Najem okazjonalny – wzór umowy

(Uwaga: autorem niniejszego artykułu jest Michał Szafrański, autor bloga Jak oszczędzać pieniądze, któremu serdecznie dziękuję za merytoryczny wkład do mojego bloga)

Na blogu temat najmu okazjonalnego był dotychczas poruszany bardzo sporadycznie. Tymczasem jest to bardzo ciekawa forma zawierania umowy najmu, która gwarantuje, że w przypadku, gdy umowa najmu przestanie obowiązywać, wynajmujący będzie miał możliwość sprawnego przymuszenia najemcy do opuszczenia lokalu. Poza ta podstawową korzyścią – znacząco zmniejszającą ryzyko wynajmującego – taka forma umowy ma także dodatkowe zalety, o czym za chwilę.

Jako żółtodziób w temacie wynajmu, przymierzający się do wynajęcia pierwszego mieszkania, starałem się jak najdokładniej porównać najem „tradycyjny” i najem okazjonalny. Efektem tego porównania było zawarcie umowy najmu okazjonalnego, której szablon załączony jest do artykułu. Warto jednak przed zgłębianiem tego szablonu dokładnie zapoznać się z ograniczeniami i wymogami związanymi z tą formą najmu.

Najpierw mały rys historyczny: nowelizacja ustawy lokatorskiej, przewidująca możliwość zawierania umów najmu okazjonalnego, opublikowana została w Dzienniku Ustaw z 2010 r., nr 3, poz. 13. W efekcie od 28 stycznia 2010 r. możliwe jest zawieranie takich umów z najemcami. Podstawowym celem nowelizacji było wprowadzenie regulacji chroniących wynajmującego – przy założeniu, że nie uchyla się on płacenia podatku od wynajmu.

 

Wymagania dot. najmu okazjonalnego

Najważniejsze cechy i wymogi najmu okazjonalnego są następujące:

 • Najem okazjonalny mogą zastosować tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w obszarze wynajmu lokali;
 • Najem okazjonalny może dotyczyć wyłącznie lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych – nie można więc wynająć w tej formie pomieszczenia nie służącego zamieszkiwaniu (ale np. można wynająć mieszkanie z przynależnym miejscem garażowym);
 • Wynajmujący musi być właścicielem wynajmowanego lokalu;
 • Umowa na najem okazjonalny zawsze zawierana jest na czas określony – nie dłuższy niż 10 lat. UWAGA: nie można jej zawrzeć na czas nieokreślony. Można ją jednak przedłużać na kolejne, precyzyjnie określone okresy;
 • Umowa najmu okazjonalnego musi mieć bezwzględnie formę pisemną a jeden z załączników do umowy musi mieć formę notarialną – o czym kilka słów poniżej;
 • Umowa musi zostać zarejestrowana w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu. UWAGA: najemca może żądać potwierdzenia zgłoszenia umowy do US.

 

Korzyści

Powyższe ograniczenia przekładają się jednak na istotne korzyści dla wynajmującego:

Prawidłowo zawarta umowa najmu okazjonalnego daje możliwość przeprowadzenia uproszczonej eksmisji lokatora, który po wygaśnięciu umowy nie chce opuścić lokalu. Integralną częścią takiej umowy jest bowiem „oświadczenie najemcy o poddaniu się dobrowolnej egzekucji” czyli zobowiązanie do dobrowolnego opuszczenia wynajmowanego lokalu. To oświadczenie jest jedynym elementem umowy najmu okazjonalnego, który musi być zawarty w formie notarialnej. O tym, jak wygląda sekwencja kroków związanych z uzyskaniem takiego aktu notarialnego piszę w dalszej części artykułu.

Dzięki powyższemu aktowi notarialnemu można bardzo szybko przeprowadzić eksmisję niechcianego lokatora – oczywiście przy założeniu, że nie wiąże go już z wynajmującym żadna umowa. Sekwencja kroków w tym przypadku jest dosyć prosta:

 • najpierw należy dostarczyć najemcy żądanie opróżnienia lokalu (z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 7 dni);
 • ­potem występuje się do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności powyżej opisanemu, podpisanemu notarialnie oświadczeniu najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
 • ­sąd rozpatruje taki wniosek niezwłocznie, czyli nie później niż w terminie 3 dni J
 • ­eksmisja najemcy odbywa się bez wyroku sądowego (a jedynie w oparciu o nadaną przez sąd klauzulę wykonalności) i bez konieczności zapewnienia najemcy innego lokalu (socjalnego/zastępczego), co stanowi gigantyczną przewagę najmu okazjonalnego nad najmem „standardowym” i w praktyce znacząco redukuje ryzyko wynajmującego.

Aby powyższy scenariusz mógł zaistnieć, konieczne jest dołączenie do umowy jeszcze dwóch dokumentów:

 • Oświadczenia najemcy ze wskazaniem lokalu, do którego będzie można przeprowadzić jego dobrowolną eksmisję w przypadku zakończenia umowy najmu;
 • Dostarczenie przez najemcę oświadczenia właściciela/właścicieli takiego lokalu, że zgadzają się oni na eksmisję do nich najemcy oraz towarzyszących mu osób, w przypadku, gdy umowa z wynajmującym wygaśnie. To oświadczenie także może być poświadczone notarialnie, ale nie jest to wymagane. Decyzja zależy od zapobiegliwości wynajmującego. Na pewno warto sprawdzić dowód osobisty właściciela lokalu podpisującego oświadczenie oraz poprosić o pokazanie dokumentów potwierdzających własność lokalu. Jeśli jest więcej niż jeden właściciel, to oświadczenie musi być podpisane przez wszystkich właścicieli.

Jeśli w międzyczasie właściciel takiego „docelowego” lokalu cofnie wyrażoną zgodę lub z innych powodów zamieszkanie najemcy nie będzie tam już możliwe, to najemca prawnie zobowiązany jest wskazać w ciągu 21 dni wynajmującemu nowy lokal, do którego będzie można przeprowadzić dobrowolną eksmisję najemcy. Zobowiązany jest on także dostarczyć zgodę właściciela takiego lokalu.

Kolejną korzyścią wynikającą z umowy najmu okazjonalnego, jest znaczące ograniczenie praw lokatora. Do umów najmu okazjonalnego nie ma bowiem zastosowania większość zapisów ustawy o ochronie praw lokatorów, a w szczególności:

 • Nie obowiązuje okres ochronny blokujący eksmisję przy standardowych umowach najmu (standardowo trwa on od 1 listopada do 31 marca). Eksmisję z lokalu wynajmowanego okazjonalnie można przeprowadzić nawet w stosunku do kobiet w ciąży, nieletnich, niepełnosprawnych i obłożnie chorych.
 • Wynajmujący może także swobodnie określać warunki podwyżki czynszu.

 

Jak to zrobić?

Ostatnim istotnym elementem wymagającym omówienia jest sekwencja kroków przy zawieraniu umowy:

 • W pierwszej kolejności najemca musi zorganizować oświadczenie właściciela lokalu, do którego nastąpi ewentualna eksmisja (Załącznik nr 4). Powinien także posiadać do wglądu kopie dokumentów potwierdzających własność lokalu oraz tożsamość właściciela.
 • Następnie wynajmujący i najemca powinni podpisać umowę najmu okazjonalnego. W samej umowie musi się znaleźć zobowiązanie najemcy do dostarczenia notarialnie poświadczonego oświadczenia o poddaniu się dobrowolnej egzekucji (Załącznik nr 5) pod rygorem rozwiązania umowy.
 • Dopiero po zawarciu umowy najemca może udać się do notariusza w celu zawarcia aktu notarialnego, gdyż notariusz musi mieć wgląd w już podpisaną umowę. Wysokość opłaty notarialnej wynosi w tym przypadku maksymalnie 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę co w praktyce w 2012 r. wyniosło 184,50 zł brutto.
 • Najemca dostarcza akt notarialny wynajmującemu.
 • Wynajmujący ma 14 dni (od daty podpisania umowy) na zgłoszenie jej do naczelnika urzędu skarbowego.

 

Wzór umowy i innych dokumentów

I na koniec najlepsze – gotowy wzór umowy najmu okazjonalnego wraz z załącznikami:

Michał Szafrański

Podoba Ci się ten wpis? Podziel się tym ze znajomymi:

47 Comments

x 29-05-2012, 10:10

Według mnie wynajmujący nie musi być właścicielem nieruchomości, przynajmniej nie w rozumieniu kc. W słowniczku u. o ochronie praw lokatorów zapisano, że za właściciela rozumie się „wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu”

Reply
Anrod 14-06-2012, 07:31

A co kiedy wynajmujący ma własne mieszkanie (które wynajmuje) – ma oświadczyć że wyraża sobie zgodę na zamieszkanie?

Reply
Pytanie 16-06-2012, 13:56

Czy podpisujac aneks przedluzajacy umowe najmu okazjonalnego nalezy rowniez ponownie doloczyc nowe notarialnie poswiadczone poddanie sie egzekucji czy tez nadal obowiazuje wtedy to poprzednie?

Reply
Michał Szafrański 18-06-2012, 10:48

@Anrod: z kontekstu wnioskuję, że pytanie dotyczy najemcy. Jeśli to najemca jest właścicielem lokalu, który wskazuje jako ten do którego będzie mógł być „eksmitowany”, to nic nie stoi na przeszkodzie by wskazał ten lokal. w takim przypadku najlepiej jeśli notarialnie poświadczona zostaną oświadczenia z załączników 4 i 5.

Reply
Michał Szafrański 18-06-2012, 10:52

@Pytanie: nic mi nie wiadomo na temat tego by nie można było aneksować umowy najmu okazjonalnego. W takim przypadku – jeśli aneksujemy istniejącą umowę – nie jest konieczne ponowne dostarczanie notarialnie poświadczonych załączników.

Trzeba jednak pamiętać, że aneks nie może być podpisany na czas nieokreślony. Przy umowie najmu okazjonalnego zawsze musi być precyzyjnie wskazany czas jej trwania.

Reply
Czarek 29-08-2012, 20:09

Czy oświadczenie (załącznik nr 4) może złożyć osoba, która legitymuje się tytułem do lokalu – umową najmu, (nie jest jego właścicielem, a jedynie najemcą)? Czy w świetle prawa takie oświadczenie jest do zaakceptowania?

Reply
Aleksander 11-09-2012, 14:34

Jest to niezła furtka dla wynajmujących, którzy nie życzą sobie przymusowego składu w postaci (zbyt) wiernych najemców.Tutaj można zastosować eksmisję ekspresową (nawet w okresie ochronnym 1 listopada – 31 marca, także w przypadku ciężarnych i nieletnich). Istna machina do eksmitowania, z prawną funkcją czyszczenia sumienia;)

Reply
Zenek 18-09-2012, 06:11

@ Aleksander

o jakim czyszczeniu sumienia mówisz i jakiej furtce ?

ludzie ktorzy wynajmuja po kilkadziesiat mieszkan jak im dwie trzy osoby przestana placic to przezyja, zwyke tez maja srodki na to by sobie poradzic z takimmi złodziejami

najem okazjonalny to narzedzie dla biednych, ktorzy wynajmuja jedno mieszkanie i ledwie wiaza koniec z koncem, czesto jest to zrodlo wiekszosci lub całosci dochodow

mam mieć wyrzuty sumienia bo nie daje się komuś okradać ?

Reply
Mariusz 24-04-2014, 00:53

Świeta prawda !!!

Reply
36 blogów finansowych | Edukacja finansowa | Jak oszczędzać pieniądze 27-09-2012, 13:18

[...] Wynajmistrz – dobre, ale sporadycznie aktualizowane źródło informacji dla wynajmujących. Udało mi się tam nawet popełnić gościnny wpis dotyczący najmu okazjonalnego. Załączyłem tam także wzór umowy na najem okazjonalny. [...]

Reply
andrzej 02-10-2012, 22:15

Co z umową, gdy najemca nie dostarczy wynajmującemu tego aktu?

Reply
Aleksander 23-10-2012, 10:08

A czy ja mówię, że to zła furtka? Chodzi o to, że prawo staje właśnie po stronie tych biednych i jest narzędziem, które umożliwia utrzymanie się na powierzchni (w ich przypadku możliwość najmu okazjonalnego jest prawdziwym błogosławieństwem). Co nie oznacza oczywiście, że nie znajdzie się bezwzględny bogacz, który będzie nadużywał tego prawa (Polak potrafi).

Reply
Alicja 25-10-2012, 11:07

W wynajmowaniu, tak jak we wszystkim, liczy się złoty środek, czyli kompromis między interesami wynajmującego i najemcy. Przez wiele lat wynajmu, starałam się być empatyczna i wrażliwa na ludzką biedę. Dziś jednak, po wielu sytuacjach, gdy ludzie to wykorzystywali, nauczyłam się, że wynajem trzeba traktować na zimno – po prostu jako biznes. Prawie zbankrutowałam i dziś jestem mądrzejsza o tamte sytuacje. Jeśli chcę pomagać, wspieram instytucje charytatywne, a wynajmując staram się nie angażować emocji

Reply
MP 07-01-2013, 15:46

jakiś czas temu pisałam umowę najmu okazjonalnego i zainteresowałam się tematem. zatrzymałam się przy postanowieniach dot rozwiązania/wypowiedzenia tej umowy.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów(…), do umowy najmu okazjonalnego stosuje się art 11 ust 2 pkt 1-3 czyli przypadki kiedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę czyli:
2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela

Jest to bezwzględnie obowiązujacy przepis nie mozna wiec zmienic ani przyczyn ani terminow okreslonych w tej ustawie.
Z zwiazku z powyzszym wydaje mi sie wiec ze zapisy takie jak w par 7 ust 1 i 2 wzoru umowy z Panstwa strony nie maja mocy prawnej.
Generalnie prawie wszystkie wzoru dostepne w internecie zawieraja takie zapisy sprzeczne z ustawa.
Jesli autor wzoru znajdującego sie na tej stronie ma inne zdanie to chętnie je poznam :)

Reply
Wynajmistrz.pl 07-01-2013, 22:26

MP:
Nie jestem prawnikiem (ani autorem wzoru umowy najmu okazjonalnego), więc nie odpowiem jednoznacznie na to pytanie. Ale, niestety dla wszystkich właścicieli, istnieje prymat zapisów ustawowych nad zapisami umownymi (chyba że w przepisie ustawowym jest sformułowanie „jeżeli zapisy umowy nie stanowią inaczej”), stąd jeśli najemca powoła się na ustawę, to będzie miał rację. Ale najemca nie musi o tym wiedzieć i dlatego wg mnie jest sens wkładać takie zapisy do umowy. Poza tym wtedy na jego głowę spada konieczność wykazania, że zapisy umowy są niezgodne z ustawą.
Niemniej, ochrona najemcy w polskim prawie jest, niestety, bardzo rozległa…

Reply
Sebastian 31-01-2013, 16:08

Witam,
może ktoś dokładniej wytłumaczyć jak wygląda procedura sporządzenia aktu notarialnego? Kto musi być obecny podczas sporządzania aktu? (najemca, wynajmujący czy oboje) Co jeśli najemca będzie zwlekał z udaniem się do notariusza.Czy jeszcze jakies dokumenty są potrzebne?

Reply
Wynajmistrz.pl 08-02-2013, 12:30

Sebastian:
Podczas Kongresu Mieszkanicznika (16-17 marca w Łodzi) będzie warsztat poświęcony najmowi okazjonalnemu. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa – więcej szczegółów na http://www.mieszkanicznik.org.pl.

Reply
Alice 08-02-2013, 18:58

@Aleksander
Wytbacz, ale ja ciebie nie rozumiem… Ciezko pracuje, placac podatki,inwestuje lub zadluzam sie zeby kupic mieszkanie, nastepnie je wynajmuje, placac podatki od dochodu i nieruchomosci. Moje podatki partecypuja w utrzymaniu socjalnego panstwa, ktore powinno pomagac ludziom znajdujacym sie w trudnej sytuacji. Wiec to dlaczego ja powinnam ponosic konsekwencje niewyplacalnosci najemcy??? Nawet, gdybym byla wlascicielka kilkudziesieciu apartamentow.

Reply
Darek 20-05-2013, 08:32

Witam. Powiedzcie proszę, co jeżeli podpiszę jedynie umowę bez tych wszystkich oświadczeń itp. W jaki sposób mogę się pozbyć niechcianego lokatora i ile to wtedy trwa?
pozdrawiam

Reply
Wynajmistrz.pl 15-08-2013, 08:15

Darek:
Jeśli podpiszesz standardową umowę (nie będącą umową najmu okazjonalnego), to o eksmisji lokatora możesz przeczytać m.in. tutaj:
http://www.wynajmistrz.pl/eksmisja-lokatora/

Reply
Marcin 30-09-2013, 09:34

Witam. Kończy mi się właśnie umowa najmu okazjonalnego, chcę ją aneksować na kolejne 3 lata w związku z tym czy powinienem udać się jeszcze raz do notariusza? Widziałem kilkanaście postów wyżej, że pisaliście Państwo iż nie ma takiego obowiązku natomiast z ust notariusza( być może chciał mnie naciągnąć) usłyszałem odmienną odpowiedź, choć mało przekonującą.

Reply
Wynajmistrz.pl 30-09-2013, 12:15

Marcin, to chyba sporo zależy od tego, co masz zapisane w akcie notarialnym podpisanym przy pierwszej umowie. Ale mam nadzieję, że ktoś jeszcze wypowie się w tej kwesti.

Reply
Nica 16-10-2013, 23:09

Witam serdecznie chciałabym zapytać o ważna kwestie związaną z wynajmem okazjonalnym. Zakupiłam mieszkanie na kredyt, które właśnie znalazło swoich najemców podpisalismy umowę wynajmu okazjonalnego u notariusza, chciałabym zgłosić wynajm w Urzędzie skarbowym. Niestety urzędnicy nie byli w stanie konkretnie sprecyzować czy powinnam płacić podatek czy nie, kolejna kwestia czy jeśli kwota kredytu jest kwota wpłacana przez najemcy niższa niż rata kredytu i nie uzyskuje z tego tytułu przychodu jak powinnam się rozliczać.

Reply
Mansky 25-10-2013, 20:12

Witam,

Zawarłem w umowie najmu okazjonalnego zapis, że w przypadku braku dostarczenia przez Najemcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w ciągu 14 dni od podpisania umowy następuje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Minęło 3 miesiące a Najemca dalej zwleka z dostarczeniem tego oświadczenia. Chciałbym rozwiązać umowę najmu z tego powodu. W jakiej formie mogę to uczynić? Dziękuję za szybką odpowiedź.

Reply
mansky 25-10-2013, 20:14

Oczywiście chodzi mi o oświadczenie sporządzane u notariusza.

Reply
Anna 27-10-2013, 14:27

Oczywiście w formie pisemnej. Natomiast jeśli po rozwiązaniu umowy najemca nie będzie chciał opuścić lokalu , właścicel doręcza najemcy żadanie opuszczenia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. Proszę poczytać rozdział 2a ustawy o ochronie praw lokatorów -cały rozdział poświęcony dla najmu okazjonalnego

Reply
Elwira 07-11-2013, 23:19

Wynajmuję mieszkanie własnościowe spółdzielcze i w umowie mam zapis następujący „Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięcznie, z góry do 10 dnia każdego miesiąca:
a) 800 zł (słownie: osiemset złotych) tytułem czynszu najmu
b) 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) tytułem czynszu należnego SM
na rachunek bankowy Wynajmującego nr XXX.
2. Najemca będzie pokrywał będzie koszty eksploatacyjne według wskazań liczników. Najemca pokrywał będzie koszty eksploatacyjne Lokalu stosownie do stawek określonych przez dostawców mediów”
Wynajmujący co miesiąc wpłaca na moje konto kwotę 1150zł. Chcę rozliczyć ten wynajm na zasadach ogólnych w PIT rocznym, ale wiem że teraz co miesiąc powinnam płacić zaliczkę do US. Jak mam obliczyć wys. tej zaliczki. Czy moim dochodem jest cała ta kwota 1150zł, czy tylko 800zł? Wiem, że mogę jako koszt uwzględnić ubezpieczenie mieszkania, drobne remonty itd. Ale nie wiem, czy przy tak skonstruowanej umowie mogę uznać za koszt czynsz odprowadzany do spółdzielni mieszkaniowej?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.

Reply
Mariusz 24-04-2014, 00:58

Czy jeśli właściciel wynajmowanego lokalu przekazał notarialnie PEŁNOMOCNICTWO ZUPEŁNE bliskiej osobie, może ona zawrzeć (jako wynajmujący w imieniu właściciela) umowe okazjonalną z najemcą – zgodnie ze wszystkimi przepisami w tym względzie ?

Reply
Damwal 08-06-2014, 23:55

Mam 2 pytania ze strony Najemcy.
1. Jeżeli mowa o okresie wypowiedzenia to czy faktycznie jedynymi przypadkami kiedy może ono nastąpić są te z art 11 wspomniane wyżej przez MP? Jak ma się do tego art 19d ust. 1 mówiący : „Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po…, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.”?

2. Czy jeżeli w umowie nie zawarliśmy warunków określających podwyżki czynszu to czy są one dopuszczalne skoro „Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie” (art 19c ust 2). Jeżeli tak to na jakiej podstawie?
Pozdrawiam

Reply
Małgorzata 20-06-2014, 21:38

Jak napisać umowę najmu zamieniającą czynsz na remont (ocieplenie domu)? Zbierać faktury za materiały? Na kogo wystawione?
Jak potem rozliczyć się z fiskusem z podatku od dochodu w postaci niepieniężnej?

Reply
DT 30-07-2014, 02:17

Czy Najemca, który posiada swoje mieszkanie w miejscowości oddalonej o ok 25km, ale ze względu na pracę codziennie dojeżdża do miejscowości w której zamieszkuję ja może wskazać w umowie najmu okazjonalnego tamto swoje mieszkanie jako lokum do ewentualnej eksmisji i czy wówczas jako właściciel tamtego mieszkania musi przedstawić zgodę na przyjęcie po eksmisji??

Reply
Robert 06-09-2017, 22:43

Witam, również szukam odpowiedzi na identyczne pytanie. Czy juz może udało Ci się to ustalić? Będę wdzięczny za odpowiedź.

Reply
Pawel 15-02-2015, 16:29

Pytanie: w jaki sposób muszę zawiadomić US o rozpoczęciu najmu okazjonalnego? listownie? osobiście? czy też jest jakiś specjalny druk? W jaki sposób mogę wymusić potwierdzenie tego zawiadomienia? (Jeśli rozliczam się na zasadach ogólnych, to czy muszę składać jakieś PITy co miesiąc przy tego typu umowie, czy tylko na koniec roku kalendarzowego?) Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

Reply
Krzysztof 22-03-2015, 18:42

Zgodnie z art. 19b ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów [...] zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego dokonuje naczelnikowi urzędu skarbowego jedynie właściciel mieszkania będący osobą fizyczną i nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Zawiadomienie musi być w formie pisemnej. Nie ma żadnego formularza zawiadomienia. Dowód powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego spoczywa na wynajmującym (najlepiej osobiście z potwierdzeniem na kopii zawiadomienia lub listem poleconym zpo). Zamiast comiesięcznych PIT-ów wpłaca się tylko zaliczki na podatek, a roczniczenie roczne wykonuje się za pomocą formularza PIT-28 (ryczałt) lub PIT-36 (rozliczenie na zasadach ogólnych).

Reply
Krzysztof 22-03-2015, 18:31

Od listopada 2013 r. możliwość zawierania umowy najmu okazjonalnego mają wszyscy, nie tylko osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Zmiany wprowadziła ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabywaniu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Art. 19a ust 1(ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów…) ma aktualnie następujące brzmienie: „Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.”

Reply
Zbig 01-06-2015, 17:16

najm okazjonalny do wileki niewypał i kompletna bzdura.
Ile takich umów zawarto – rok temu był na ten temat artykuł w Rzeczyspopolitej.
Bzdura – bo tem kto wyanmuje mieszkanie – to nie ma gdzie mieszkać i nie wiem czy znadzi se ktoś aby zagwaratować drugiemu obcemu lokal.
A po drugie – i tak komornik nie wykona eksmisji jak nie bedzie miał lokalu zastępczego a ten który jest podany np nie istnieje ??
A ile to bedzie kosztować czasu i pieniedzy ????

Reply
MrHmmm 25-09-2016, 14:10

Ja uważam że najem okazjonalny jest potrzebny.
Ja moim najemcom daję wybór. Mogą podać mi dane swojej pracy, pokazać umowę o pracę i podać numer telefonu do poprzedniego wynajmującego i wtedy jeśli nie będzie żadnych podejrzeń że ktoś kombinuje to podpisujemy normalną umowę najmu. Jeśli jest to np. student pierwszego roku, niepracujący to proponuję umowę najmu okazjonalnego gdzie koszt aktu pokrywa najemca. Ludzie uczciwi doskonale to rozumieją i nie robią mi problemów. Kombinatorów mam nadzieję odstraszam swoimi zasadami…

Reply
Po co i jak inwestuję w nieruchomości 12-09-2016, 09:53

[…] Najem okazjonalny – wzór umowy […]

Reply
Jak mądrze rozliczać podatki od wynajmu mieszkań 01-12-2016, 12:00

[…] Umowa najmu okazjonalnego – mój szablon umowy opublikowany na blogu Grzegorza. […]

Reply
Gieemka 08-05-2017, 18:14

Co prawda wątek już ma swoje lata ale chciałabym zapytać o sytuację chyba nietypową. Co w przypadku, kiedy najemca nie ma wśród najbliższych osoby z prawem do lokalu,która podpisałaby mu oświadczenie o przyjęciu do siebie w przypadku rozwiązania umowy(np nie ma bliższej rodziny albo wszyscy mieszkają zagranicą). Czy w przypadku zawarcia zwykłej umowy najmu ale z dobrowolnym poddaniu się egzekucji będzie możliwość również usunięcia lokatora w przypadku problemów?

Reply
Sandra 19-07-2017, 09:22

Czy Najemca moze z podnajemcą zawrzeć umowe najmu okazjonalnego?

Reply
Robert 27-08-2017, 14:51

A jak się wynajmuje parze? (nie małżeństwu tylko nieformalnej parze). To wtedy trzeba podpisać 2 oświadczenia o egzekucji? Czy może to być na 1 oświadczeniu i koszt 1? Orientuje się Pan?

Reply
ydc99 27-08-2017, 18:17

Zawsze oświadczenie o poddaniu się egzekucji podpisują wszyscy pełnoletni najemcy. W innym przypadku, ten najemca, który nie podpisze świadczenia o poddaniu się egzekucji, będzie musiał być wyeksmitowany z mieszkania drogą sądową.

Reply
jml 25-09-2017, 22:29

Tutaj są pomylone ustępy
Jest:
6. Niezależnie od czynszu najmu, Najemca będzie pokrywał koszty eksploatacyjne dotyczące mediów określonych w ust. 4, po przekroczeniu limitów określonych w ust. 3, według następujących zasad:
Powinno być:
6. Niezależnie od czynszu najmu, Najemca będzie pokrywał koszty eksploatacyjne dotyczące mediów określonych w ust. 5, po przekroczeniu limitów określonych w ust. 4, według następujących zasad:

W kolejnych punktach ustępu 6 podobny błąd.

Reply
Agata 18-10-2017, 10:06

a czy można podpisać umowę najmu okazjonalnego dla mieszkania ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu?

Reply
Ewelina 24-10-2017, 15:13

Do 5.1 dodałabym: Nie usuwania wyposażenia Lokalu bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego
Do 5 dodałabym punkt: Najemca zobowiązany jest bezwarunkowo udostępnić bezzwłocznie przedmiot lokalu pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej.
Do 5 dodałabym punkt: Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie Najemcy, jak również za skutki nieprzestrzegania przepisów BHP i ppoż.
Do 5 dodałabym punkt: Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za niewykonanie obowiązków wynikających z Umowy, spowodowanych z wyłącznej winy osób trzecich. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie zaistnienia dla Najemcy szkód spowodowanych niedostarczeniem przez właściwe służby komunalne wody, energii cieplnej i elektrycznej do budynku.
Do 5 dodałabym punkt: Indywidualnie Najemcy oświadczają, ze są stanu wolnego . Zobowiązują się bezzwłocznie o poinformowaniu Wynajmującego w przypadku zmiany stanu cywilnego.
Do 7.2 dodałabym: Najemca nie wpłacił kaucji gwarancyjnej zgodnie z postanowieniami powyższymi lub też nie uzupełnij jej do pierwotnej wysokości.
Do 7 dodałabym punkt: Strony zgodnie oświadczają, że po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej umowy Najemcy nie będzie służyło roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z pracami adaptacyjnymi wprowadzonymi w Przedmiocie Najmu ulepszeniami, na które Najemca miał obowiązek uzyskać pisemną zgodę Wynajmującego.
Do 7 dodałabym punkt: Najemca zobowiązany jest do posprzątania Przedmiotu Najmu .
Do 7 dodałabym punkt: W okresie od dnia dostarczenia wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron do dnia, w którym nastąpi zwrot Przedmiotu najmu, Najemca jest zobowiązany umożliwić Wynajmującemu prezentację Przedmiotu najmu kolejnym potencjalnym najemcom, po uprzednim każdorazowym ustaleniu terminu prezentacji z Najemcą.
Do 10 dodałabym punkt: Strony niniejszej umowy zobowiązują się wzajemnie do informowania o każdorazowej zmianie danych osobowo-adresowych – z tym skutkiem, że w przypadku naruszenia tego obowiązku korespondencja kierowana według ostatnich znanych danych i pod ostatnio znany adres korespondencyjny będzie uważana za skutecznie doręczoną. Korespondencję uważa się za skutecznie doręczoną także w przypadku, gdy adresat odmówi jej przyjęcia.

Mam nadzieję że pomogłam

Reply
Wioletta 09-01-2018, 23:20

Proszę o odpowiedz czy dojdzie do eksmisji w przypadku jeżeli najemca zmieni i nie poinformuje wynajmującego o zmianie adresu podanego w przypadku poddania się egzekucji opuszczenia mieszczania

Reply

Leave a Reply

Zapisz się na newsletter Wynajmistrz.pl!