Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Poradnik w 100% praktyczny. Edycja 2014. Dzisiaj tylko krótka informacja dla osób, które preferują papierowe wersje książek. Dysponuję pewną liczbą papierowych egzemplarzy mojego poradnika „Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Poradnik w 100% praktyczny. Edycja 2014”.

Poradnik jest dostępny pod adresem www.podatekodwynajmu.pl.