Mzuri CFI 2

Dzień dobry,

Na tej stronie znajdziesz szczegółowe informacje na temat możliwość grupowego inwestowania w nieruchomości za pośrednictwem Mzuri CFI 2. Poniżej znajdziesz:

  • szczegółowe informacje na temat inwestycji,
  • instrukcje, w jaki sposób możesz przystąpić do Mzuri CFI 2.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji

W tym pliku znajdziesz wszelkie informacje na temat inwestycji. Od przeczytania tej prezentacji zacznij, a jeśli Cię zainteresuje, przeczytaj pozostałe pliki.

Akt założycielski Mzuri CFI 2, czyli po prostu umowa Spółki.

Strategia inwestycyjna Mzuri CFI 2.

Polityka wypłacania dywidendy.

Różne pytania i odpowiedzi. Ten plik warto przejrzeć jako drugi (po przeczytaniu pierwszej prezentacji) – odpowiada na wiele pytań, które pojawiają się podczas czytania oferty.

W jaki sposób przystąpić do inwestycji

Procedura przystąpienia do Mzuri CFI 2 jest prosta. Co należy zrobić:

(uwaga, żeby nabyć udziały w cenie nominalnej, poniższą procedurę należy zakończyć przed 30 września 2015 roku!)

  1. Wypełnij i wydrukuj umieszczoną poniżej Przedwstępną Umowę Objęcia Udziałów.
  2. Podpisz ją, pamiętając też o tym, żeby umieścić parafki na każdej stronie. Uwaga, integralną częścią umowy jest też załącznik nr 1 (wzór pełnomocnictwa), więc jego też wydrukuj i parafuj.
  3. Zeskanuj podpisaną i parafowaną umowę (wraz z załącznikiem) i wyślij na: cfi2@mzuricfi.pl. Alternatywnie, możesz dwa podpisane i wydrukowane egzemplarze umowy wysłać pocztą na: Mzuri CFI 2, ul. Batorego 20/15, 02-591 Warszawa.
  4. Mzuri CFI 2 odeśle Ci umowę podpisaną przez Spółkę.
  5. Po otrzymaniu umowy podpisanej przez Mzuri CFI 2 w ciągu 5 dni wpłać kapitał w wysokości wybranej przez Ciebie na konto Mzuri CFI 2 podane w Przedwstępnej Umowie Objęcia Udziałów.
  6. W ciągu 14 dni od otrzymania podpisanej umowy od Mzuri CFI 2 udaj się do dowolnego notariusza (w dokumencie z prezentacją oferty powyżej znajdziesz na stronie nr 48 listę polecanych kancelarii notarialnych w głównych miastach Polski) i podpisz notarialnie pełnomocnictwo będące załącznikiem do umowy. Dostarcz oryginał tego pełnomocnictwa do Mzuri CFI 2, ul. Batorego 20/15, 02-591 Warszawa. Możesz to pełnomocnictwo dostarczyć osobiście lub wysłać kurierem/pocztą.

 

Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne dokumenty:

Przedwstępna Umowa Objęcia Udziałów <- tę umowę należy wypełnić, podpisać i wysłać skan mailem na cfi2@mzuricfi.pl (lub 2 papierowe egzemplarze pocztą na adres wspomniany wyżej).

Załącznik nr 1 – Wzór pełnomocnictwa <- załącznik do umowy – ten dokument też należy wydrukować i parafować przed dołączeniem do umowy. Oprócz tego należy go wykorzystać do podpisania pełnomocnictwa u notariusza.

Instrukcja wypełnienia Przedwstępnej Umowy Objęcia Udziałów <- szczegółowe informacje, jak wypełnić umowę objęcia udziałów.

 

Kliknij tutaj, żeby ściągnąć wszystkie powyższe dokumenty w jednym pliku ZIP.