19 lutego br. Sejm zdecydowaną większością głosów (poparło go 418 z 418 głosujących posłów) przyjął w całości projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Dla właścicieli wynajmowanych mieszkań istotna jest jedna zmiana ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (patrz druk sejmowy nr 2696, strona nr 5).

Dzięki tej zmianie, właściciel mieszkania zaczynający wynajem mieszkania w trakcie roku podatkowego będzie mógł złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu. Obecnie przepisy mówią, że oświadczenie trzeba złożyć najpóźniej na dzień przed uzyskaniem pierwszego przychodu z najmu. W praktyce oznacza to, że trzeba o tym pomyśleć przed podpisaniem umowy najmu, bo inaczej straci się możliwość rozliczania ryczałtem (bo najczęściej przy podpisywaniu umowy pobiera się kaucję oraz czynsz za pierwszy miesiąc).

Zmiana może nie jest bardzo duża, ale powinna ucieszyć właścicieli mieszkań zaczynających wynajem. Oczywiście, teraz ustawą zajmie się Senat, więc zanim cały proces legislacyjny dobiegnie końca (miejmy nadzieję, że tak się stanie), upłynie jeszcze trochę czasu.