Dzisiaj tj. 8 stycznia Prezydent podpisał ustawę z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Wprowadza ona wiele zmian w obszarze wynajmu m.in. reguluje kwestię najmu okazjonalnego. Jednak jedną z istotniejszych kwestii jest zmiana stawki ryczałtu płaconego od przychodów z najmu. Od 1 stycznia osoby, które zdecydują się wybrać tę formę opodatkowania, będą płacić 8,5%, niezależnie od wysokości przychodów (dotychczas powyżej 4000 Euro stawka podatku rosła do 20%).

Porównanie podatku płaconego na zasadach ogólnych oraz ryczałtem przedstawiłem w poprzedniej notce, wraz z plikiem XLS do samodzielnego porównania dla indywidualnego przypadku.  W związku z tym, że Prezydent, szczęśliwie, podpisał ustawę, część moich wyliczeń, dotycząca ryczałtu na starych zasadach, traci oczywiście znaczenie.