3 sposoby na uniknięcie kasy fiskalnej w najmie w 2015 roku

Kasa fiskalna w najmieArtykuł 111 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (czyli tzw. Ustawy o VAT) mówi:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Co oznacza ten zapis dla Ciebie, czyli właściciela/właścicielki wynajmowanych mieszkań? Mniej więcej tyle:

Jeśli wynajmujesz mieszkanie na rzecz osób fizycznych, to masz obowiązek posiadać kasę fiskalną i rejestrować na niej swoje przychody z najmu.

Chyba że skorzystasz z jednego z dostępnych zwolnień. W tym artykule napiszę właśnie o tych zwolnieniach. Będą też inne praktyczne rady związane z tym tematem.

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2013 i 2014 były określone przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Pisałem o nich w poprzednim artykule o kasach fiskalnych.

4 listopada 2014 roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które określa zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015 – 2016.

Data wejścia rozporządzenia w życie to 1 stycznia 2015 r.

Nowe rozporządzenie ograniczyło liczbę podatników, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia. Przykładowo, od 2015 roku kasy fiskalne powinny pojawić się w warsztatach samochodowych i miejscach wymiany/napraw opon, u lekarzy, dentystów, prawników, doradców podatkowych, w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Porównując jednak nowe rozporządzenie z listopada 2014 roku z poprzednim rozporządzeniem z listopada 2012 roku pod kątem zwolnień dla osób wynajmujących mieszkania, wydaje się, że nie ma żadnych zasadniczych zmian.

Nadal właściciele wynajmowanych mieszkań mogą uniknąć obowiązku posiadania kasy fiskalnej na podstawie jednego z trzech zwolnień.

Zwolnienie 1: obrót poniżej 20 000 zł

Art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Jeśli zaczęliśmy najem w poprzednim roku podatkowym, to nasz limit zmniejsza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia najmu.

Dodatkowo, pkt 2 ww. artykułu dotyczy podatników rozpoczynających najem po 31 grudnia 2014 r. – zwolnienie uzyskamy, jeżeli przewidywany przez wynajmującego obrót nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Dla przykładu, jeśli zaczynamy najem w październiku, to limit w danym roku podatkowym będzie wynosił 5000 zł (3/12 rocznego limitu).

Jeśli więc z wynajmu dla osób fizycznych osiągasz nie więcej niż 20 000 zł rocznie, nie musisz martwić się kasą fiskalną.

Zwolnienie 2: dokumentowanie całości obrotu fakturą

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W załączniku tym znajdziemy:

  • w pozycji 26 – wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  • w pozycji 27 – usługi związane z obsługą rynku nieruchomości.

Niemniej, art. 2 ust. 2 rozporządzenia mówi, że powyższe zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dostawa towarów i świadczenie usług w całości zostały udokumentowane fakturą.

Tak więc Twój wynajem będzie zwolniony, jeśli wystawisz wszystkim najemcom na całość przychodu faktury.

Przypominam, że od 2014 roku właściciele wynajmowanych mieszkań nie wystawiają już rachunków, ale faktury. Jeśli jest to najem lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne, to można zastosować stawkę VAT ZW (zwolnione), dodając na fakturze podstawę zwolnienia (art. 43 ust. 1 pkt 36 Ustawy o VAT).

Zwolnienie 3: wpłaty najemców w całości na konto (+ dobrze opisany przelew)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 oraz opisem pozycji nr 38 załącznika do rozporządzania zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zadbaj więc o to, żeby wszyscy najemcy (bez wyjątku) wpłacali Ci czynsz najmu na Twoje konto, prawidłowo opisując przelew, a nie będziesz martwić się kasą fiskalną.

A co to znaczy prawidłowy opis przelewu?

Rozporządzenie mówi, że z dowodów dokumentujących zapłatę powinno jednoznacznie wynikać „jakiej konkretnie czynności dotyczyła”.

Proponuję poinstruować najemców, żeby opisywali przelewy np. „czynsz najmu za miesiąc styczeń 2015, ul. Mickiewicza 61, Warszawa”. Gdy wpłaty w imieniu najemcy dokonuje ktoś inny niż najemca, powinien on dodać w tytule przelewu, za kogo tej wpłaty dokonuje np. „za Adama Nowaka”.

Częstą praktyką jest pobranie gotówką kaucji oraz czynszu za pierwszy miesiąc najmu przy podpisaniu umowy najmu. Takie działanie uniemożliwia nam jednak skorzystanie ze zwolnienia nr 3. Tak więc w takiej sytuacji sugeruję, żeby poprosić najemcę o wpłatę czynszu najmu na nasze konto (o ile, oczywiście, chcesz skorzystać ze zwolnienia nr 3).

Podsumowanie

Przypominam, że, aby uniknąć obowiązku ewidencji przychodu z najmu przy zastosowaniu kasy fiskalnej, wystarczy wykorzystać jedno z ww. zwolnień. Nie ma potrzeby spełniać wszystkich trzech.

Warto też zwrócić uwagę, że jeśli przyjmiemy od kogoś gotówkę za jeden miesiąc, nie wystarczy na tę jedną kwotę wystawić faktury, żeby skorzystać ze zwolnienia nr 2. Wykorzystanie zwolnienia nr 2 wymaga wystawiania faktur na całość obrotu! Tak więc jednokrotne przyjęcie gotówki wymusza na nas wystawianie faktur dla wszystkich najemców za wszystkie miesiące.

A co jeśli handlujesz mieszkaniami?

Jeden z moich znajomych opowiedział mi ostatnio, że urzędnik w Urzędzie Skarbowym, dowiedziawszy się, że mój znajomy sprzedał właśnie mieszkanie w ramach działalności gospodarczej, zaczął się zastanawiać, czy przypadkiem nie powstał u niego obowiązek korzystania z kasy fiskalnej.

Dla porządku wspomnę więc też o zwolnieniu z kasy fiskalnej dla osób dokonujących dostawy nieruchomości.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 oraz opisem pozycji nr 36 załącznika do rozporządzania zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., dostawę nieruchomości. Dostawa nieruchomości oraz sprzedaż środków trwałych nie jest liczona do limitu, o którym mowa w zwolnieniu nr 1 (art. 2 ust. 4 Rozporządzenia).

Jeśli masz jakiś komentarz, przykre doświadczenia związane z kasą fiskalną i urzędem skarbowym, albo inny pomysł czy opinię na ten temat – gorąco zapraszam do komentowania poniżej.

Podoba Ci się ten wpis? Podziel się tym ze znajomymi:

91 Comments

Tomek 12-11-2014, 10:31

Witam,
„Nie dłużej niż jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r” czy to oznacza że od 1 stycznia 2017 w świetle nowego rozporządzenia te zwolnienia będą nie aktualne i powstanie obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Reply
Grzegorz Grabowski 12-11-2014, 10:38

Tomek,
Tak jak poprzednie rozporządzenie obowiązuje w 2013 i 2014, tak to nowe obowiązuje w 2015 i 2016 roku. Najprawdopodobniej po koniec 2016 roku MF wyda kolejne rozporządzenie na kolejne 2 lata, ale tam warunki zwolnień mogą być już inne np. z mniejszym limitem. Trudno w tym momencie wyrokować.

Reply
Tomek 12-11-2014, 12:29

Dziękuję za odpowiedź. Nie wiedziałem że rozporządzenie jest ważne 2 lata. Kolejna rzecz, którą należy śledzić dla własnego bezpieczeństwa.

Reply
Łukasz 15-11-2016, 01:26

czy coś już wiadomo o ustaleniach MF na 2017?

Reply
Grzegorz 19-12-2014, 16:17

Witam Panie Grzegorzu
W aspekcie zwolnienia nr 3 czy nadal obowiązuje że przy najmie prywatnym objętym ryczałtem że nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, warunkiem jest jednak, aby umowa określała kwotę czynszu najmu. Pytanie moje wynika, ponieważ wpłaty najemcy dokonują gotówką i chciałbym się upewnić czy US nie będzie wymagał ich udokumentowania.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź

Reply
Andrzej 16-05-2015, 10:00

Moim zdaniem, gdy otrzymujemy wpłaty gotówką konieczne jest ewidencjonowanie (nie mówię o ewidencji na kasie fiskalnej) wpłat. Potrzebujemy jej np. do celów podatku dochodowego (także ryczałtowego), określenia czy przekraczamy próg 20 tys, etc.
Sama umowa nie wystarczy. Dochód lub brak dochodu z najmu np może wynikać nie np z umowy. Np wliczenie kaucji jako opłata za ostatni miesiąc albo opóźnienia w opłacie za najem. Np. zamiast 10 grudnia ktoś wpłaci opłatę za najem 10 stycznia. I w związku z tym np. przekroczymy lub nie przekroczymy próg 20 tys. w danym roku. Umowa nie mówi o tym kiedy otrzymuje Pan wpłatę.
Dlatego moim zdaniem ewidencja jest konieczna.

W przypadku opodatkowania ryczałtem ewidencja może być bardzo prosta np w postaci rejestru wpłat. Dokumentacją jest umowa, która mówi że najemca miał wpłacić kwotę X np do 10. A rejestr mówi o tym kiedy wpłata została dokonana.

Nie wiem dlaczego wynajmujący boją się prowadzić ewidencję. Wiem że to jest pracochłonne, ale korzystając z systemów internetowych do rozliczania najmu automatycznie rejestrowane są należności, a wynajmujący tylko klika np. na telefonie kiedy nastąpiła wpłata, a gdy najemca chce fakturę to ją wystawia z systemu.

Można tez korzystać z usług np. wynajmistrza albo innych biur księgowych jeżeli nie chcemy prowadzić ewidencji sami.

Z praktyki wiem że lepiej mieć ewidencję gdy przyjdzie kontrola z US.

Reply
Magda 12-11-2014, 10:45

Czy powyższe zasady mają zastosowanie do najmu prywatnego tj nie prowadzę działalności gospodarczej wynajmuje mieszkanie i rozliczam się formą ryczałtową

Reply
Grzegorz Grabowski 12-11-2014, 10:50

Magdo, tak, to dotyczy każdego podatnika. Forma rozliczenia najmu (zasady ogólne czy ryczałt) nie ma tutaj znaczenia.

Reply
Jan 12-11-2014, 10:57

Czy zatem osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i opodatkowująca dochody z najmu ryczałtem (8,5%) może wystawiać faktury? Jeżeli tak to na jakiej zasadzie? Czy (niegdysiejsza) zasada, że f-ry VAT mogą wystawiać tylko płatnicy podatku VAT nie jest już aktualna?

Reply
Grzegorz Grabowski 12-11-2014, 11:10

Jan,
Tak, taka osoba może wystawiać faktury. Będą to faktury ze stawką ZW. To się zmieniło od 2014 roku.

Reply
Jan 12-11-2014, 13:28

Dzięki za odpowiedź.
Nie mam obecnie czasu, aby dogłębnie przewertować odpowiednie przepisy, mam jednak wątpliwość czy prawo wystawiania f-r VAT dotyczy także osób, które nie są przedsiębiorcami (nie mają zgłoszonej działalności gospodarczej)? Osoba fizyczna prowadząca najem bez rejestracji działalności gospodarczej (płacąca ryczałt 8,5%) w myśl przepisów podatkowych nie jest – jak rozumiem – przedsiębiorcą. Czy więc, aby na pewno i jej przysługuje prawo do wystawiania f-r VAT?

Reply
Grzegorz Grabowski 13-11-2014, 01:25

Jan,
Ustawa o VAT (w której określone są zasady wystawiania faktur) definiuje działalność nieco szerzej i w jej świetle najem jest działalnością. I osoba fizyczna (nie mająca zgłoszonej dg) może wystawiać faktury. Tak jak można być „vatowcem” nie mając zarejestrowanej dg.

Reply
Salemka 13-11-2014, 13:19

A co w przypadku, gdy w 2014 roku wynajmujący wystawiał Rachunki zamiast Faktur VAT, musi to jakoś skorygować ???

Jan 13-11-2014, 13:58

Dzięki za odpowiedź! To prawda co piszesz o innym podejściu Ustawy o VAT do dg. Od paru lat nie mam potrzeby śledzić zmiany w przepisach podatkowych. Dzięki Twojemu blogowi nieco uaktualniłem moją wiedzę. Dzięki!!

Sławomir 12-11-2014, 11:07

Jeśli przekraczamy obrót 20.000,- zł na rok i wpłaty za sam czynsz będą dokonywane przelewem z prawidłowym opisem to czy nadal jesteśmy zwolnieni z posiadania kasy fiskalnej? Czy można opłaty za media rozliczać gotówką a sam czynsz przelewami? Czy kaucja może być pobrana gotówką czy tylko wpłacona przelewem?

Reply
Grzegorz Grabowski 12-11-2014, 11:13

Sławomir,
Patrz zwolnienie nr 3. Co do mediów, to zapewne zależy od umowy. Wg mnie kaucja może być pobrana gotówką, ponieważ z punktu widzenia podatkowego kaucja nie stanowi przychodu. Choć na wszelki wypadek, jeśli to możliwe, również kaucję pobierałbym przelewem. Przy rozliczeniu kaucji, jeśli jakąś część z niej zatrzymasz na pokrycie np. zaległości albo zniszczeń, to wtedy ta część stanowi przychód.

Reply
Jan 12-11-2014, 12:29

„…Przy rozliczeniu kaucji, jeśli jakąś część z niej zatrzymasz na pokrycie np. zaległości albo zniszczeń, to wtedy ta część stanowi przychód.”
Jeżeli ryczałtowiec (8,5%) zatrzyma część kaucji na pokrycie zaległych płatniczych za czynsz (i ewentualnie karnych odsetek od tej zaległości) to niewątpliwie należy potraktować to jako przychód i odprowadzić podatek dochodowy. Jeżeli jednak są to zaległości z tytułu opłat za media – jak rozumiem nie jest to przychód i z tego tytułu obowiązek podatkowy nie powstanie. Przy potrąceniu przez ryczałtowca części kaucji za zniszczenia (ponad normalne zużycie) wg mnie obowiązek podatkowy również nie powstanie. Ponieważ nie ma przychodu (wzbogacenia) a jedynie przywrócenie stanu posiadania z przed szkody (zniszczenia).

Reply
Grzegorz Grabowski 13-11-2014, 01:27

Co do pokrycia z kaucji zaległości za media – wg mnie to zależy od zapisów umowy. Co do pokrycia kosztów zniszczeń – wg mnie może powstać przychód. Ale to dłuższy temat ;-)

Reply
Mariola 12-11-2014, 12:15

Grzegorz,
a jeśli kaucja została pobrana gotówką, to de facto nie mogę z niej bezpiecznie skorzystać, tylko powinnam oddać w całości?

Reply
Karol 12-11-2014, 12:40

Jeżeli spełniam jeden z trzech warunków to nie muszę mieć kasy i nie płacę VATu wcale, tak? Nawet jeżeli mam działalność gospodarczą. Co, jeżeli kupię meble do mieszkania, odliczam VAT od czegoś?

Reply
Grzegorz Grabowski 13-11-2014, 01:29

Karolu, to są zwolnienia dot. kasy fiskalnej. VAT to oddzielny temat. Przykładowo, odliczanie VAT-u od mebli będzie możliwe, jeśli np. wynajmujesz lokal użytkowy i naliczasz VAT najemcy.

Reply
marek 12-11-2014, 12:41

Kaucję zabezpieczasz i rozliczasz, jeżeli ci najemca coś zmiszczy

Reply
Jan 12-11-2014, 12:46

‚Proponuję poinstruować najemców, żeby opisywali przelewy np. „czynsz najmu za miesiąc styczeń 2015, ul. Mickiewicza 61, Warszawa”.’
Proponowałbym powyższy opis – mniemam bez uszczerbku dla jego formalnej treści – nieco skrócić: „czynsz za styczeń 2015, ul. Mickiewicza 61, Warszawa”.
Słowo czynsz samo w sobie oznacza zapłatę z tytułu czynszu lub dzierżawy, może więc wg mnie być w opisie przelewu pominięte.
Tym bardziej „miesiąc styczeń” można (a być może nawet należy) skrócić do samej nazwy konkretnego miesiąca.
Ja w swojej praktyce format: „czynsz za miesiąc bieżący, ul. Mickiewicza 61, Warszawa” – w ten sposób umożliwiam moim lokatorom korzystanie ze stałego zlecenia, a więc bez konieczności w każdym miesiącu zlecania oddzielnego przelewu z aktualizowanym opisem miesiąca. Takie rozwiązanie leży mniemam w interesie obu stron.

Reply
Grzegorz Grabowski 13-11-2014, 01:30

Jan, bardzo dobre uwagi :-) Dzięki!

Reply
Piotr 09-05-2015, 12:26

Witam,
A czy moge napisac w tytule przelewu „Czynsz zgodnie z umowa najmu Nr………”?? W razie puzniejszych roszczen papiery sa do wgladu.

Reply
Gosia 18-11-2014, 10:06

Witaj,
W zwolnieniu nr 1 „Jeśli zaczęliśmy najem w poprzednim roku podatkowym, to nasz limit zmniejsza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia najmu”. I tu mam dylemat czy limit 20000 liczy się od początku najmu np. w moim wypadku od 2012 roku czy według trwania rozporządzenia czyli 2013 i 2014 a potem 2015 i 2016? do tej pory myślałam, że konto zeruje się wraz z nowym rokiem kalendarzowym

Reply
Asia 18-11-2014, 13:31

ja to rozumiem że się zeruje, ale jak zaczynasz wynajem przykładowo 3 ostatnie miesiące roku to twój limit nie jest 20 tys tylko 3/12 z tych 20 tys a więc 5tys – bo 20 tys przysługuje na cały rok

Reply
Asia 18-11-2014, 12:36

To kiedy powinnam była założyć kasę fiskalną jeśli wynajmuję 2 mieszkania każde po ok 1500zł – jedno zaczęłam wynajmować we wrześniu 2012 a drugie w listopadzie 2013r. Niestety zdążyłam pobrać już w tym roku gotówkę za pierwszy miesiąc najmu nowego klienta no i przekroczyłam obrót w 2014 20 tys.
Co teraz zrobić. Może wydrukować wstecz faktury dla moich klientów indywidualnych, ale od kiedy?

Reply
Asia 18-11-2014, 12:38

dodam że nie płacę podatku bo korzystam z odliczeń kosztów i koszty są na razie wyższe od dochodu

Reply
Maciej Kordulewski 18-11-2014, 23:57

Ja na szczęście od zawsze załatwiam wszystko przez przelewy. Gorzej, jeżeli chodzi o ich tytułowanie przez najemców. Trzeba będzie wszystkich dokładnie poinstruować.

Reply
mpl 25-11-2014, 13:47

Pytanie – czy te 3 zwolnienia o których piszesz działają tylko w przypadku najmu mieszkań? Czy jeśli np. sprzedaję jakieś produkty na allegro i mam wszystkie płatności na konto i wszystkie są dobrze opisane (korzystam z systemu płatności allegro) to oznacza to że też nie muszę mieć kasy fiskalnej?

Reply
Grzegorz Grabowski 13-01-2015, 10:44

Marcin, te powyższe zwolnienia dotyczą najmu. Dla innej działalności trzeba ponownie zajrzeć do rozporządzenia i przeanalizować, z którego zwolnienia można skorzystać.

Reply
ula 27-11-2014, 19:12

Dlaczego Panie Grzegorzu od początku 2014r (tak jest w wyjaśnieniu do artykułu)osoba fizyczna nie może wystawiać już rachunków za najem tylko faktury z VAT zwolnionym – prośba o podstawę prawną. A nie dotyczy to dopiero 2015 roku?

Reply
Grzegorz Grabowski 13-01-2015, 10:48

Od 1 stycznia 2014 zmieniła się Ustawa o VAT.
Od tego roku, wynajmując lokale prywatnie, wystawiasz FAKTURY
(art. 106b ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług). Aczkolwiek poprawnie wystawiony rachunek również spełnia wymagania faktury i jest fakturą ;)
Możesz jednak tego nie robić:
- jeśli wynajmujesz lokal osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (art. 106b ust. 1 pkt 1 Ustawy o o podatku od towarów i usług),
- jeśli świadczysz usługi zwolnione od podatku VAT (art. 106b ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług).
Większość osób wynajmujących komuś prywatnie mieszkania spełnia obydwa warunki, bo wynajmują osobom prywatnym lokale mieszkalne na cele mieszkaniowe, co jest usługą zwolnioną z VAT (zgodnie z art. 43 ust. 1 punkt 36 Ustawy o podatku od towarów i usług).
W obydwu przypadkach masz jednak obowiązek wystawienia faktury, jeśli Twój najemca jej zażąda w ciągu 3 miesięcy.
Jeśli zażąda faktury po upływie 3 miesięcy, nie musisz, ale możesz wystawić mu fakturę.

Reply
Maciej Ziąbrowski 29-11-2014, 20:18

Panie Grzegorzu,
Około tygodnia temu wysłałem do pana mail’a z pytaniami dotyczącymi interpretacji wybranych zagadnień z poradnika który u Pana zakupiłem.
Niestety do dnia dzisiejszego nie dostałem żadnej informacji zwrotnej.
Będę zobowiązany za pilną odpowiedź.

Reply
Wojciech 03-12-2014, 11:46

A jak do posiadania kasy ma się pkt 26 załącznika do rozp. o kasach „czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania – Wynajem i usługi zarzadzania nieruchomościami własnymi i dierżawionymi”?

Reply
Grzegorz Grabowski 13-01-2015, 10:50

Wojciech, patrz zwolnienie nr 2. Punkt 26 jest tam opisany.

Reply
Jacek 05-12-2014, 16:49

Mam do Pana Grzegorza i do Was nurtujące mnie pytanie bo może ktoś się nad tym zastanawiał?

Czy jeśli wynajmujący-ryczałtowiec przekroczy próg 20 tys. zl w ciągu roku ale są jednocześnie wystawiane faktury za każdą wpłatę (żeby nie musieć kupować kasy fiskalnej) to czy obowiązek zapłaty zaliczki na podatek ryczałtowy powstaje nadal z chwilą wpływu należności, czy też może trzeba wystawiać faktury zgodnie z treścią zawartej umowy najmu oraz konsekwentnie płacić podatek nawet wtedy, gdy najemca nie zapłaci jak przy rozliczeniach na zasadach ogólnych?

Innymi słowy, czy ewidencjonowanie przychodów fakturami nie wyklucza kasowego rozliczania sie z przychodów?

Z góry dziękuję za komentarze.

Reply
Just 15-12-2014, 15:28

Proszę o pomoc?Czy jeśli moi najemcy płacą mi czynsz na moje konto ( zawsze) a media
1.w jednym przypadku bezpośrednio dostawcy , ale faktury są na moje nazwisko
2. w drugim przypadku rozliczam media sama a klienci mi płacą na konto równowartość ( w opisie czynsz+ prąd12/2014)
To czy media z przypadku 2 mam dopisywać do faktury ?
Czy media z przypadku 1,2 są moim dochodem do opodatkowania ?
Chyba się pogubiłam.
Jestem osobą prywatną , ale posiadam i mieszkania i lokal biurowy.Wynajmuję go firmie – nigdzie nie zgłaszałam się do żadnego vat ani nic.Płacą mi za lokal na konto na podstawie umowy najmu…mam lęki że coś robię nie tak :-(

Reply
Robert 17-12-2014, 10:37

To jak wreszcie jest z kasą fiskalną dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej związanej z wynajmem mieszkań? Z artykułu w GW wynika, że takie osoby w ogóle nie mają obowiązku posiadania kas fiskalnych. Z Pańskich wskazówek wynika coś przeciwnego.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17140632,Wynajmujesz_mieszkania__kupujesz_kase_fiskalna___Straszne_.html#BoxBizTxt

Reply
Grzegorz Grabowski 13-01-2015, 10:56

Niestety, wg mnie, niezależnie od tego, którą formę opodatkowania wybierzemy, z punktu widzenia Ustawy o podatku od towarów i usług najem jest działalnością gospodarczą i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czyli tzw. VAT-em (chyba że uzyskamy odpowiednie zwolnienie ). Przykładowo, jak mówi interpretacja podatkowa o sygnaturze ILPP1/443-1103/11-2/NS, „najem jako usługa wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na to czy najem będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.”. Osoba fizyczna może nie prowadzić DG, a rozliczać VAT (sporo osób tak robi kupując apartamenty w miejscowościach turystycznych od developerów, żeby odzyskać VAT zapłacony przy zakupie). Najem prywatny trzeba też wykazywać ze stawką w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, jeśli prowadzi się DG i rozlicza VAT.
Wg mnie obowiązek stosowania kasy rejestrującej dotyczy także osób fizycznych nie prowadzących zarejestrowanej działalności gospodarczej, chyba że skorzystamy z jednego z 3 zwolnień, opisanych wyżej. Co więcej, wg mnie nowe rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2015, niewiele zmieniło sytuację wynajmujących, ponieważ w poprzednim rozporządzeniu zwolnienia dla najmu były podobne.

Reply
PIOTR 17-12-2014, 13:04

Panie Grzegorzu,

Czy może Pan to wyraźnie napisać jeszcze raz, bo od tego co czytam zapiera mi dech: czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej wynajmująca osobie fizycznej własne mieszkanie na cele mieszkalne jest obowiązana posiadać kasę fiskalną? A wystawiać faktury VAT z dopiskiem „zwolnione” też jest zobowiązana?

Reply
Grzegorz Grabowski 13-01-2015, 10:57

Piotr, patrz wyżej – moja odpowiedź dla Uli dot. faktur oraz moja odpowiedź dla Roberta dot. kasy fiskalnej dla osób nie prowadzących DG.

Reply
Agnieszka 20-12-2014, 16:14

witam,czy jeśli zamierzam wynajmować od 1 lub 2.01.2015 roku, ale umowę (ze wzgl na brak obecności jednego z wynajmujących na pocz stycznia) będę podpisywać 30.12 , w której zaznaczone jest, że wydanie mieszkania nastąpi po wpłacie czynszu za 1szy miesiąc i kaucji – to czy przelew musi być z datą styczniową (tylko wtedy na pewno nie dojdzie 1.01 i nie wydam mieszkania) czy może być wysłany w grudniu (aby po prostu doszedł do stycznia) z opisem „czynsz za styczeń 2015″? Jak to się ma wtedy do przychodów za wynajem? Czy jeśli czynsz styczniowy wpłynie mi na konto np 31.12 (ale w styczniu mi nic nie wpłynie) to jak się rozliczyć z fiskusem? Początkowo chciałam pobrać w gotówce te pieniądze, ale czytając powyższy artykuł – nie mogę ze wzgl na warunki uniknięcia kasy fisk. :)

Reply
mm 28-12-2014, 01:14

§ 2. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia
2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.
2. W przypadku podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w poz. 21, 26, 27
i 49 załącznika do rozporządzenia, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dostawa towarów i świadczenie usług w całości zostały
udokumentowane fakturą.

rozporządzenia też należy umieć czytać

Reply
mm 28-12-2014, 01:18

26 ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi

Reply
mm 28-12-2014, 01:19

Ten artykuł zawiera prawdziwe informacje, ale jedną, bardzo istotną, pomija – wyjaśnia „Wyborczej” dr Łukasz Karczyński z Wydziału Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego, doradca podatkowy. – A mianowicie, że te wszystkie uwarunkowania dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą i zajmujących się profesjonalnie wynajmem mieszkań. Jeśli osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, wynajmuje mieszkanie, nie ma mowy o posiadaniu kasy fiskalnej. Co więcej, jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, np. handlową, a jednocześnie wynajmuje swoje prywatne mieszkanie, to też nie rejestruje tego na kasie fiskalnej. Tu chodzi o wynajem jako profesjonalną działalność – podkreśla dr Karczyński.

Read more: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17140632,Wynajmujesz_mieszkania__kupujesz_kase_fiskalna___Straszne_.html#ixzz3N8wfqOm7

Reply
mm 28-12-2014, 01:24

nadinterpretacja prawa też jest bardzo szkodliwa ale zawsze można odwołac się do sądu

Reply
Grzegorz Grabowski 13-01-2015, 10:58

mm, patrz wyżej, moja odpowiedź dla Roberta dot. kasy fiskalnej dla osób nie prowadzących DG.

Reply
mm 28-12-2014, 02:33

Wynajmujący opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów takiej, jak przedsiębiorcy-ryczałtowcy tylko wtedy, gdy wysokość przychodów z wynajmu wynika z umowy zawartej w formie pisemnej. Zatem w przypadku najmu warto zawrzeć umowę na piśmie i określić w niej wyraźnie kwotę przychodów z wynajmu. W przeciwnym wypadku trzeba będzie prowadzić księgowość. Zdecydowana większość podatników zawiera jednak umowy najmu w formie pisemnej, stąd nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów. Wynajmujący ryczałtowiec nie ma również obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia, ma jednak obowiązek prowadzić wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z wynajmem. Więcej o wykazie tutaj.

Reply
Andrzej 16-05-2015, 09:21

MM. Nie za bardzo rozumiem jak osoba nie prowadząca działalności i nie prowadząca ewidencji udowodni przez Urzędem Skarbowym w jakiej wysokości uzyskała przychód do opodatkowania. sama umowa nie wystarczy bo możemy uzyskiwać też dochód nie ujęty w umowie, np. przez potrącenia z kaucji. Gdy prowadzimy wynajem i opodatkujemy go ryczałtem to musimy prowadzić ewidencję. Nie zależnie czy będzie umowa czy nie. I taką interpretację otrzymałem od US. Może być ona w zeszycie czy jednym z dostępnych w internecie systemów do rozliczania najmu.

Sama ewidencja w postaci wyciągów z banków nigdy u mnie działała bo mimo instruowania najemców co należy wpisać w tytule przelewu zawsze znalazł się taki który w jakimś miesiącu wpisał w tytule przelewu np. opata. Albo np przelew zrobił ojciec i napisał „opłata za syna”.

Podobnie jest w przypadku kasy fiskalnej. Najbezpieczniej jest skorzystać z jakiegoś systemu w Internecie i wystawiać faktury. Zwłaszcza że robi się to bardzo prosto w tej chwili.

Reply
M. 06-01-2015, 00:47

Witam Panie Grzegorzu, a czy moglby sie Pan wypowiedziec na temat artykulu z gazety wyborczej, o ktorej jest mowa we wpisie powyzej z dnia 28.12.14 godz.1:19? Czy zgadza sie Pan teraz z opinia, ze osoba, ktora nie prowadzi dzialalnosci gospogarczej i nie zajmuje sie profesjonalnym wynajmem mieszkan nie musi miec kasy fiskalnej nawet jesli nie dotycza sie jej pozostale zwolnienia?

Reply
Radek 11-01-2015, 15:07

Najwyraźniej autor nie chce się ustosunkować do przedstawionych tu wątpliwości…

Reply
Grzegorz Grabowski 13-01-2015, 10:59

M., patrz wyżej – moja odpowiedź dla Roberta dot. kasy fiskalnej dla osób nie prowadzących DG.

Reply
Paweł 07-01-2015, 15:37

Witam
Mam pytanie co się dzieje gdy osoba prywatna wynajmuje swoje mieszkanie firmie.
Czy trzeba mieć kasę fiskalną, czy trzeba wystawiać fakturę, czy wystarczy że firma płaci na konto. Jaką formę opodatkowania zastosować ?

Reply
Mariusz 08-01-2015, 17:29

Dołączam się do pytania, przeczytałem poradnik 2015 i nie wiem czy nie powinienem zmienić sposobu rozliczenia mieszkania. Prowadzę DG na podatku liniowym, nowym najemcą będzie osoba prowadząca DG i chce aby najem był kosztem DG.

Reply
Grzegorz Grabowski 13-01-2015, 11:02

Paweł, niestety, zadałeś 4 pytania, każde wymagałoby długiej odpowiedzi i na które po prostu nie mam możliwości odpowiedzieć. Co do kasy – przeczytaj artykuł powyżej, co do faktur – przeczytaj moją odpowiedź wyżej dla Uli. Co do formy opodatkowania, zajrzyj tutaj:
http://wynajmistrz.pl/podatek-od-najmu-w-2015-ryczalt-czy-na-zasadach-ogolnych-miesiecznie-czy-kwartalnie
Pozdrawiam serdecznie

Reply
Pola 09-01-2015, 20:12

Zwolnienie 2: dokumentowanie całości obrotu fakturą
Witam,
co do zwolnienia nr 2
- jak wystawiac f-re na lokal uzytkowy
- czy dokumentowac f-rami media? (refaktura?)
- czy dokumentowac kaucję i jak (nota?)
- jak dokumentowac rozliczenie koncowe kaucji (na koniec najmu czesc kaucji zaliczona na zaleglosci czynszow ,zniszczenia,media)

Reply
Teresa 11-01-2015, 21:17

w załączniku do rozporządzenie:
„CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA:
ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi”
Czy ja czegoś nie zrozumiałam?

Reply
Grzegorz Grabowski 13-01-2015, 11:02

Teresa, patrz zwolnienie nr 2.

Reply
marlenka 14-01-2015, 14:36

Zwolnienie drugie: dokumentowanie całości obrotu fakturą.
Z jaką datą należy wystawić fakturę?
Prowadzimy najem prywatny na cele mieszkalne , nie mamy działalności gospodarczej, nie jesteśmy płatnikami podatku VAT, więc ogólnie rzecz biorąc nie mamy obowiązku wystawiania faktur. Chcąc jednak uzyskać zwolnienie z obowiązku posługiwania się kasą fiskalną, musimy wystawiać faktury dokumentujące w całości przychód jaki uzyskujemy ze świadczonej przez nas usługi najmu. I tu pojawia się moje pytanie, w związku z powyżej przedstawioną sytuacją, z jaką datą wystawiamy fakturę?
Sugeruje Pan w swoim poradniku, iż powinna być to data upływu terminu płatności (na podst. art. 106i ust. 3 pkt 4 Ustawy o podatku od towarów i usług ), wobec której mam pewne wątpliwości.
Posłużę się przykładem:
Umowa najmu wyznacza termin płatności do 10 dnia każdego miesiąca. Najemca miał kłopoty z zapłatą czynszu za grudzień 2014 (termin płatności do 10 grudnia) i należność została uregulowana dopiero 10 stycznia 2015r.
Wystawiając fakturę z datą 10 grudnia 2014 spełniamy obowiązek dotyczący terminów wystawiania faktur zgodnie z art. 106i ust.3 pkt. 4 ustawy o VAT ( czyli upływ terminu płatności), ale przyczyną dla której winniśmy wystawić fakturę akurat w tej dacie jest powstanie obowiązku podatkowego względem VAT ( czyli upraszczając dzień, w którym zarejestrowany podatnik VAT powinien sobie naliczyć należny podatek od towarów i usług).
Według mnie bardziej wskazaną datą wystawienia faktury jest 10 stycznia 2015, jako data wpływu należności inaczej mówiąc data uzyskania przez nas przychodu. Skoro ubiegamy się o zwolnienie ( mówię tu tylko o zwolnieniu nr 2 zgodnie z artykułem powyżej) z rejestrowania przychodu za pomocą kasy fiskalnej, to musimy ewidencjonować przychód za pomocą faktur (wspomina Pan o tym w artykule powyżej, cytuję „ Tak więc Twój wynajem będzie zwolniony, jeśli wystawisz wszystkim najemcom na całość przychodu faktury. „). Wystawianie faktury w terminie upływu płatności, podczas gdy sam przychód (zapłata) nie nastąpił według mnie nie ewidencjonuje przychodu.
Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości.

Reply
marlenka 14-01-2015, 15:08

Kwestia faktur.
Jeżeli nie jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT, to wystawiam fakturę VAT ze stawką ZW? W jakim celu mam wypisywać stawkę?
Jeśli chcę skorzystać ze zwolnienia nr 2 to powinnam wystawiać faktury dokumentujące, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur muszą zawierać:
datę wystawienia, numer kolejny, imiona i nazwiska podatników i nabywców itd. W tym rozporządzeniu nie ma mowy o zawieraniu informacji o stawkach VAT. Owszem jeśli mam taką ochotę to mogę zawrzeć stawki VAT na fakturze tylko w jakim celu? Bardzo mnie to interesuje.

Reply
Dariusz 15-01-2015, 16:39

Witam Panie Grzegorzu,
czy w przypadku zwolnienia nr 1 i rozliczania gotówkowego z najemcą powinienem wystawiać pokwitowania przyjęcia pieniążków, pytam ponieważ najemca nie życzy sobie ode mnie żadnych pokwitowań, więc czy mam je wystawiać sam dla siebie czy nie muszę ?

Reply
Angielika 22-01-2015, 14:55

Witam Panie Grzegorzu!
Jestem osobą fizyczną i nie prowadzę dg, wynajmuję lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe również osobie fiz. od czerwca 2014 r. W 2014 mój przychód za najem wyniósł 4000 zł., w tym roku wyniesie 7200 zł. Czy ja muszę wystawiać faktury, albo przyjmować opłaty na rachunek, czy kwalifikuję się do zwolnienia nr 1 i mogę przyjmować gotówkę i wystawiać wynajmującemu potwierdzenie zapłaty?

Reply
zac 10-02-2015, 16:57

Bardzo słusznie, choć mało wyraźnie krytykuje Pan wypowiedź „doradcy podatkowego” „adiunkta” i „doktora”. Tenże zacytowany w Wyborczej pan mija się z prawdą po prostu.
Szacunek Panie Grzegorzu

Reply
Grzegorz Grabowski 11-02-2015, 02:36

Dziękuję bardzo :-)

Reply
Dorota 11-02-2015, 03:47

Witam Panie Grzegorzu!
Czy mogę prosić o komentarz do art.3 wiadomego rozporządzenia Ministra Finansów (z 4 XI 2014r.):
§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania [czyli z kasy fiskalnej] (…)
3) podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych
z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;

Czy ja dobrze rozumiem, że jeśli tylko wynajmuję lokale (mieszkalne i na biura), a nie prowadzę żadnej innej sprzedaży ani usług (nie mam też zarejestrowanej działalności gospodarczej; jestem zatrudniona w budżetówce), to mój „udział procentowy obrotu” wynosi 100%, co mnie automatycznie zwalnia z obowiązku stosowania kasy?
A moje dochody z „etatu” nie wchodzą tu chyba w rachubę?
Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź!

Reply
Grzesiek 23-02-2015, 19:48

Witam imiennika :)
Być może rzecz oczywista, ale jak mam możliwość to wolę się upewnić.
Mowa jest o wynajmowaniu na rzecz osób fizycznych.
A jeżeli wynajmuję nieruchomość (warsztat) na rzecz firmy to powyższe kwestie posiadania kasy fiskalnej i zwolnień w ogóle mnie nie dotyczą – dobrze rozumuje?
Tutaj mogę mieć dowolnie wysoki przychód i rozliczać się tylko na podstawie umowy (do tej pory pieniądze albo wpływały na konto albo najemca płacił mi gotówką do ręki – on na podstawie umowy księgował sobie koszty).
Ja sobie prowadzę wewnętrzną ewidencję w excelu, aby mieć dokumentację, czy nie przekraczam limitu do VAT.

Reply
mm 02-03-2015, 08:13

sianie zamętu – nie trzeba prowadzić ewidencji przychodów jeśli kwota wynika z umowy i posiadania kasy fiskalnej w najmie prywatnym bo po to został wprowadzony

Reply
Yarisa 04-03-2015, 15:05

Panie Grzegorzu.
Jestem osobą fiz. nie prowadzącą DG. Wynajmuję swoje mieszkanie na cele mieszkalne osobie fizycznej prowadzącej DG (mieszkają tam jego pracownicy).
W umowie najmu zawarte są 3 składniki:
1. kwota czynszu należna Spółdzielni mieszk.
2. kwota za prąd należna PGE
3. kwota czynszu dla mnie
Pieniądze za całość wpływają do mnie, po czym co miesiąc płacę podatek ryczałtowy do US ale tylko od kwoty „dla mnie”.
Najemca poprosił mnie abym wystawiła mu fakturę.
Czy mam te kwoty rozpisywać na fakturze, czy mogę je zsumować?
Rozumiem, że za wszystko pisze stawkę „zw”?
Czy faktura ma się nazywać : Faktura VAT?

Reply
radek 30-03-2015, 19:39

Panie Grzegorzu zarządca wspólnot którym jest PGKiM poinformował mieszkańców którzy nie są właścicielami mieszkań że nie mogą dokonywać wpłat za czynsz w kasie w/w firmy a jedynie przez bank lub pocztę Myślę że skorzystali z trzech sposobów aby nie mieć kasy fiskalnej .Proszę o pomoc czy PGKiM mogło tak poczynić, czy zrobili tylko sobie ułatwienie, czy nadal mieszkańcy mogą wpłacać do kasy opłaty za czynsz. Proszę o odpowiedź.

Reply
Agnieszka 14-04-2015, 10:31

Panie Grzegorzu, a co jeśli część wpłacała mi czynsz na konto przelewem a reszta na podstawie faktury (wynajem prywatny). Co powinnam w tej sytuacji zrobić? Czy mogę wstecz coś naprawić?

Pozdrawiam

Reply
Ruda M. 15-04-2015, 23:15

Panie Grzegorzu,
moje pytanie brzmi następująco. jak interpretować słowo obrót w sformułowaniu: „obrót poniżej 20 000 zł”? bo czytając zdanie „Jeśli więc z wynajmu dla osób fizycznych osiągasz nie więcej niż 20 000 zł rocznie, nie musisz martwić się kasą fiskalną.” interpretuję, że obrót w tym wypadku jest równoznaczny z przychodem, a może z dochodem? wynajmuję mieszkanie prywatnie na zasadach ogólnych. mam dość duże koszty uzyskania przychodu ze względu na amortyzację. Przychód wynosi poniżej 20tyś. natomiast dochód jest dużo niższy. Którą kwotę powinnam brać pod uwagę ustalając mój obrót?

z góry dziękuję za odpowiedź.

Reply
Miki 26-09-2015, 22:50

Przychód nie dochód się liczy do kasy. Jeśli wynajem dla firm to faktury trzeba pisać a jeśli osoby prywatne to faktury można pisać okazjonalnie lub paragony sugerowane przez US i tak mi księgowa powiedziała. Jeśli jest tego dużo to US powie że paragony powinny być tak było jak się dopytywałem
w swoim US kwestia dużo to już do oceny dla US pod który podlegasz.

Reply
GG 16-05-2015, 13:06

Dołączam się do pytania RUDA M.
Limit 20tyś dotyczy tylko czynszu? Co w przypadku gdy od najemcy na konto wpływa łączna opłata za czynsz, czynsz administracyjny i media, razem daje rocznie ponad 20tyś zł

pożdrawiam

Reply
Miki 26-09-2015, 22:44

A tak w ogóle to co strasznego jest w kasie fiskalnej ??
Chyba łatwiej wystawić paragon niż bawić się w faktury. Kasę się jakoś tam odlicza więc w czym
jest problem. Pomijam że jak sam chciałem kasę to Pani w US 3 razy pytała czy na pewno potrzebuję
czy przekroczę 20 tysięcy itd. Kasa się jakoś śmiesznie odlicza i wychodzi że ta pierwsza kasa
bardzo niewiele kosztuje więc raczej się nie ma czego obawiać tylko brać kasę i pisać paragony
zamiast zabawy w faktury.

Reply
Stacho 09-10-2015, 15:07

Panie Grzegorzu,
Niektórzy lokatorzy płacą gotówką (wystawiam faktury na całość), a niektórzy płacą przelewem.
Czy muszę wystawiać faktury na przelewy?
pozdrawiam

Reply
Paula 23-12-2015, 15:56

Witam p. Grzegorzu
Dziękuję za cenne rady. Mam jednak dylemat odnośnie wystawiania faktury Vat. Jestem płatnikiem ryczałty, mój roczny dochód z wynajmu przekracza 20 tyś. złotych. Aby uniknąć kasy fiskalnej, lokatorzy wpłacają mi należności na konto z odpowiednim , oraz wystawiam potwierdzenie w postaci faktury Vat. Zastanawiam się co należy zrobić z mediami. Czynsz wynosi 800zł + media w zależności od faktu wystawionych przez dostawcę. Taką sumę dostaje przelewem na konto co miesiąc. Pytanie moje brzmi jak mam wystawiać fakturę? Czy w jej treści oprócz opłaty za czynsz (vat-zw.) mam re-fakturować opłaty za media? Jeśli tak z jakim vatem? Czy w przypadku wystawienia wpisów mediów na fakturę, od jakiej sumy mam odprowadzić vat? Zaznaczam, że w umowę mam napisaną, ze media nie są przychodem, jednak media są na mnie zarejestrowane.
Dziękuję bardzo za odpowiedz. pozdrawiam P.

Reply
Ewa 19-01-2016, 02:11

witam panie Grzegorzu
czy może pan odpowiedzieć na pytanie od Pauli znajdujące się powyżej dot. wystawiania faktur za media gdy umowy z dostawcami są na właściciela mieszkania a nie najemcę?

Reply
Witam,mam podobny przypadek jak Paula,proszę o odpowiedź 20-01-2016, 00:15

Witam,mam podobny przypadek jak Paula,proszę o odpowiedź

Reply
Grzegorz 20-01-2016, 09:53

Witam, dołączam się do pytania powyżej, jednakże dodatkowo mam pytanie czy fakturę należy wystawiać za każdy miesiąc, czy można wystawić za okres czasu – np. za pół roku lub rok itp.?

Reply
Matt 11-02-2016, 16:55

Witam.

Ja trochę z innej „beczki”

Czy dostanę tutaj także info na temat ewentualnego VAT przy spekulacji nieruchomościami?

W najem dopiero będę wchodził, a na dziś zajmuje się spekulacją.

Pzd

Reply
Andzrej 03-03-2016, 19:04

Witam, oprócz tego ,że wynajmuję mieszkanie i osiągam dochód powyżej 20 tys. zł, wynajmuję czasem jacht ( prywatnie). Płacę od tego podatek zryczłtowany 8,5%. Na wszystko wystawiam ” prywatne faktury”. Czy postępuję prawidłowo ?

Reply
Rafał 11-03-2016, 19:55

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej pod warunkiem wystawienia faktur lub przelewu. czy to oznacza, iż możemy w danym roku wystawiać faktury na wpłaty gotówkowe, a jednocześnie otrzymywać przelewem kwoty z innego najmu nie wystawiając na nie faktur, gdyż są odpowiednio opisane, czy tez fakt przyjęcia gotówki chociażby jeden raz, powoduje obowiązek wystawiania faktur na wszystkie przychody, również te otrzymane przelewem I prawidłowo opisane? Czy przelewy otrzymane od portali internetowych pośredniczących w najmie, gdzie są tylko numery (prawdopodobnie rezerwacji) w opisie, a nie konkretna czynność (np. najem od do przez konkretna osobę) mogą być zaliczone, jako przychody udokumentowane przelewem bez konieczności wystawienia faktur – nie bardzo wiem komu, najemcy, którego danych nie posiadam, czy portalowi internetowemu. Posiadam osobne zestawienie dokonanych najmów, gdzie takie dane są I kwoty widniejące w tym zestawieniu odpowiadają kwotom przelewów.

Reply
Michal 17-04-2016, 05:03

23 grudnia 2015, Paula zadała pytanie, na które sam szukam też odpowiedzi.

Jeśli Ty Grzegorzu, albo ktoś z Twoich czytelników, zna odpowiedź, to będę za nią bardzo wdzięczny.

Od Najemców pobieram czynsz (od tego płacę podatek), oraz opłaty stałe do Wspólnoty i zaliczkę na Media.

Jeśli najemca wpłaca mi całą kwotę gotówką, to czy wszystko to powinno być rozpisane na fakturze? Czy może tylko czynsz najmu ma być na fakturze, bo tylko on jest moim dochodem (jak wówczas kwitować otrzymanie zapłaty za opłaty do Wspólnoty i zaliczki na media?)

Jeśli cała kwota miałaby być wpłacana na konto, to czy czynsz najmu, oraz opłata stała do Wspólnoty i zaliczki na media, mogą być przelane jednym przelewem? Jak w takiej sytuacji powinien on być opisany?

W jaki sposób powinienem kwitować Najemcy otrzymanie kaucji, wpłaconej gotówką?

Pozdrawiam.

Reply
Bogdan 05-05-2016, 09:03

Pytanie teoretyczne odnośnie zwolnienia 1 – 20 tysięcy.
Maż ma swoje mieszkanie nabyte przed ślubem, wiec je rozlicza samodzielnie i nie osiaga ww. kwoty.
Drugie mieszkanie planują kupić wspólnie z żoną (nie ma rozdzielności) po ślubie. Wówczas łączny przychód przekroczylby 20tys rocznie, wiec drugie mieszkanie rozlicza tylko zona. W takim przypadku i mąż i żona osiągaliby <20tys.
Czy takie podejście byłoby dopuszczalne ?

Reply
janusz 20-05-2016, 12:28

jakie sa ewnt konsekwencje za nie wystawianie faktur ? czy ustalajac wartosc obrotu rocznego mozna odliczyc wydatki na remonty i koszty zwiazane z utrzymaniem mieszkania skoro wybralo się rozliczanie w ryczalcie i stawce 8,5%?

Reply
Adrian 04-04-2017, 19:28

Panie Grzegorzu,
Niedługo zacznę wynajmować mieszkanie i chciałem skorzystać ze zwolnienia nr 3. Uznałem, że najbezpieczniej będzie pobrać kaucję w gotówce przy podpisywaniu umowy, ale tu pojawił się problem: czy jeśli w przyszłości dokonam potrącenia z kaucji (i wykorzystana część kaucji stanie się przychodem), to nie będę mógł dłużej korzystać z tego zwolnienia?
Pozdrawiam.

Reply
Adrian 23-04-2017, 20:18

Sam sobie odpowiem, bo chyba za szybko zadałem pytanie – odpowiedź pojawia się dużo wyżej :) Najbezpieczniej wymagać wpłaty kaucji na konto, wtedy ewentualne przychody w postaci potrąceń z kaucji będą już otrzymane przelewem.
W tej sytuacji bałem się, że podpiszę umowę i najemca nie zapłaci mi w ogóle kaucji. Rozwiązanie podsunął mi pewien prawnik. Najpierw podpiszemy umowę z najemcą, a mieszkanie zostanie wydane po wpłacie przez niego kaucji :)
Pozdrawiam wszystkich.

Reply
Krzysztof 06-04-2017, 21:41

Panie Grzegorzu
Mam mieszkanie własnościowe (bez KW). Zleciłem administrację firmie. Firma szuka najemców, rozlicza się z nimi, ze spółdzielnią i dostawcami mediów. Ja za tę usługę płacę 200 zł (tylko wtedy gdy jest najemca). To co zostanie dostaję ja. Rozliczamy się co kwartał. Pytanie: czy mogę odliczać amortyzację? czy może ją odliczać firma?

Reply
Piotr T 21-06-2017, 12:50

Dzień dobry,
Swietny artykuł.

Mam jednak jedno pytanko:
Moi lokatorzy mają trudności z dokonywaniem przelewów i od pewnego czasu wolą płacić mi do ręki. Szczerze mówiąc też tak wolę, bo przynajmniej wtedy nie czekam w nieskończoność na pieniądze. Moja obecność wywiera większą presję, aby płacić na czas. Czy mogę tę gotówkę sam przelewać na własne konto z odpowiednim opisem za pośrednictwem konta bankowego żony aby skorzystać z możliwości uniknięcia kasy fiskalnej? Pytanie kolejne – czy mogę zrobić podobną rzecz z pieniędzmi za poprzednie miesiące, które lokatorzy dawali mi do ręki (wliczając w to kaucję)?

Reply

Leave a Reply

Zapisz się na newsletter Wynajmistrz.pl!