Ostatnio otrzymuję bardzo dużo pytań dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) i tego, czy obowiązek wysyłania JPK dotyczy najmu. W tym artykule postaram się wyjaśnić podstawowe kwestie związane z JPK, istotne dla osób wynajmujących mieszkania.

JPK_VAT dla podatników VAT czynnych

Zgodnie z Ordynacją podatkową, od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT (także ci niemający statusu przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) są objęci obowiązkiem comiesięcznego przekazywania – bez wezwania – ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w postaci elektronicznej, tj. plików JPK_VAT Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Obowiązek przekazywania JPK_VAT wynika z art. 82 ust. 1b Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji o prowadzonej ewidencji. Znaczna część podatników tj. duże, średnie i małe firmy, realizuje już ten obowiązek, a od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten objął także najmniejsze firmy – mikroprzedsiębiorców.

Zgodnie z powyższym, obowiązek przekazywania JPK_VAT dotyczy podatników VAT czynnych, którzy prowadzą ewidencje VAT przy użyciu programów komputerowych. Od 1 stycznia 2018 do Ustawy o VAT został dodany art. 109 ust. 8a, który mówi, że ewidencja VAT prowadzona jest w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Nie ma więc możliwości „wywinięcia się” od przesyłania JPK_VAT przez podatników VAT czynnych (nawet jeśli nie są przedsiębiorcami).

Oznacza to, że jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, to, niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą czy nie (w rozumieniu Ustawy o PIT czy też Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), a także niezależnie od tego, jak rozliczasz najem (w ramach najmu prywatnego ryczałtem, na zasadach ogólnych czy w ramach działalności gospodarczej), masz obowiązek od tego roku wysyłać JPK_VAT.

Jak przekazywać JPK_VAT?

Przekazywanie JPK_VAT odbywa się w trybie miesięcznym (do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni), nawet jeśli VAT rozliczamy w trybie kwartalnym. Nie zwalnia to nas jednak od obowiązku składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Oczywiście składane deklaracje VAT-7/VAT-7K muszą uzgadniać się ze składanymi JPK_VAT.

Podstawowe informacje o JPK i jego wysyłce znajdziesz na tej stronie MF.

Pozostałe struktury JPK

W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, istnieje obowiązek przekazania innych struktur JPK na żądanie organów podatkowych (art. 193a ust. 1 Ordynacji podatkowej). Od 1 lipca 2018 r. obowiązek ten jest niezależny od wielkości przedsiębiorstwa (małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa obowiązek ten obejmował już wcześniej).

Te inne od JPK_VAT struktury to: księgi rachunkowe (JPK_KR), wyciąg bankowy (JPK_WB), magazyn (JPK_MAG), faktury VAT (JPK_FA), podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), ewidencja przychodów (JPK_EWP). Ten obowiązek dotyczy także tych przedsiębiorców, którzy nie są podatnikami VAT czynnymi.

Moim zdaniem powyższy obowiązek przesyłania na żądanie pozostałych struktur JPK nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie będących czynnymi podatnikami VAT, wynajmujących komuś nieruchomości i rozliczających się w ramach tzw. najmu prywatnego.

Zapraszam do komentowania. Na pewno będę jeszcze ten artykuł uzupełniał i aktualizował.