, ale nie jestem rezydentem, ponieważ nie posiadam adresu zamieszkania w Polsce, mieszkam teraz w USA. Mam w Poznaniu mieszkanie, które będę lada chwila wynajmować w ramach najmu okazjonalnego. Pytania mam takie:
- czy zasada płacenia podatków w miejscu zamieszkania może dla mnie oznaczać, że mogę podatek od wspomnianego wynajmu mieszkania opłacać w USA?
- jeśli muszę opłacać podatek w Polsce, to czy prawdą jest, że w przypadku wyboru rozliczeń według skali podatkowej, koszty poniesione na remont mieszkania mogę odliczyć od podstawy opodatkowania tylko wtedy, jeśli poniosę je po terminie wprowadzenia się najemców? Umowę z najemcami podpisuję na 2 tygodnie przed oddaniem im mieszkania i w czasie tych 2 tygodni przeprowadzam remont. Według informacji od pani w US nie będę mogła kosztów tego remontu odliczyć, gdyż poniosę je zanim wprowadzą się najemcy.
Będę wdzięczna za odpowiedzi. Pozdrawiam!

Reply
janusz 19-09-2016, 17:08

Witam, w tej chwili moja umowa wygląda tak, że cały koszt wynajmu to:
1. koszt odstępnego
2. koszty administracyjne spółdzielni (ogrzewanie, woda, nieczystości, zarządzanie, fundusz remontowy)
3. opłaty za media (internet, tv, prąd, gaz)

Umowa precyzuje, że powyższe koszty ponosi wynajmujący, ale pkt 2 wpłaca na moje konto (a ja przesyłam dalej) a resztę na podstawie rachunków na właściwe konta. Taki zapis wynika z faktu, że opłacenie rachunków z pkt 3. jestem w stanie wygodnie zweryfikować przez internet, natomiast pkt 2 nie, więc wolę go opłacić sam.

W praktyce wynajmujący wpłacił na moje konto 1+ 2 oraz opłatę za internet i tv (czym mnie trochę zaskoczył). Sam opis przez wpłacającego też jest po ludzku „nieprecyzyjny” – opłata za miesiąc xxx. Czy powyższy zapis wystarcza aby ryczałt 8,5% płacić wyłącznie od dochodu z punktu 1?

Pozdrawiam

Reply
janusz 19-09-2016, 17:18

Przepraszam za spamowanie ale znalazłem jeszcze taki artykuł:
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ryczalt/najem-i-dzierzawa/726065,Najem-prywatny-opodatkowany-ryczaltem-85-podatek-tylko-od-czynszu.html

wg którego:
‚Zdaniem organu podatkowego jedynie wysokość czynszu określona w umowie (bez opłat administracyjnych i eksploatacyjnych) stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego i generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast wszelkie opłaty eksploatacyjne ponoszone przez najemcę nie stanowią składnika przychodu z tego tytułu, ani nie powodują przysporzenia po stronie wynajmującego, ponieważ w ich zakresie pełni on tylko rolę pośrednika pomiędzy najemcą a usługodawcami”

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBII/2/4511-347/15/HS)

Reply
Marta 19-09-2016, 21:31

Dzień dobry. Ja mam zupełnie skomplikowana sytuację – wraz z mężem, z którym mam wspólnotę majatkowa zakupiliśmy mieszkanie w sierpniu tego roku za kwotę 80000zł. Wynajmujemy je od 18.09.16 za kwotę 850zł plus czynsz i media. W mieszkanie zainwestowaliśmy ok. 10000 zł. Jaki sposób opodatkowania byłby dla nas najlepszy? Dodam, iż maż jest Francuzem, oboje mieszkamy we Francji, gdzie pracujemy i płacimy podatki. Z góry dziękuję za pomoc.

Reply
Paweł 20-09-2016, 13:44

witam, jestem zielony w temacie podatkowym ale na początku poniosłem koszty zakupu mieszkania w tym kredytu na mieszkanie, wymieniłem stolarkę itd, dochodzi amortyzacja i wydaję się że korzystniejsze będzie w IV kwartale zaczynam wynajem opodatkowanie ogólne, czy w kolejnym roku mogę przejśc na ryczałt

Reply
asia karwowska 19-10-2016, 21:43

Witam, mam pytanie
Od 12 października br wynajęłam moje mieszkanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej na biuro, spisaliśmy umowę (czynsz 600 zł miesięcznie). co teraz powinnam zrobić? Czy zarejestrować umowę najmu w US? Jaką wysokość podatku odprowadzać? i jakie dokumenty składać do US i kiedy?

Reply
Wojciech 22-10-2016, 14:13

Witam,

prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o ryczałt ewidencjonowany 17%. Jak wtedy wygląda rozliczanie najmu?

Reply
fabian 25-10-2016, 12:07

Witam. Od października 2016r. wynajmuje mieszkanie za 1600 zł. We wrześniu kupiłem telewizor z ubezpieczeniem za 1500 zł do tego mieszkania. W październiku dostałem fakturę na 800 zł od pośrednika za pomoc w wynajmie. Jeśli będę chciał się rozliczać skala podatkową 18 proc. to za ten rok nie będę musiał płacić wcale podatku jeśli uwzględnię w rozliczeniu również kwotę wolną od podatku ? Czy dobrze rozumuje ?

Reply
marc 18-11-2016, 15:39

Czy jeżeli umowa jest zawarta na cały rok (np cały 2016) a w umowie jest zapis że opłata jest wykonywana 31 grudnia 2016 (na końcu wynajmu) za całość to mogę skorzystać z rozliczenia ryczałtowego ?
Firma wynajmuje mieszkanie i chce wrzucić w koszty opłaty za wynajem mieszkania.

Teoretycznie przychód jest na koniec roku i chciałbym ryczałt rozliczyć w grudniu. 8,5%
Sam prowadzę działalność na 19%.

Reply
Sabina 20-11-2016, 19:30

A ja mam pytanie czy w tych tabelach i wyliczeniach jest uwzględniona kwota wolna od podatku przy rozliczeniu na zasadach ogólnych ?

Reply
Małgorzata Balińska 23-11-2016, 15:47

Witam
Czy te odsetki od kredytu dotyczą też kredytów wziętych w 2016 roku czy tylko tych do 2007 roku?
W jaki sposób mam wystawiać faktury lokatorom? Jestem osobą prywatną i nie mam żadnych druków.
Czy zakup sprzętu na wyposażenie (meble, tv, itp) mieszkania i wykończenie(Kafle , panele itp) też w jakiś sposób można odliczyć?

Reply
Krystyna 23-11-2016, 23:43

Witam, wynajmowaliśmy z mężem mieszkanie, złożyłam w US oświadczenie, że tylko ja będę rozliczała zryczałtowany podatek. W połowie tego roku umowa najmu została rozwiązana. Czy należy zawiadomić skarbówkę, że przestaliśmy wynajmować mieszkanie?
Pozdrawoam

Reply
Jacek 05-12-2016, 14:09

Od początku 2017 r. zamierzam wynająć miejsce parkingowe. Z tytułu wynajmu mój dochód w przyszłym roku nie przekroczy 3000 (kwoty wolnej od podatku). W takim razie rozumiem, że mogę wybrać skale podatkową do rozliczenia przychodów z wynajmu, złożyć zeznanie, nie płacić podatku gdyż przychód będzie mniejszy od kwoty wolnej? Czy dobrze rozumiem. Chodzi mi tutaj o prywatny najem. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Reply
Marcineck 06-12-2016, 21:43

Pomozcie, prosze:
Czy majac wspolnote malzenska nieruchomosc moze nabyc tylko jedna osoba na siebie?
Czy jest jakis roczny limit do kiedy mozna rozliczac sie ryczaltem?
Czy tak samo traktuje sie: mieszkanie, lokal uzytkowy i grubt?

Reply
Aga 09-12-2016, 20:19

Witam Panie Grzegorzu,
przegapilam termin zaplaty 1 zaliczki – jak to rozwiazac?
Rozliczam sie na zasadach ogolnych.

Reply
Wojtek 11-12-2016, 12:16

Witam, posiadam własne mieszkanie , które jako aktywo trwałe wyciągnąłem do swojej działalności i rozliczać na zasadach ogólnych, posiadam razem z żoną także wspólne mieszkanie, które chcemy wynająć. Zdecydujemy się abym to ja rozliczać to mieszkanie, ale czy mogę je również wprowadzić do swojej działalności mimo że mieszkanie jest wspólne.

Reply
rafał 16-12-2016, 18:36

Witam Panie Grzegorzu,

Ja chciałbym sie dowiedzieć czy ryczałt 8,5 % można zastosować do najmu urządzeń ? są to urządzenia medyczne . Chciałbym wynająć budynek ze stawką 8,5 % jednakże stawka była by wyższa niż 12,500 i wskoczył bym w vat . dlatego chciałbym dwie umowy najmu, jedną na najem budynku a drugą najem urządzeń (oczywiście na inna osobę) czy najem urządzeń byłby z taką samą stawką tzn 8,5 % ?
w oczekiwaniu na odpowiedź
pozdrawiam

Reply
Michal 03-01-2017, 22:25

Witam,Panie Grzegorzu świetny blog dużo przydatnych informacji ale niestety nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie czy w koszty przy rozliczeniu na warunkach ogólnych można wpisać odsetki kredytu zaciągniętego na inną nieruchomość niż wynajmowana? tzn. kredyt jest na dom ale zabezpieczenie kredytu czyli hipoteka na mieszkanie które zamierzam wynajmować ? Jaką wysokość amortyzacji należy obrać(wyliczyć 1,5%? od wartości wykupu czy wartości mieszkania) dla mieszkania w kamienicy z 1913 roku?
Pozdrawiam ,z góry dziękuję za odpowiedź
Ps.mail z potwierdzeniem zapisu na newsletter niestety nie dochodzi nie ma go w spamie.

Reply
Bozena 03-01-2017, 22:46

Wynajmuje pokoje w swoim domku lokatorom ,place ryczaltem 8,5% za caly rok zarobie 26000 , czy musze miec kase fiskalna?

Reply
Evi 04-01-2017, 14:42

Wynajmuję mieszkanie od czerwca 2016r. i wybrałam formę zryczałtowaną podatku i opłacałam co miesiąc podatek. Zapoznając się z zasadami dotyczącymi najmu, zrozumiałam że zawiadamiając US do 20 stycznia mogę przejść na kwartalną formę płacenia podatku. Poszłam więc do US żeby to ustalić, ale powiedziano mi że kwartalne opłacanie podatku zryczałtowanego możliwe jest tylko przy działalności gospodarczej. Proszę mi odpowiedzieć jak to w końcu jest wg przepisów?

Reply
Anita 08-01-2017, 12:29

Witam,
Planuje wynajęcie mieszkania i płacenie miesięcznie ryczałtu (nie mam kredytu na mieszkanie wiec nie mogę odliczyć odsetek, wszystkie media bedą płacone przez lokatorów) – w tym wypadku wydaje mi się ze ryczał będzie o wiele korzystniejszy. Czy mam racje?
Czy wniosek do urzędu można złożyć przez internet, lub czy może być złożony przez no moja siostrę dla mnie (mieszkam za granica).

Dziękuje bardzo za odpowiedz i pomoc.

Reply
Adam 10-01-2017, 11:21

Witam,
Czy co rok trzeba zgłaszać w US jak będę rozliczał się z wynajmu mieszkania?
dzieki

Reply
Maja 11-01-2017, 13:32

Witajcie, mam dylemat z kosztami, budynek który jest moją własnością jest przygotowywany do wynajęcia, było trochę kosztów, ale w 2016 nie było chętnego. Czy ktoś się rozliczał w taki sposób, że bez dochodów wykazał stratę w PIT-36? W KIP raz mówią tak raz siak, jak wietrzyk do kogo zawieje. Dzięki za jakąś pomoc.

Reply
Rafał 20-01-2017, 19:12

Witam,

Wynajmuję mieszkanie od lipca 2017. W umowie kwota opiewa na 1500zł z zaznaczeniem, że to ja płacę czynsz administracyjny. Wynosi on 320zł. 1500-320=1180. Od tej kwoty płaciłem podatek (100,30zł) w formie ryczałtu.(mam nadzieję, że dobrze robiłem) Z braku doświadczenia podatek za grudzień 2016 wpłaciłem na początku stycznia. Z rozliczenia wyszła mi niedopłata 202zł. Czy mam ją teraz wpłacić normalnie w momencie wysłania rozliczenia? (wtedy zapłacę 2x za grudzień…)

Z góry dzięki za odpowiedź!

Reply
Joanna 23-01-2017, 20:51

Witam,

zaczęłam wynajmować mieszkanie od pażdziernika 2016r., do 20 grudnia zapłaciłam podatek za IV kwartał.
Po wypełnieniu pita pokazuje się kwota do zapłaty 128 złotych, czyli taka sama, jak kwota wpłaconego podatku za IV kwartał. Czy faktycznie nalezy zapłacic ten podatek, czy ta kwota zostanie zwrócona przez US ?

Reply
EUGENIUSZ 01-02-2017, 23:58

Dzień dobry,
moja żona zmarła w 2016r. Mieliśmy wspólność majątkową. jesteśmy właścicielami mieszkania z KW. Postępowanie spadkowe jest w toku ( mam 2 córki ). Sprawa leży od 2016 r. w Sądzie.
W 2017r. chciałbym wynająć nasze mieszkanie, żeby nie płacić czynszu do spółdzielni za mieszkanie w którym nie mieszkam ( od śmierci żony mieszkam u córki) i jeszcze trochę dorobić do emerytury.
Czy przychód w tytułu wynajmu mieszkania będzie w całości mój ( ja sam podpiszę umowę najmu i odprowadzę cały należny podatek) czy też z wynajmem powinienem poczekać do czasu wydania postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, bo w tej chwili to chyba nie jestem właścicielem całego mieszkania tylko razem z córkami . A skoro tak , to moze i córki mają być na umowie, i one od swojej części też odprowadziłyby podatek ( ale od jakiej skoro nie ma podziału spadku) ?.
I drugie pytanie, czy jeżeli będę pobierał od lokatorów oprócz mojego czynszu najmu również kwoty należne do naszej spółdzielni mieszkaniowej, jako czynsz do spółdzielni i odprowadzał te kwoty do spółdzielni ( tak z przezorności ja bym płacił , a nie lokatorzy, żeby nie powstały długi w spółdzielni z powodu nie płacenia czynszu ), to kwoty te stanowić będą mój przychód razem z należną mi kwotą najmu i od tych dwóch kwot mam zapłacić podatek zryczałtowany 8,5%. Czy może tylko od kwoty najmu , jaka jest należna mi?

Reply
Iwona 01-03-2017, 12:02

Witam! Mieszkanie zakupiliśmy wspólnie z mężem, nie mamy rozdzielności majątkowej, umowa najmu była sporządzona na mnie, mam problem z wykazaniem kosztów uzyskania, czy mam je dzielić na pół, np. koszt zakupu mieszkania, czynsz był opłacany z konta męża, członkiem spółdzielni jestem ja, faktura za biuro nieruchomości jest na męża, zakup mebli na mnie itd. Przychód jest po mojej stronie, skoro umowa najmu jest na mnie – chyba tu dobrze rozumuję?!

Reply
Tomasz 15-03-2017, 15:52

Witam,

jesli wybiore rozliczenie w formie ryczaltu, to czy musze osobiscie rozliczac sie co miesiac z US ? Mieszkam za granica i taka opcja nie jest dla mnie mozliwa. Zastanawiam sie czy takie rozliczenia mozna zrobic droga elektroniczna lub tez nominowac inna osobe ktora by to rozliczenie zrobila w moim imieniu.

Moze innymi slowy, rozliczac sie moge co miesiac, ale jesli musze sie stawic w US osobiscie to wtedy jest to troche problem.

Tomek

Reply
katarzyna 23-03-2017, 18:10

witam mam pytanie.
Chcę wynająć swoje mieszkanie, zainteresowana osoba chce tam prowadzić działalność biurową.
Proszę mi powiedzieć czy mogę się na to zgodzić, a jeżeli tak to czy są z tego tytułu dodatkowe opłaty podatek, VAT itp.

Pozdrawiam

Reply
Romuald 20-04-2017, 10:04

Witam

Od czerwca 2016 wynajmuję mieszkanie zakupione na kredyt. Niestety nie zapoznałem się z zagadnieniem opodatkowania i nie zgłosiłem do US, że taki wynajem prowadzę i uzyskuję z tego tytułu dochód. Naiwnie myślałem, że wystarczy rozliczyć się z uzyskanego dochodu na koniec kwietnia 2017. Wiem, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, chciałbym jednak możliwie najłagodniej odczuć skutki swojego błędu. Proszę o radę co w tej sytuacji najlepiej zrobić?

Reply
Karol 03-07-2017, 08:48

Ciekawy raport czytałem. Stowarzyszenie Mieszkanicznik co roku sprawdza statystyki PIT pod kątem osób rozliczających dochody z najmu – w 2015 zanotowaliśmy kolejny wzrost. Nie miałem jeszcze wglądu w dane za miniony rok, ale wyczuwam jeszcze lepszą sytuację. Wystarczy wziąć pod uwagę, ile się teraz mówi w pozytywnym świetle o wynajmie krótkoterminowym.

Reply
Maria 28-10-2017, 10:33

Witam,

Prosze o pomoc. Wynajmuje mieszkanie od serpnia 2015 i nie zglosilam ani nie zlozylam wnisku do urzedu skarbowego. Jak moge uregulowac dluzne skladki i czy poniose konsekwencje spoznienia sie ze zlozeniem wniosku.

Reply

Leave a Reply to Maja

Zapisz się na newsletter Wynajmistrz.pl!