PIT-28 – przykład wypełnienia

Poniżej znajdziesz przykład wypełnienia formularza PIT-28 (w wersji 22) za 2019 rok dla osoby rozliczającej najem ryczałtem. W momencie tworzenia tego przykładu (styczeń 2020) nie było jeszcze wersji 22 formularza PIT-28 w wersji interaktywnej, więc posłużyliśmy się wersją do wypełnienia ręcznie.

PIT-28 (ściągnij wypełniony przykład)

Formularze PIT-28 w wersji interaktywnej znajdziesz tutaj.

Formularze PIT-28 w wersji do druku znajdziesz tutaj.

Przykład pochodzi z książki:

Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Poradnik w 100% praktyczny.

i możesz ją zakupić tutaj:

http://podatekodwynajmu.pl/