12 kwietnia Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z 18 marca o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Weszła ona w życie 20 maja 2010 roku.

Dla właścicieli wynajmowanych mieszkań istotny jest artykuł 3, zmieniający ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Tak jak już pisałem w tej notce, dzięki tej zmianie właściciel mieszkania zaczynający wynajem mieszkania w trakcie roku podatkowego moze złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu. Poprzednie przepisy mówiły, że oświadczenie trzeba było złożyć najpóźniej na dzień przed uzyskaniem pierwszego przychodu z najmu. W praktyce oznaczało to, że trzeba było o tym pomyśleć przed podpisaniem umowy najmu, bo inaczej traciło się możliwość rozliczania ryczałtem (bo najczęściej przy podpisywaniu umowy pobiera się kaucję oraz czynsz za pierwszy miesiąc).

Wzór oświadczenia o wyborze formy opodatkowania opublikowałem w tej notce.